Gartner: Nejčastější chyby smluv na cloudové služby

Albert Ryba | 04.10.2011 | Analýzy, Cloud | Žádné komentáře

Navzdory tomu, že nabídka cloudových služeb se rychle rozšiřuje a dozrává, samotné smluvní kontrakty mají často ještě řadu nedostatků. Analytici nezávislé společnosti Gartner proto identifikovali pro ředitele IT čtyři hlavní oblasti, na které by si měli dát při uzavírání smluv ke cloudovým službám pozor.

Frank Rider, viceprezident pro výzkum v Gartneru, říká, že CIO a manažeři zodpovědní za sourcing, musí dobře porozumět hlavním rizikům, která jejich organizacím v souvislosti s uzavíráním kontraktů hrozí. Podle něj je zásadní, aby si organizace před uzavřením smlouvy vypracovaly hloubkovou analýzu rizik včetně pravděpodobnosti a dopadu rizik. Měli by také předem naplánovat jak případné problémy zmírnit, dodává Alexa Bonová z Gartneru, podle níž sice vypracování těchto analýz sice stojí další peníze, ale rozhodně to za tento výdaj stojí. Rizika by navíc měla být průběžně přehodnocována, protože kontrakty se mohou změnit a to často i bez varování.

Čtyři nejrizikovější oblasti při uzavírání kontrakty pro cloudové služby podle Gartneru zahrnují:

1. Nezralost smluv a právní nedostatky
Při analýze smluv pro cloudové služby, které analytici Gartneru provedli, se ukazuje, že provider má obvykle vzor vytvořený typicky pro velké korporace, který nemusí vyhovovat všem skupinám. V mnoha smlouvách podle Gartneru chybí takové věci, jako je popis zodpovědnosti poskytovatele služeb, a tyto dokumenty také často nesplňují obecné požadavky firem na právní, regulační a obchodní stránku smluv ve všech zemích, kde je možné služby získat.

Gartner proto doporučuje organizacím pečlivě projít hlavně body týkající se politik nakládání s daty a procedury, které mohou mít negativní vliv na byznys. Například příplatkové zálohovací služby či poplatky za přístup k datům po smazání jsou potenciálním zdrojem potíží a možných zvýšených nákladů.

2. Špatná čitelnost smluv a možnost změn podmínek
Dalším typickým rysem smluv na cloudové služby je to, že to obvykle nejsou dlouhé a komplexní dokumenty. Jde spíše o krátké texty a určité klauzule jsou například bez větších detailů pojímány ve formě odkazů na webové stránky s bližším popisem podmínek. Ty jsou ovšem často zásadní pro kvalitu služeb a jejich ceny (např. garance dostupnosti či výkonu, podpora a další servis či dokonce popis klíčové funkcionality). V odkazovaných dokumentech na webu ale může časem docházet k různým změnám, a to i bez předchozího upozornění zákazníků.

Organizace se proto musí důkladně ujistit, že rozumí struktuře smlouvy včetně podmínek, které jsou uvedeny mimo hlavní dokument. Je potřeba si také prověřit, že pro firmu klíčové požadavky se nemohou během trvání kontraktu změnit, případně alespoň bez předchozího varování. Důležité je mít na vědomí, které z částí mohou podléhat změně a kdy taková změna může nastat.

3. Podmínky zvýhodňující poskytovatele
Klasické outsourcingové kontrakty se v praxi časem mnohdy vyvinou v partnerské vztahy zákazníků s jejich dodavateli. U kontraktů na cloudové služby ale k tomuto efektu nedochází, zejména pro vysoký stupeň standardizace těchto služeb a smluv, které jsou podobné pro všechny zákazníky, a také jejich dodávání je typicky prováděno na dálku a nikoliv lokálně.

Každá organizace proto musí pochopit, že je jen jedním z mnoha zákazníků a nemůže očekávat nějakou nestandardní péči a přílišnou kustomizaci služby. Firma si tedy musí ve smlouvě najít, co je pro ni akceptovatelné a co naopak nemůže očekávat. Právě realistické požadavky jsou základem pro spokojenost s kontraktem.

4. Kontrakty jasně nevymezují závazky poskytovatelů
I když trh s cloudovými službami dozrává, závazky poskytovatelů zůstávají často poměrně vágní. Obvykle totiž poskytovatelé omezují oblast svojí zodpovědnosti jen na to, co se týká jejich vlastní sítě, s tím, že nemohou ovlivnit veřejnou infrastrukturu, která je obvykle pro doručování služeb zákazníkovi využívána.

Pokud se firma rozhoduje investovat do cloudové nabídky, musí si být vědoma toho, co může dělat v případě, kdy služba selhává nebo má špatný výkon. Pokud nejsou SLA postaveny tak, aby mohly vést ke změně chování poskytovatele v případě nespokojenosti s fungováním služeb, je potřeba si vyjednat změnu podmínek nebo takovou smlouvu ani neuzavírat.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − tři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz