Na trhu ISP v Česku přituhuje

Albert Ryba | 22.09.2011 | Internet a služby | Žádné komentáře

Místní ISP (Internet Service Providers, poskytovatelé internetového připojení) mají v Česku nezastupitelnou úlohu při rozvoji širokopásmového internetu, kdy využili relativně pomalého a nepříliš dobře zvládnutého spuštění služeb širokopásmového internetu ze strany dominantního operátora.

Stále si drží velmi silnou pozici a vysokou míru loajality u svých zákazníků. Současným trendem mnohých firem v tomto oboru je poskytování telekomunikačních služeb na optické infrastruktuře (FTTx). Má to svou logiku – díky optice do domu mohou místní ISP nabídnout lepší balík tripple play služeb (internet, hlas a video) něž dva největší hráči na trhu (Telefónica Czech Republic, UPC). Telefónica a UPC jsou jednoznačně dominantními hráči na trhu i z pohledu své marketingové síly a veškeré nabídky musí být konkurenceschopné vůči jejich službám. Obě společnosti nabídly v posledních letech výrazné rozšíření šíře pásma pro přístup do internetu a zároveň doplnily své portfolio na kompletní balík služeb Tripple Play (hlas data, televize).

Prostřednictvím služeb na pronajatých linkách společnosti Telefónica Czech Republic a nabídce satelitní televize se s podobnou konvergenční nabídkou snaží zaujmout i T-Mobile. Mobilní operátoři navíc nabízejí i slevy na mobilní volání, pokud si rodina od nich vezme více služeb. V takto silné konkurenci nabídka poskytování služeb na bezdrátových technologiích v nelicencovaném pásmu začíná zaostávat z pohledu kvality i nabízené šířky pásma a nestačí ani pro rezidenční klientelu.

Ostrý konkurenční boj v této oblasti vede k relativně častým změnám na trhu, kdy mnozí majitelé své sítě nebo zákazníky prodávají. Mediálně nejznámější akvizicí právě uplynulého roku na trhu rezidenčních telco služeb je přesun rezidenčních zákazníků společnosti České Radiokomunikace do společnosti T-Mobile. Agresivní akviziční politiku si zvolil například operátor kabbelové televize Rio Media, který postupně koupil své konkurenty Metropolitní síť Olomouc, Antény 2H+B, FCA, CL NET a MATTES. Potichu, ale usilovně nakupuje menší ISP i největší operátor na trhu Telefónica Czech Republic.

Investice do optických sítí jsou nákladné, ale pro menší ISP, kteří se chtějí na trhu udržet je to možnost, jak si udržet konkurenceschopnost na stále náročnějším trhu. Rozumně provedená investice v zajímavé lokalitě navíc umožňuje místnímu ISP část vláken pronajímat nebo vyměnit s jiným operátorem. Vlákna v zemi tedy nejsou utopenými náklady, ale v případě převzetí výrazně zvyšují hodnotu firmy, která je vlastní.

Operátoři pro ISP
Služby pro ISP poskytovali operátoři s celonárodními optickými sítěmi, vysokokapacitními technologiemi a vstřícnou velkoobchodní politikou. Sloane Park Property Trust se dokonce specializoval na tento trh. Sázka na trh lokálních ISP se této společnosti jednoznačně vyplatila a společnost dosahovala v minulých letech růstu obratu i zisku o desítky procent ročně.

Většina výnosů je spojená s poskytováním datových služeb pro připojení do internetu. Nyní je tato společnost přebírána společností UPC. Příští rok pravděpodobně ukáže, jestli budou UPC a místní ISP v rámci velkoobchodu úspěšně spolupracovat se svým největším konkurentem na trhu koncových zákazníků. Významnou pozici na tomto trhu mají rovněž například Dial Telecom, GTS Novera a v hlasových službách IPEX.

Internet pro ISP
Základní nosnou službou pro ISP je internetová konektivita. V souvislosti s růstem distribuce zejména videa po internetu vzrostla v posledních letech poptávka po kapacitě datových přenosů. Konkurenční boj mezi TO2 a UPC navíc přiměl oba poskytovatele nabídnout za výhodných podmínek přístup do internetu o základní rychlosti až 8-10 Mbit/s. Tomuto trendu se museli přizpůsobit i ostatní ISP, kteří rovněž rozšířili šířku pásma, kterou poskytují svým rezidenčním zákazníkům. U firem, které poskytují služby ve variantě FTTH (vlákno až do domu), je běžná i nabídka kapacity 100 Mbit/s pro potřeby jednoho rezidenčního zákazníka.

V minulých letech kromě přenosových rychlostí stoupaly i počty počty připojených zákazníků, takže zákonitě musely růst i požadavky ISP na jejich připojení do internetu. Větší ISP dnes běžně potřebují kapacity v řádech 1-10 Gbps. Zatímco menší firmy využívali jednoduchý přístup do internetu, který vcelku jednoduše „přeprodávali“. Větší ISP již zpravidla získali vlastní autonomní systém a členství v NIXu nebo v jiných peeringových sítích. Od svého operátora si berou různé služby související s IP konektivitou – například IP TRANSIT, kdy přes poskytovatele směřují pouze některé destinace (třeba zahraniční internet) nebo mohou mít otevřený 10 G port jako zálohu pro případ výpadku svých primárních přístupů do internetu. Velmi častým požadavkem posledních let je poskytnutí vlnové délky (Lambdy prostřednictvím technologie DWDM), aby byla místní síť připojena vysokou kapacitou do některého z pražských uzlů nebo třeba až do asi největšího světového peerignového centra ve Frankfurtu, kde si ISP sám řeší směřování IP provozu do jednotlivých peeringů nebo k různým poskytovatelům.

Hlasové služby pro ISP
Hlasové služby pro lokální ISP jsou zpravidla doplňkovou aktivitou, kterou nabízí, aby měli kompletní portfolio služeb. Vzhledem k obecné substituci pevných linek za mobilní telefony a oblíbenosti Skype a dalších P2P sítí v ČR je u běžné rodiny provolávka na pevné lince skromnou částkou za telefonáty s prarodiči. ISP téměř vždy poskytují služby prostřednictvím SIP protokolu. Nejběžnější variantou služby je, že si spravují vlastní ústřednu a jsou připojeni prostřednictvím SIP trunku k většímu poskytovateli s vlastním rozsahem čísel, který směřuje hovory do dalších sítí.

Poskytování hlasových služeb v tomto módu sebou nese určitá rizika. Pro velmi malé ISP může být fakturace hlasových služeb, kde je kromě paušálu i variabilní složka dle provolávky, přece jenom složitější než u poskytování internetu. Dalším problémem je podpora těchto služeb. Kompatibilita a spolehlivost IP telefonů s různými IP ústřednami nemusí být vždycky bez problémů a pro poskytování spolehlivých hlasových služeb je nutné mít kvalitní připojení, tedy vyhradit určitou šířku pásma nebo zajistit prioritizaci hlasového provozu. S hlasovými službami je rovněž spojena i řada regulatorních povinností jako je předávání provozních a lokalizačních údajů u jednotlivých telefonních čísel pro potřeby Policie ČR, hasičů a lékařské záchranné služby atd. V neposlední řadě hrozí i pro menšího ISP, že jeho ústředna bude napadena a zneužita pro podvodné směřování hovorů do zahraničí a ISP přijde v krátké době o mnoho peněz.

Vzhledem ke komplexnosti problematiky a při relativně malých výnosech z hlasových služeb, je překvapivé, že outsoursing hlasových služeb nabízený operátory pro ISP nikdy nebyl příliš často využíván. Virtuální hlasová ústředna pro ISP při tom nabízí velmi pokročilé funkce pro administraci jednotlivých zákazníků včetně fakturace a on line výpisů o stavu jednotlivých čísel. ISP může přenést na operátora i starosti s údržbou centrexového řešení a kopírovat nabídku kompatibilních handsetů i spolehlivou konfiguraci zařízení.

Větší ISP nebo call centra si vždy drží vlastní ústředny a naopak mají často k dispozici připojení k několika různým operátorům a jsou schopni směřovat i různé prefixy do různých sítí v závislosti na ceně nebo kvalitě pro různé destinace, které jim operátor nabídne. Možnost úplně odejít od svého operátora je sice pouze iluzorní, protože u většího množství přidělených čísel a při nízkých průměrných provolávkách je platba za portace příliš velkou bariérou, aby se vyplatilo čísla přenést k jinému operátorovi.

IPTV
IPTV je pro ISP ze služeb tripple play prozatím nejméně rozvinutou službou. Vzhledem k vysokým vstupním investicím do potřebných technologií a složitému smluvnímu a legislativnímu zajištění celé služby, nepřináší služba IPTV podobně jako hlasové služby žádné významnější zisky. Kromě transportu signálu do sítě, pořízení technologického vybavení pro poskytování IPTV služeb a investice do set-top boxů, je nutné platit i vysoké poplatky vlastníkům televizního a video obsahu v případě, že se ISP rozhodne celou službu zajišťovat sám. Bariérou pro vstup do tohoto odvětví je i komplikovanost souvisejícího autorského práva a složitější vývoj pro spuštění vlastní platformy pro poskytování IPTV služeb. Rozumným řešením pro menší ISP se zájmem o službu IPTV je spolupráce s partnerem, který již disponuje potřebnými technologiemi, smluvními dokumenty a potřebnými registracemi u RRTV a službu zajistí prostřednictvím outsourcingu.

Další překážkou může být rovněž billing, který je u IPTV služby o něco složitější než u přístupu do internetu, protože zákazník by měl mít u IPTV možnost objednat si on line dodatečné služby tak, aby byl plně využit potenciál IPTV v porovnání s konkurenčními tradičními kabelovými operátory. Outsourcované řešení již zpravidla nabízí celou řadu nástrojů, které tuto problematiku úspěšně řeší. Pro firmu, která vlastní optické sítě, může být poskytování IPTV jednak doplnění portfolia po vzoru konkurenčních poskytovatelů, ale i zajímavou obchodní příležitostí. Zatímco u hlasových služeb je možnost odlišení prakticky nulová, zákazník při čtení mailů nepozná rozdíl při kapacitě internetu 10 nebo 100 Mbit/s, tak může např. ocenit možnost naplno využít svůj nový full HD televizor. Díky distribuci služby prostřednictvím Internet Protokolu je koncovým uživatelům nabízena celá řada interaktivních funkcionalit v závislosti na vybrané platformě, které u běžných kabelových operátorů zákazníci nenajdou. Mezi ty nejzajímavější funkce se řadí zejména zastavení, živého vysílání, přehrání pořadu od začátku, síťový videorekordér, samoobsluha pro ovládání služeb, digitální videopůjčovna subskripčního nebo transakčního charakteru, systém cílené informace a další.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz