Správa podnikového obsahu: Trendy pro rok 2012

Albert Ryba | 30.01.2012 | Analýzy, Ostatní | Žádné komentáře

Enterprise Content Management (správa podnikového obsahu) patří mezi jednu z nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí dnešního podnikového IT. Jaké nové trendy se budou prosazovat v letošním roce, co mohou uživatelé očekávat a na co by se měli připravit?

Odborníci společnosti CCA vybrali pět nejdůležitějších trendů, jež podle nich v roce 2012 ovlivní oblast správy a řízení podnikového obsahu v České republice. „Každá organizace si tak může ověřit, zda je na nastupující trendy v oblasti ECM připravena, zda jí někde neujíždí vlak či nemá v určité oblasti možnost získat konkurenční výhodu,“ říká Martina Marešová, ředitelka společnosti CCA.

Koncept Enterprise 2.0
V loňském roce dospěl koncept Enterprise 2.0, tedy koncept moderní organizace s důrazem na efektivní využívání moderních technologií, do bodu, kdy byl schopen integrace s klíčovými procesy, jako jsou produktový vývoj, HR či zákaznické služby. Letošní rok bude koncept Enterprise 2.0 ještě představovat konkurenční výhodu, i když ne tak významnou jako vloni. A v příštím roce již bude ignorování Enterprise 2.0 pro konkurenceschopnost handicapem. Významnou a nezastupitelnou roli v posunu od statického světa 1.0 k dynamickému 2.0 hraje právě Enterprise Content Management.

Mobilní přístup
Můžeme očekávat další pronikání ECM do mobilních platforem Android, Apple, RIM a Windows Mobile, popřípadě dostupnost prostřednictvím mobilních webových prohlížečů. Nejprve se mobilní přístup začne prosazovat u malých a středních organizací, které nejsou tolik svázané procesy a obecně jsou při adopci nových trendů pohotovější než velké organizace.

Životní cyklus informací
Information Lifecycle Management (ILM) neboli správa životního cyklu informací se prolíná jak s Enterprise Content Managementem (ECM), tak s Records Managementem (RM). Cílem všech je splnit potřeby organizace či legislativní nařízení z hlediska managementu informací ve vztahu k lidem, procesům a technologiím. Nové ECM platformy umožňují přistupovat k ILM komplexněji, čehož organizace začnou masivněji využívat. Lze tedy očekávat zvýšený zájem o ILM a díky tomu i o moderní a vyspělá ECM řešení.

Plnění regulatorních nařízení
Regulatorní nařízení pro správu a uchovávání informací jsou již několik let v USA a v západní Evropě velkým IT tématem. Letos lze očekávat jejich další rozšiřování i u nás, ať už prostřednictvím českých regulačních orgánů či u poboček zahraničních firem. Regulatorní požadavky přitom mohou sloužit jako vhodný spouštěcí mechanismus pro zvyšování efektivity a využívání možností, které IT nabízí. Moderní ECM je středobodem těchto aktivit, neboť bez něj je značná část regulatorních nařízení jen obtížně (či vůbec) realizovatelná.

Specializovaná zařízení
Objevují se také první komplexní řešení kombinující hardware a ECM, podobně jak se to stalo v oblasti databází, middlewaru či ve sféře business intelligence. Nejlepší předpoklady pro to mají výrobci, kteří mají ve svém portfoliu vhodný hardware i software, v oblasti SMB existuje i prostor pro účelové aliance výrobců zaměřených tímto směrem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ tři = pět

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz