Gartner: Doporučení IT manažerům během krize eurozóny

Albert Ryba | 15.12.2011 | Analýzy, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Nezávislá analytická společnost Gartner vydala doporučení určené primárně IT ředitelům, manažerům a vedoucím ICT oddělení, které jim mají pomoci připravit se na nejistoty spojené s operacemi jejich firem způsobené aktuální krizí v eurozóně. Základem je zabezpečení organizace proti rizikům spojeným se selháním vlád a bank, bankroty firem, odchodem klientů či zaměstnanců či s možným pádem Eura.

David Furlonger, viceprezident Gartneru, říká, že ředitelé IT (CIO – chief information officer) mají díky svojí pozici mezi technologií a byznysem ve firmách specifickou úlohu a mají obvykle dostatečný rozhled a potenciál k tomu vyrovnat se s přicházejícími výzvami spojenými s krizí eurozóny. Rostoucím požadavkem na IT manažery bude další zefektivnění fungování podnikové IT infrastruktury, která by měla přinést pro byznys přidanou hodnotu.

Andrea Di Maio, další z viceprezidentů Gartneru, pak tvrdí, že na rozdíl od předchozí krize má ta současná potenciál rozbít celou EU a negativně se dotknout každé organizace nebo jedince, který pracuje v rámci tohoto regionu. Hlavní prioritou CIO se tak stává zabezpečení kontinuity byznysu firmy.

Analytici Gartneru pak identifikovali čtyři hlavní výzvy, na které by se ředitelé IT měli důkladně připravit:

1. Nestabilní trh
Současné podmínky na trhu vyžadují výraznou restrukturalizaci obchodních praktik firem, vysokou pružnost, schopnost reagovat na změny situace a odstranění komplikujících byrokratických procesů.

„Podmínky na trhu vyžadují, aby IT manažeři pomáhali vybudovat fungující prostředí, které bude spojené s rychlostí, pružností a adaptabilitou, aniž by došlo k obětování zodpovědnosti,“ říká Di Maio s tím, že důležité bude zabezpečit podporu pro rozhodování vedení firmy, což bude spojené s nároky na informace, analýzy, flexibilitu v oblasti lidských zdrojů a také s více centralizovanou strukturou vedení.

2. Cena kapitálu
Podle analytiků Gartneru se bude v rámci EU zhoršovat přístup ke kapitálu a bude růst jeho cena a problémy s dluhy a nevyvážeností ve veřejném a privátním sektoru budou bariérou k efektivnímu fungování trhu. Díky omezení financí budou firmy nuceny redukovat svoje vybavení, zaměstnance a aktivity.

„V takové situaci budou CIOs vystaveni přinejlepším situaci plochých rozpočtů na IT, ve většině případů spíše půjde o pokles a i přesto na ně budou kladeny vysoké nároky na podporu byznysu,“ tvrdí Furlonger. Manažeři by si proto měli připravit kontingenční plány, které jim pomohou připravit se na záložní scénáře a alternativy, které budou muset zvolit.

3. Správa lidského kapitálu
Miliony lidí v Evropě jsou nezaměstnaní a to v situaci, kdy rostou výdaje na pokrytí životních potřeb jedinců. To se spojuje s dalšími nepříjemnými efekty, jako je prodlužování odchodu do důchodu, poklesy mezd a škrtání benefitů.

Andrea Di Maio říká, že „Vedoucí IT a další manažeři se dostanou do problémů s lidskými zdroji v tom smyslu, že pro ně bude stále těžší odměňovat a motivovat personál, zajistit zdroje pro najímání nových lidí a pro zvyšování kvalifikace a produktivity těch stávajících.“ Bude také potřeba počítat s odlivem mozků do jiných zemí a přílivu nových pracovních sil ze zemí mimo EU, což ovšem bude přinášet řadu problémů, jako například řešení pracovních povolené, možné kulturní a jazykové bariéry či třeba politický odpor.

4. Správa rizik
Kapitálové trhy i řada firem je přesvědčena, že riziko selhání vlád zemí EU v současné situaci je poměrně vysoké. To je pak spojeno i s rostoucí možností vnitřních podvodů ve firmách a z pohledu IT se zvyšuje riziko operací, čímž může dojít k narušení kontinuity byznysu.

David Furlogner tvrdí, že již před krizí byly organizace vystaveny nutnosti dobře identifikovat rizika, která mají vliv na jejich výkon a byznys a co nejlépe se s nimi vypořádat. Nyní se situace vyhrocuje s tím, jak se manažeři ve firmách začínají ptát, zda existující modely pro správu rizik jsou dostatečné pro aktuální situaci a jak je nejlépe přizpůsobit, protože chybí historická data pro podobné situace. Všechny predikce, křivky a analýzy tak budou jen „střílením od boku“, ale nic lepšího pravděpodobně v této situaci není ani k dispozici, takže bude často na intuici a citu manažerů, jak se správně rozhodnout a jak pokračovat ve vedení svých oddělení či firem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ sedm = čtrnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz