Nástroje pro projektové řízení zvýší efektivitu výroby

Jozef Kováčik | 13.12.2011 | Software | Žádné komentáře

Výrobní průmysl se v poslední době dramaticky změnil. Prosazuje se v něm projektově založený obchodné model, který vyžaduje výrazně odlišné metody řízení a také odpovídající software. Ke slovu stále častěji přicházejí buď specializovaná projektová řešení a nebo sofistikovanější ERP systémy, které podporují projektové řízení. O důležitosti projektového softwaru pro výrobní firmy vypovídá i studie společnosti IFS, ze které vyplývá, že celých 77 % respondentů ho považuje za klíčový pro svůj efektivní provoz.

Projektové řízení nejčastěji využijí firmy, které se věnují zakázkově orientovanému vývoji, výrobě a nebo službám. Software pro projektové řízení jim umožňuje zachytit celý životní cyklus každé zakázky a to už od potvrzení obchodu až po odevzdání hotového díla zákazníkovi. Pokrývá všechny činnosti související s určitým projektem včetně nákupů, nákladů, výroby, dokladů a dodávek a navíc umožňuje všechno porovnávat s původním plánem. Poskytuje tak přehled o všech zdrojích a umožňuje dosáhnout nemalé úspory v oblasti materiálu, lidských zdrojů a de facto v celém produkčním procese. Projekt se tedy prolíná celým informačním systémem a projektový manažer díky tomu vidí aktuální stav zakázky ve všech souvislostech – materiálových, mzdových, časových, obchodních i ekonomických.

Integrace projektového řízení do ERP
Důvodem potřeby nástrojů pro projektové řízení ve výrobních firmách je i dnes běžná produkce malých sérií výrobů, konstruovaných na objednávku a přísně regulovaná výroba vysoce kvalitních produktů. Vzhledem k tomu, že řízení projektů je pro výrobce stále důležitější disciplína, mělo by být neoddělitelnou součástí ERP řešení. Projekty integrace na objednávku jsou nákladné a riskantní. Nasazení standardního softwaru, který splní nároky projektového řízení s minimem změn, je zajímavá alternativa pro zákazníky z oblasti výrobních a servisních organizací.

Vytvoření projektově orientovaného podnikání navíc nevyžaduje od organizací vzdát se toho, jak pracovaly v minulosti, vyžaduje jen nový pohled na projekty, které mohou přinést inovaci a zvýšit efektivnost. Vykazování stavu projektů, požadavků, předpovědí využití zdrojů, výkonnosti či zlepšování měřitelnosti příslušných úrovní organizace dokazuje prospěšnost projektově založených řešení pro podnikání. Je vysoce pravděpodobné, že výrobní firmy budou stále více spoléhat na nové typy ERP systémů, zahrnující projektově založené řešení (PBS – Project Based Solutions). Ty by měly výrobcům zajistit pohotový přehled a kontrolu nad projekty a umožnit jim řídit celou firmu na projektových principech.

Přibližme si, jaké oblasti by moderní nástroje pro projektové řízení měly pokrývat:

Správa smluv
Smluvní dodávky obyčejně navazují na podmínky poskytování služeb, termíny a ceny. V heterogenním prostředí se dodavatelská strana ocitá často uprostřed – mezi subdodavateli a odběratelem. Proto je potřebné, aby informační systém umožňoval evidenci všech smluvních dodávek ve vazbě na plánované projektové činnosti a dodavatelské subjekty. Předmětem řízení mohou být prodejní smlouvy, smlouvy o službách a smlouvy o údržbě. Koncept správy smluv zpravidla pokrývá procesy od přípravy a účasti na výběrovém řízení přes kalkulaci nabídky, výběr dodavatelů, evidenci plnění dodávek až po fakturace, platby a uskutečnění dodávky. Automatické kalkulace podporují výpočty a uplatnění blokace platby ve vazbě na žádosti o platby subdodavatelů a vůči zákazníkovi. Smluvní položky mohou navazovat na změnové řízení, v některých případech je průběh plnění dodávek přímo řízený připojenými činnostmi projektu, které jsou nositeli jejich nákladů i výnosů. Cena, postup, hodnota nákadů a dokončené množství jsou metody na řízení průběhu plnění smluvních položek. Praktickou funkcí může bát i propojení jedné smlouvy na více projektů. Každé položka smlouvy může být spojená s činností na jiném projektu. Úlohy více projektových týmů v činnostech projektů v rámci jedné smlouvy mohou být řízené ve flexibilních prostředích B2E, B2B a B2C.

Plánování projektů
Řízení projektů se využívá také ve vztahu k vývoji, výrobě, dodávkám a službám, Poskytuje nástroje na kontrolu nákladů a průběhů činností, kromě funkce plánování řídí také realizaci úloh. Propojením podnikových datových objektů poskytuje informace o stavu rozpracování, skutečných a odhadovaných nákladech. V rámci sofistikovaných systémů existují i užitečné nástroje na vytváření návrhů předpovědí a jejich řízené změnové jednání. Rozpočty projektů jsou konfrontované s předpověďmi jejich očekávaného průběhu, nákladů a času potřebného na dokončení plánovaných činností. Součástí pracovního prostředí bývá Ganttův graf na zobrazení kritické cesty, závislosti a vazeb mezi činnostmi projektu.

Řízení zdrojů
Řízení zdrojů je v projektech jeden z nejdůležitějších okamžiků. Alokace zdrojů projektu v jejich napojení na konstrukční, výrobní, zákaznické a pracovní objednávky poskytují základnu pro rozšíření plánovací techniky. Odborné znalosti a specializace zaměstnanců tvoří součást kompetencí projektových zdrojů a určují jejich možné zapojení v konkrétních úkolech.

Majetek
Projektově orientované zakázky obvykle zahrnou materiálové položky, dále služby ve vazbě na dodavatele a subdodavatele. Součástí zakázek bývají i modely pronájmu a půjčování. Podporované jsou často I modely spolupracujících subjektů, které vzájemně sdílí strojové, výrobní a lidské zdroje. Interní a externí objednávky jsou plánované, dodávané a v případě půjčky ukončení vrácením a platbami za poskytnuté služby.

Řízení rizik
Projektový software často zahrnuje také řízení rizik, které pokrývá nákladové a časové faktory očekávaných dosahů s identifikací pravděpodobnosti. Uživatelsky definovaná struktura rizika zahrnuje problémy, důsledky, reakce a opatření. Ty mohou být připojené k ostatním podnikovým datovým objektům, například k prodejní smlouvě. Vážená hodnota rizika může mít i grafický časový průběh. Během životního cyklu projektu umožňuje řízení rizika zvyšovat povědomí o jeho existenci. Je nositelem work-flow nápravných opatření od kontroly přes vyhodnocení až po činnost opatření.

Autor pracuje jako ředitel IFS Slovakia

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm + = šestnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz