ERP Byznys zlepšily výkaznictví, plánování tras či kontrolu kredibility

Markéta Pastuchová | 06.02.2012 | Aktuality, Software | Žádné komentáře

Společnost J.K.R. informovala, že za poslední rok přibylo v podnikových informačních systémech Byznys ERP celkem 124 významných vylepšení. Uživatelé těchto ERP systému tak mají možnost například kontrolovat kredibilitu obchodních partnerů v několika databázích či automaticky generovat a posílat faktury ve formátech ISDOC a PDF. Dále bylo provedeno dalších několik stovek drobných změn a úprav. V současnosti tyto ERP používá zhruba 1 250 organizací v ČR.

Automatizace a kontrola
V rámci přístupových práv lze v ERP Byznys nyní centrálně nastavovat termín nepřítomnosti a určovat zastupující osoby. Také je možné nastavit automatickou elektronickou fakturaci pro formát ISDOC (Information System Document, označovaný též jako formát elektronické fakturace v ČR) a PDF.

V modulu CRM přibyl nový okruh nabídek SRM umožňující řízení vztahů s dodavateli a jejich vyhodnocení.

V Byznys ERP dále přibyla volba Insolvenční rejstřík, která umožňuje kontrolu rodných čísel pracovníků na přítomnost v Insovenčním rejstříku. Při zjištěném záznamu je takový pracovník vypsán v následném protokolu a je mu to zaznačeno do kmenové karty. U obchodních partnerů lze ověřovat jejich bonitu pomocí Insolvenčního rejstříku nebo CreditChecku, což má zabránit možným problémům s neplacením za zboží a služby. Zjišťování důvěryhodnosti obchodního partnera lze provádět také pomocí webové služby CRIBIS.

Zlepšení ve výkaznictví
Vykazování nejrůznějších údajů a statistik směrem k úřadům a regulátorům je povinností, která organizace administrativně zatěžuje, aniž by poskytovala nějakou významnou konkurenční výhodu či měla nějaký obchodní přínos. Byznys ERP se snaží usnadnit plnění těchto povinností a minimalizovat administrativu s tím spojenou.

Nově tak je odesílání dat výkazu Intrastat možné pomocí aplikací InstatOnline nebo InstatDesk. Přiznání k dani z přidané hodnoty je možné odesílat správci daně pomocí datových schránek nebo využít EPO. Pro vybrané účetní jednotky je nově zavedeno vedení Pomocného analytického přehledu a jeho odesílání na CSÚIS. Také lze odesílat podání na ČSSZ přes portál VREP. A také hlášení ZP a Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní pojišťění lze nově odesílat elektronicky i pro VZP.

Doprava
V oblasti dopravy v Byznys ERP došlo ke zrychlení práce s mapovým prostředím. V modulu Doprava byla přidána možnost definovat hraniční přejezdy a automaticky tak vytvářet zahraničních cestovních náhrad. Novým způsobem je také řešena problematika Obchodního cestujícího, která má sloužit k naplánování optimální trasy.

Byl také přidán Manažer objektů, který slouží k zobrazení požadovaných objektů na mapě (např. banky, pošty, hrady atd.) Velmi praktickou novinkou, která značně snižuje administrativu, je možnost automatického generování Knihy jízd.

Novinky v legislativě
Některé z nových funkčností systému Byznys ERP jsou také přímou reakcí na změnu legislativy. Mezi nejvýznamnější je možno řadit zpracování Opravných daňových dokladů k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, automatizované vytváření opravných daňových dokladů k poskytnutým skontům a v neposlední řadě zapracování přenesení daňové povinnosti z hlediska zákona o DPH – nově i ve vztahu k poskytnutí stavebních a montážních prací.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


dva + = deset

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz