Business Intelligence nástroje trpí řadou nedostatků

Jan Suchomil | 16.12.2011 | Software | Žádné komentáře

Výraz Business Intelligence, nebo zkráceně BI, obvykle odkazuje k softwarovým nástrojům pro extrakci, analýzu a zobrazování obchodních dat v oblasti prodejů, marketingu, inventáři či cen. Od nástrojů pro Business Intelligence se obvykle očekává, že pomohou uživatelům identifikovat vzory a poskytnou vhled do informací a pomohou jim vytvářet rozhodnutí založená na faktech. Nicméně většina nástrojů BI na trhu v tomto cíli selhává.

Pokud jsou nástroje Business Intelligence používány správně, mají potenciál odpovědět na řadu marketingových a obchodních otázek. Tyto nástroje by měly díky analýze integrovaných dat zlepšit obchodní rozhodnutí a na jejich základě by firma měla očekávat rychlejší návratnost investice (ROI). Návratnost by měla být spojena s lepší správou majetku, zvýšenou loajalitou zákazníků, profitabilnějšími marketingovými kampaněmi nebo nižší cenou za získání nového klienta.

Obvyklé potíže Business Intelligence
To, co ale dosažení optimálních výsledků BI nástrojů ve firmách po celém světě brzdí, lze rozdělit do několika kategorií, které jsou společné řadě organizací. Patří mezi ně:

1. Špatná integrace dat
I když firmy se již dlouhé roky snaží o sjednocení dat v rámci různých informačních systémů, pořád existuje velká různorodost a v mnoha organizacích se lze běžně setkat s paralelní existencí dat v různých formátech a na různých platformách, které spolu nekomunikují. Většina nástrojů pro Business Intelligence nedokáže integrovat data ze všech zdrojů, takže výsledná analýza je jen neúplná a tím se omezuje její užitek.

2. Neschopnost pokrýt individuální potřeby
Různí uživatelé ve firmách mají v závislosti na svojí funkci odlišné potřeby na informace. Zatímco vedoucí prodeje v určitém subregionu potřebuje detailní pohled do svého segmentu, naopak manažer zodpovědný za prodej v celé zemi naopak vyžaduje holistický náhled. Většina BI nástrojů pak neumožňuje takové rozlišení, jaké by bylo pro tyto situace potřeba.

3. Velká složitost
I když se od nástrojů pro Business Intelligence očekává, že je bude využívat koncový uživatel (netechnik), velmi často jsou natolik komplikované a vyžadují i nějakou úroveň programátorských znalostí, že to potenciální uživatele odradí úplně a nebo tyto nástroje nedokáží využít naplno. Získat nějaký výsledek v takovém BI nástroji pak může být časově velmi náročné a vyčerpávající.

4. Chybějící aktivita
Většina dnešních Business Intelligence nástrojů je dobrá v zobrazování nejrůznějších grafů a reportů, ale již jsou na tom hůře s poskytnutím určité predikce nebo různých výstrah plynoucích z trendů a upozornit na to, co by bylo potřeba sledovat. Pro uživatele pak může být obtížné dokázat vidět ve vizualizovaných datech skutečně to důležité. BI nástroje by ale měly být schopny přesně toto poskytnout a nemělo by to být na zkušenosti uživatele. Ten by tak měl být automaticky upozorněn na to, co stojí za nízkými prodeji vždy v prvním týdnu v měsíci, snížení obratu od určitého zákazníka či za změnou v nákupních vzorců v regionu.

5. Vysoká cena
I když to dodavatelé Business Intelligence nástrojů obvykle nepřiznají a argumentují rychlou návratností investice, lze jen o málokterých říci, že jsou opravdu levné. Díky tomu jsou pak tyto nástroje obtížně dostupné zejména pro menší firmy.

Vyberte si správně nebo vůbec
Z těchto bodů vyplývá, jakým směrem by se nástroje BI měly ubírat, aby dokázaly plnit svoji funkci – měly by být levnější, aby byly dostupnější a právě cena již za začátku mnoho firem odradí. Částečným řešením mohou být cloudová BI řešení, která jsou k dispozici v rámci předplatného. BI nástroje by měly být dále snadno použitelné a nastavitelné, zaměřené na uživatelské potřeby, podporovat lepší integraci dat a měly by mít zdokonalené prediktivní schopnosti.

Tímto výčtem nechceme říct, že na trhu neexistují nástroje, které by uvedené vlastnosti nesplňovaly. Rozdíly mezi dostupnými řešeními jsou ale značné. Pokud budete vybírat do vaší organizace BI nástroje, projděte si všechny uvedené body a zjistěte si, jak je na tom řešení, které si chcete pořídit. Vyhnete se tak nesplnění původních očekávání a pokud na trhu odpovídající nástroj nenajdete, raději počkejte s nákupem než abyste pořizovali nějaký, který nesplní svoje účely.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− dva = sedm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz