Jak IP telefonie sníží náklady na komunikaci ve firmě?

Martin Noska | 26.03.2012 | Analýzy, Internet a služby | Žádné komentáře

Společnost Siemens Enterprise Communications zveřejnila výsledky studie o stavu firemních komunikací, z níž vyplývá, že komunikační infrastruktury čistě na bázi IP přinášejí ve srovnání s tradičními systémy pobočkových ústředen (PBX) úsporu ve výši 43 procent. V této souvislosti vydala také praktické rady, co by pro snížení výdajů měly firmy udělat.

Studie zároveň zjistila, že zvyšující se mobilita zaměstnanců tlačí stále více firem k zavádění cloudových technologií, zatímco problémy spojené se zaškolováním a nedostatkem kvalifikovaného personálu často brzdí přechod firem ke sjednocené komunikaci.

Zkoumán byl stav firemní komunikace v celosvětovém měřítku, včetně vlivů cloudových technologií a mobility zaměstnanců na komunikační infrastruktury, stejně jako úspory docílené zavedením systémů na bázi IP oproti tradičním pobočkovým ústřednám.

Infografické zobrazení výsledků studie najdete na webu společnosti Siemens Enterprise Communications.

Většina firem využívá smíšené prostředí IP/PBX
Jedním z klíčových závěrů studie je vyčíslení roční úspory celkových nákladů na vlastnictví komunikačních systémů čistě na bázi IP, kde mohou firmy oproti tradičním PBX infrastrukturám ušetřit až 43 procent. Využití smíšených IP/PBX prostředí v přechodové fázi pak pomáhá snižovat rizika a chránit stávající investice. Souběžný provoz IP a PBX systémů je nejrozšířenější praxí, kterou uvedlo 91 procent dotázaných.

Zaměstnanci se stávají stále mobilnějšími: většina firem má již pouze 20 procent koncových bodů komunikačního systému vyhrazených pro pevné telefony v centrále společnosti. Největší počet přípojek je podle závěrů studie vyhrazen telefonním linkám na pobočkách (39 procent) a mobilním telefonům (33 procent). Každý třetí operátor firemních kontaktních center navíc v současné době pracuje z domova.

Tato decentralizace, umožněná technologickým pokrokem v oblasti firemních komunikací, vede firmy k zavádění cloudových systémů. Zatímco pouhých 16 procent ze sledovaných firem již cloudové služby využívá, 45 procent respondentů uvedlo, že mají zavádění cloudu v plánu na letošní rok. V poměru téměř tři ku jedné pak respondenti upřednostňovali privátní cloudy před veřejnými. Plánovaný přesun do cloudu se podle studie nejčastěji týká aplikací pro spolupráci přes web, sjednocenou komunikaci a videokonference.

Nejméně 90 procent dotázaných zařadilo sjednocenou komunikaci, webovou spolupráci a videokonference na bázi IP mezi technologie uvažované pro letošní rok, a více než polovina respondentů již tyto technologie používá.

Ačkoliv sjednocená komunikace představuje prioritu pro většinu firem, nedostatek kvalifikovaného IT personálu často znesnadňuje kýžený přechod. Podle účastníků výzkumu IT personál nezřídka postrádá znalosti a dovednosti potřebné k zavádění nových technologií, zejména v případě cloudových systémů. Více než polovina dotázaných dnes vnímá IT jako příliš komplikovanou oblast, což může v kombinaci s omezenou kvalifikací [IT personálu] a vysokou fluktuací znesnadnit zavádění cloudových služeb a sjednocené komunikace.

Z výše uvedeného vyplývají následující doporučení:
·    Zaveďte firemní komunikaci na bázi IP. Zvolte nativní softwarovou architekturu na bázi SIP a platformu umožňující centrální nasazení a správu aplikací pro konference, spolupráci a messaging prostřednictvím hlasu, videa, textu a sociálních médií. Takovýto přístup nabízí jednotnou uživatelskou zkušenost, snižuje složitost systému i náklady na pořízení a provoz oproti ‘poslepovaným’ řešením či ‘nastavováním’ existujících infrastruktur.

·    Zavedením cloudových služeb snížíte složitost systému i potíže s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Cloudová řešení se osvědčují jako prostředek rychlého a flexibilního přístupu k novým technologiím a možnostem, s nižší zátěží na IT infrastrukturu, řízení i investiční výdaje. Ačkoliv v současné době stále ještě převládají lokálně  instalovaná komunikační řešení, předpokládá se růst podílu tzv. hybridních systémů, ve kterých budou nové cloudové technologie doplňovat stávající komunikační infrastrukturu.

·    Zřízením  systému centrální IP telefonie snížíte náklady na provoz smíšené PBX /IP infrastruktury. Ačkoliv  kombinace starých a nových technologií může mít význam v přechodové fázi coby ochrana stávajících investic či při integraci různých struktur, lokální správa takovýchto systémů zbytečně zatěžuje IT personál a zvyšuje složitost celého systému.

·    Zavedením služeb typu „managed services“ zmírníte problémy s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Managed služby a cloudové služby s transakčním účtováním (pay-as-you-go) představují způsob, jak se vypořádat s neustále se měnícími a zvyšujícími nároky na personální a kvalifikační předpoklady ICT oddělení ve vaší firmě. Pro řadu zákazníků je outsourcing správy a/nebo hosting firemního komunikačního systému cestou, jak ušetřit provozní náklady, snížit nároky na IT personál a školení zaměstnanců, a věnovat více času a zdrojů primárnímu předmětu jejich podnikání.

·    Vybírejte mobilní řešení s ohledem na jejich flexibilitu a funkcionalitu. Virtualizovaná a decentralizovaná firma se stává převládajícím organizačním modelem. Přesto však lze dosáhnout výrazných úspor a výhod prostřednictvím centralizovaného systému sjednocené komunikace provozovaného formou privátního či veřejného cloudu, případně na serveru datového centra – nehledě na výhody jednotného zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb, i nástrojů pro konference a spolupráci. Závěry studie navíc vyzdvihují poptávku po plnohodnotných a flexibilních mobilních řešeních pro hlasové aplikace,  messaging, konference a spolupráci, která jsou ‘otevřená’ a lze je provozovat na všech rozšířených chytrých telefonech a tabletech.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


osm − dva =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz