Gartner revidoval aktuální vyspělost technologií

Albert Ryba | 23.09.2011 | Analýzy | Žádné komentáře

Nezávislá analytická společnost Gartner v nově vydané „křivce humbuku“ (hype cycle) pro rok 2011 aktualizuje současnou vyspělost technologií. V popředí zájmu jsou mobilita, cloud a sociální média.

Křivka, se kterou přišli analytici Gartneru poprvé v roce 1995, má za cíl znázornit stav vyspělosti technologií, procesů a organizace k danému okamžiku a současně jejich viditelnost na veřejnosti (odtud i české označení křivka humbuku). Její horizontální osa udává pozici konkrétní technologie v rámci jejího životního cyklu a vertikální osa pak odráží úroveň publicity této technologie. Třetím parametrem je odhad doby, dokdy daná technologie dosáhne stavu „dospělosti“, a tedy vhodnosti pro implementaci i u konzervativních organizací.

Typický vývoj technologií
Křivka humbuku obsahuje pět základních fází, kterými nové technologie procházejí:
- Start technologie – tento bod je spojen s novým objevem, veřejným oznámením, uvolněním produktu nebo jinou událostí, která na sebe strhne pozornost médií a celého oboru.
- Vrchol očekávání – tuto etapu života technologie charakterizují přehnané nadšení a nerealistická očekávání. Bublinu zájmu médií aktivně nafukují představitelé firem, které s danou technologií přišly. Kdo v této fázi vydělává, jsou zejména pořadatelé konferencí a média. Technologičtí novátoři technologii implementují, obvykle je však více neúspěšných pokusů než úspěšných.
- Deziluze – kvůli nesplněným očekáváním technologie přestává být zajímavá a zájem médií ochabuje. Jinými slovy přestává být v centru zájmu.
- Návrat k realitě – systematická práce širšího okruhu organizací vede k ujasnění skutečného potenciálu technologie, jejích přínosů a rizik. Vznikají také komerční metodologie a nástroje, které usnadňují její implementaci.
- Dospělost – v této fázi jsou již prokázány přínosy nové technologie v reálném světě. Ta je nyní výrazně stabilnější, neboť se objevuje druhá až třetí generace produktů a podpůrných nástrojů a služeb. Technologii má v této době implementováno přibližně 30 % potenciálních uživatelů z daného segmentu.

Aktuální změny
Jackie Fennová, viceprezidentka Gartneru, k aktuálnímu vydání křivky říká, že letošními žhavými tématy jsou aktivity spojené se sociálními médii, cloud computingem a s mobilními řešeními.

Mezi významné technologie, které se dostanou do oblasti mainstreamu za méně než pět let, patří například tzv. in-memory databázové systémy, zpracování velkých objemů dat, internet věcí či automatizované odpovědi na otázky v přirozeném jazyce. V horizontu nad deset let pak analytici vidí jako významné trendy trojrozměrný tisk a nově se objevující biotisk, vylepšování lidských organismů, mobilní roboty či kvantový computing.

Řada technologií zahrnutých v letošní křivce pak napomáhají rozvinutí čtyř širších témat, které podle Gartneru zaslouží z hlediska transformace IT zvláštní pozornost.

1. Propojený svět – zabudované senzory, všudypřítomná konektivita a výpočetní výkon přinášejí možnosti virtuálního prostředí i do fyzického světa. Vývoj tohoto trendu akceleruje spolu s rozvojem internetu věcí, NFC plateb, nasazováním QR kódů, rozpoznáváním obrazů či využíváním rozšířené reality a služeb založených na kontextu.

2. Změny v rozhraní – výrazný posun lze spojit zejména s možností ovládání prostřednictvím přirozeného jazyka a hlavně s rychle nastupujícím rozpoznáváním gest či pohybů, které se stávají součástí rozhraní mnoha zařízení.

3. Pokročilé analýzy – vývojáři intenzivně pracují na vylepšování práce s velkými objemy dat a na prediktivních analýzách, které míří směrem k dospělosti. Rozpoznávání obrazu, sociální média či analýzy videa se pak stávají novými zdroji dat.

4. Nové digitální hranice – překročením tradičních hranic světa IT dochází k zásadním změnám prakticky ve všech oblastech průmyslu. Ty jsou spojené zejména se 3D tiskem a s biotiskem, který by měl umožnit umělou tvorbu lidských tkání. Dalším příkladem je predikované nasazení mobilních robotů.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


tři − = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz