Cloud Computing: Kdy je dobrou volbou a kdy nikoliv

Albert Ryba | 06.02.2012 | Analýzy, Cloud, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Základním faktorem úspěchu nebo selhání při migraci firemních dat, úložných systémů, serverů nebo softwaru do cloudového prostředí jsou obvykle takové záležitosti jako výkon, bezpečnost, přenosová kapacita či celkové náklady. Nicméně i když jsou tato kritéria klíčová, top management firem je často při svém rozhodování nebere příliš v potaz.

Nikdy dříve nebyl jasnější než nyní fakt, jak IT může firmám pomoci udržet si nebo i získat nové konkurenční výhody. Cloud computing v tom ukazuje jasný směr a nabízí zprůhlednění toho, jaké jsou náklady a přínosy. Tato technologie nebo spíše model využívání IT nabízí takové benefity, jako snížení nákladů s zvýšení škálovatelnosti, ale přesto se řadě firem v jejich podnikání nakonec nemusí vůbec osvědčit. Je tomu tak proto, že nedokáží najít pro cloudové služby správné využití a nejsou schopny je odpovídajícím způsobem uchopit.

Důvod je jasný. Cloud computing není až tak univerzální, aby jedno nabízené řešení vždy vyhovovalo všem firmám. Naopak se vyznačuje vysokou mírou standardizace a pro jakékoliv kustomizace je zde jen poměrně málo prostoru. Místo bezhlavého nákupu cloudových služeb je proto potřeba předem dobře zvážit, zda opravdu budou odpovídat přesně potřebám vašeho byznysu.

Kdy nasadit cloudové řešení?
V odvětvích, kde je za kvalifikované pracovníky potřeba platit vysokou cenu nebo jsou nedostatkoví, musí firmy často pracovat s omezenými rozpočty na investice. Podobná situace je i u menších společností nebo organizací s limitovanými finančními toky. Pro další růst společnosti a jejího podílu na trhu má pak velký význam získání služeb za co nejnižší cenu. Služby na vyžádání (typicky z cloudu) jsou tak řešením, které zabrání počátečním vysokým nákladům, nutnosti výdajů za údržbu a také potřebě mít vlastní zaměstnance, kteří by se o řešení starali. Pokud jsou toto priority, pak je v takovém případě využívání cloudových služeb zcela ideálním řešením, které umožní prakticky ihned mít k dispozici vše co je potřeba a bez dalších starostí (samozřejmě pokud pomineme možné problémy v nedostatcích smluv na cloudové kontrakty).

Nicméně při výběru cloudových řešení se firmy často dívají jen na možnou efektivitu a již neberou v potaz globálnější pohled na věc a neptají se na to, které služby by se hodily pro jejich podnikání nejlépe. Přitom právě možnost dlouhodobého využívání určitého řešení v cloudu (i při změně podmínek na trhu či při růstu firmy), jeho výkon či bezpečnost není v rozporu s primárním požadavkem na efektivitu a tyto faktory by měly být v rozhodovacím procesu určitě zohledněny.

Využití cloudových služeb se ukazuje také jako možná alternativa ve chvíli, kdy firma stojí před otázkou, zda modernizovat svoje stávající IT, které již začíná být zastaralé a také v případě, že předem neví, zda určité služby bude chtít nabízet trvale a nebo jen krátkodobě, podle toho jak se uchytí na trhu. Naopak v případě, že firma provedla v nedávné době nemalé investice do svého datového centra, má dostatek kvalifikovaných profesionálů a v jejích dlouhodobých plánech a strategiích není příliš zásadních změn, je pro ni logičtější držet se dosavadního řešení. Každá změna s sebou nese rizika a vzhledem k tomu, že migrace IT služeb do cloudového prostředí může mít při volbě nevyhovujícího řešení dopad na samotné fungování firmy a jejího byznysu, je vhodné o této změně uvažovat jen v případě, že benefity opravdu jasně převáží nad riziky.

Podle čeho se rozhodovat?
Pokud se budete při hledání cloudového řešení rozhodovat, zda přinese pro vaši organizaci maximální užitek, můžete se zaměřit také na následující otázky a s nimi spojené metriky (KPI):

1. Je vaše dosavadní IT schopné porazit konkurenci nebo přinést takové úspory, které potřebujete?
Klíčové metriky jsou v tomto případě rychlost dodání služby, cena a kvalita.

2. Dokáže se vaše IT adaptovat na růst firmy, zejména s ohledem na potřebu ukládat stále větší objemy dat a na rostoucí výpočetní nároky?
Klíčovými metrikami jsou náklady na ukládání dat, archivaci, obnovu po havárii a zajištění kontinuity byznysu.

3. Pomáhají vám investice do IT odlišovat se od ostatních hráčů na trhu, tj. využíváte pro vaše podnikání zcela specifická řešení a nebo naopak vysoce standardní?
Klíčovou metrikou je podíl investice do standardních IT řešení.

4. Jste schopni se stávající infrastrukturou pronikat na nové trhy a využívat nové distribuční kanály?
Klíčovou metrikou je v tomto případě efektivita prodejních kanálů.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


jedna + devět =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz