Sociální sítě ve firmě – dobrý sluha, ale zlý pán

Valér Dunda | 07.11.2011 | Analýzy, Internet a služby | Žádné komentáře

Sociální sítě se staly fenoménem této doby a nevyhýbají se ani podnikovému prostředí. Každý pokročilý uživatel internetu má vytvořený minimálně jeden účet na některé z populárních sítí jakou jsou například často skloňované sítě Facebook, Twitter, Google nebo LinkedIn. Většinou je jejich používání plýtvání času, ale jsou i situace, kdy nám sítě pomáhají čas šetřit, respektive získat a zpracovat informace, ke kterým bychom se jinými prostředky v rozumném čase nedostali. Dnes, kdy většina z nás má přístup k internetu, vlastníme komunikační zařízení a jsme intelektuálně vybaveni na práci v sociální síti, je otázkou, proč naše vymoženosti nepoužít na zvýšení efektivity organizace, pro kterou pracujeme.

Co znamená Social Business

Social Business, jak je zvykem využívání sociálních sítí ve firmách nazývat, je aktivace sítí a lidí, kteří používají relevantní obsah a zkušenosti, pro dosažení výsledků za poměrně krátký čas.

Agenda sociálních sítí v jakékoli společnosti potřebuje vytvoření prostředí, které spojuje zaměstnance, zákazníky a partnery a umožňuje uživatelům prozkoumat i spojení, které mají s dalšími jednotlivci či skupinami. Možnost využívat dostupné informace nebo profil zaměstnance či dokument, který sdílí partner přes komplexní síť řeší permanentní problém vyhledávání informací potřebných při naší práci, například v procese rozhodování při objednávce zboží nebo vytváření nové myšlenky. Tento přístup orientovaný na uživatele se snaží zaměřovat nejen na dokumenty, statický obsah, projektové plány ale i na zdroj plný energie a kreativity. Uživatelé najdou, co potřebují, ale hlavně získají znalosti a informace, které vůbec nehledali a nakonec mohou situaci vyřešit jiným způsobem než předpokládali.

Je na místě poznamenat, že takováto interakce fungovala už dávno před sociálními sítěmi. Tomu dává za pravdu teze, že to, co funguje v reálném světě, bude fungovat i ve světě IT. Hlavní prvkem tohoto fenoménu jsou však technologie, které nám umožňují vykonávat interakce „online“ v prostředí aplikace, do kterého se jednotliví účastníci přihlašují se zařízením, které jim nejvíc vyhovuje. Velkou úlohu v tom sehrály různá přenosná zařízení, která jsou zdrojem informací z míst a situací, na které jsem doteď nebyli zvyklí.

Agenda sociálních sítí je z velké části i o firemní kultuře a důvěře. Na jedné straně si musí zaměstnanci firmy uvědomit, že jejich interní síť je místo, které mají při vyhledávání a sdílení interních informací využít jako první. Je to místo, kde zaměstnanci komunikují s externím prostředím se zákazníky a partnery a navzájem si sdělují svoje vědomosti. Druhý aspekt takovéto spolupráce je důvěra, kterou vkládáme do jednotlivých zaměstnanců, když komunikují s našimi zákazníky nebo partnery, které necháváme se o nás vyjadřovat.

Používané termíny:

Enterprise 2.0

Spolupráce za hranicemi organizace mezi zaměstnanci a partnery. Když je aplikovaná efektivně, umožňuje velkým společnostem stát se malými v tom nejlepším slova smyslu. Takováto společnost dokáže rychleji reagovat na změny.

Social CRM

Strategie, která se orientuje na zákazníka jako na klíčový bod v podnikání. Zákazník je zde hybná síla nových myšlenek, služeb či produktů, které organizace vytváří.

Sociální média

Sociální média jsou relativně nový typ komunikačního kanálu složeného z různých sociálních sítí. Tyto kanály mají vlastní procesy, směrnice, kontrolu a formu přístupu. Při tvorbě strategie Social Business představují sociální média jeden z kanálů, které je třeba sledovat.

Sociální software

Skupina sociálních nástrojů/služeb jako je například komunikace v reálném čase, blogy, wikis, sdílení souborů, fóra, analytické nástroje atd.

Výzvy a příležitosti

Jedna z výzev nasazení interní sociální sítě je nepřinést do firmy chaos, ale lepší obchodní výsledky. Snahou organizace by neměla být tvorba hierarchické struktury komunikace, ale spíše soustředění se na prostředí, kde uživatelé spolupracují přirozeně bez zařazení do pracovních skupin na základě projektů, do kterých jsou zahrnutí. Sociální síť by neměla být další místo, kam se uživatel musí podívat při hledání kontaktu či dokumentů, ale místo, kde se interakce dělají jednoduchým způsobem. Důležitou úlohu zde hrají analytické nástroje, které odfiltrují nepotřebné informace a zároveň doporučí ty, které jsou relevantní.

Jaká je hodnota nasazení sociální sítě pro organizaci

Agenda nasazení sociální sítě nespočívá jen v implementování nástrojů na spoluprácí, doufajíc v to nejlepší. Je to dlouhotrvající strategický proces tvorby firemní kultury, který je závislý na celkové obchodní strategii.  Aby aktivity v sociální sítí byly efektivní, musí být dobře integrované a musí navazovat na obchodní procesy.

Prohloubení vztahů se zákazníky

V době, kdy roste používání internetu a sociálních médií, ze změnil také způsob komunikace mezi spotřebiteli a dodavateli. Spotřebitel čím dál víc důvěřuje digitálnímu světu. Zboží či služby si objednáváme přes e-shopy a sociální média výrazně ovlivňují naše názory. Sociální marketing se stává velmi efektivním, dokonce až nezbytným mechanismem jak zaujmout zákazníky a poslouchat jejich názory. Umožňuje nám vytvářet personalizované informace na základě profilových dat z internetu a nechává zákazníka spoluvytvářet výsledný produkt.

Zvýšení efektivity

S nasazením interní sociální sítě může společnost vytvářet inovace mnohem rychleji a umožňuje kombinovat dobré nápady s potřebnými znalostmi. Nápad je dohledatelný, může expandovat a v konečném důsledku se přeměnit na hodnotný produkt či službu.

Optimalizace pracovní síly

V oblasti pracovní síly jsou významné dva trendy, které směřují k nasazení sociálních technologií. Prvním je nástup nové generace, pro kterou je komunikace prostřednictvím sítí přirozeným jazykem. Druhým je fakt, že jednotlivé týmy v organizaci jsou geograficky oddělené a efektivní využívání těchto technologií zaručuje efektivitu a kontinuitu jejich práce.

V každé společnosti jsou z pohledu práce určité kontroverze. Jsou to nastavené procesy a aktivity, které je potřeba řešit tehdy, když se vyskytnou a to způsobem, který není nikde popsaný. Pravda je, že když jsou procesy v rámci organizace jakkoli dobře nastavené z hlediska způsobu, jakým fungujeme, nejsme schopní optimalizovat výkon nad jistý poměr. Ten největší kapitál společnosti jsou zaměstnanci a jejich znalosti, o které se dělí s ostatními pracovníky. Sociální sítě poskytují způsob, jak zachytit, uschovat a sdílet tyto vědomosti a vytvořit prostředí, kde nejen jednotlivý účastnící, ale síť jako celek se stává intelektuálním kapitálem firmy.

Autor pracuje jako IBM Collaboration Solutions Sales ve firmě IBM

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − jedna =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz