Cisco: Třetina mladých lidí považuje internet za základní životní potřebu

Externí spolupracovník | 25.09.2011 | Aktuality, Analýzy, Internet a služby | Žádné komentáře

Společnost Cisco zveřejnila výsledky své studie Connected World Technology Report, která zkoumá vztahy mezi lidským chováním, internetem a propojováním všech a všeho kolem nás.

Výsledky studie potvrzují klíčovou roli sítí v lidském životě. Pro každého třetího univerzitního studenta a mladého odborníka do 30 let je internet stejně důležitý jako vzduch, voda, jídlo nebo přístřeší. Více než polovina respondentů z řad studentů také uvedla, že bez internetu nemůže žít a považuje ho za nedílnou součást svého života. Tato a mnohá další zjištění studie poskytují představu o tom, jak myslí, jak se chová a jaká má očekávání nová generace pracovníků, kteří budou ovlivňovat budoucí chod společností po celém světě.

Nejzajímavějším zjištěním studie je fakt, že pro 33 % dotázaných je internet jedním ze základních zdrojů. Je pro ně stejně důležitý jako voda, vzduch nebo jídlo. Pro přibližně polovinu je téměř stejně tak důležitý. Celkem čtyři pětiny respondentů tedy považují internet za životně důležitou součást každého dne. Více než polovina (55 % studentů a 62 % pracujících) říká, že si nedokáže život bez internetu představit. Pokud by si měli vybrat mezi autem a přístupem k internetu, 64 % dotázaných studentů by zvolilo internet.

Vliv komunikačních sítí na dnešní mladou generaci je významný a projevilo se to také ve výsledcích studie. Dvě pětiny studentů tvrdí, že internet je pro ně důležitější než chození na rande, setkávání s přáteli nebo poslouchání muziky. Zatímco dřívější generace preferovali osobní kontakty, nyní můžeme zaznamenat signály toho, že u příští generace tomu bude naopak a bude preferovat vytváření vazeb online. Například pro 27 % dotázaných studentů je nyní důležitější zůstat online na sociální síti Facebook než společenské aktivity, jako jsou návštěva večírků, chození na rande nebo setkávání s přáteli.

Velice oblíbené, jak vyplývá z výsledků reportu, je využívání mobilních zařízení pro vyhledávání informací. Více než polovina zaměstnanců a dvě třetiny studentů považují mobilní zařízení (smartphony, tablety, laptopy) za nejdůležitější technologii, se kterou se setkávají. Smartphony přitom postupně mezi těmito zařízeními začínají dominovat. Pro studenty (19 %) jsou tím nejdůležitějším zařízením. U desktopů je to pak 20 % a na úkor smartphoů stále ztrácí.

S řadou nových možností, které nastupující generaci nabízejí nové technologie, také můžeme pozorovat pokles zájmu o televizní vysílání. Pouze 6 % studujících a 8 % pracujících uvádí, že televize je pro ně tou nejdůležitější technologií. A s tím, jak je většina video obsahu dostupná online na mobilních zařízeních, se tento rozdíl ještě prohlubuje. Podobně jsou na tom také noviny. Pouze 4 % dotázaných odpovědělo, že noviny jsou pro ně tím nejvýznamnějším zdrojem informací a 21 % studentů dokonce uvedlo, že si více jak dva roky, nebo dokonce nikdy, nekoupili klasickou knihu.

Přibližně devět z deseti respondentů (91 % studentů a 88 % pracovníků) má účet na sociální síti Facebook. Z toho 89 % studentů kontroluje svůj učet minimálně jedenkrát denně. U zaměstnanců je to pak 73 %. Jeden ze tří, kteří mají účet, ho kontroluje nejméně pětkrát denně. Míra propojení této generace prostřednictví komunikačních nástrojů je zřejmé také ze skutečnosti, že 84 % studentů přiznává, že během doby, kdy pracují na nějakém studijním úkolu, jsou minimálně jednou za hodinu vyrušeni svými přáteli prostřednictvím telefonního hovoru, chatových zpráv nebo postů na sociálních sítích. Více než jeden z deseti (12 %) uvádí, že o počtu vyrušení ztrácí přehled.

Hranice mezi osobním a pracovním životem je díky moderním technologiím stále tenčí. Sedm z deseti zaměstnanců se přátelí na sociálních sítích se svými šéfy nebo spolupracovníky. Ze zaměstnanců využívajících Twitter jich 68 % sleduje příspěvky svých nadřízených nebo kolegů a 42 % dokonce příspěvky obou skupin, jak kolegů tak i nadřízených. Naopak 32 % preferuje oddělení soukromého od pracovního života.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


dva + = osm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz