Připravte se na hybridní a dvouvrstvé ERP systémy

Martin Noska | 28.03.2012 | Software | Žádné komentáře

Požadavky na podnikové informační systémy (ERP) rostou a rychle se mění. Od příští generace ERP proto očekávejte takové vlastnosti, jako možnou hybridní nebo dvouvrstvou podobu. Co přesně to obnáší si vysvětlíme v tomto článku.

Hlavním rysem budoucích informačních systémů má být snaha neničit to, co dosud ve firmě či v jejích pobočkách fungovalo a nabízet šetrnou a co nejméně riskantní metodu změny.

Hybridizace podnikových systémů
Použití hybridních systémů je regulérní cestou, jak zlepšit funkcionalitu, rychlost nasazení a zjednodušit infrastrukturu. Není divu, že pro firmy je tato rozvíjející se varianta stále zajímavější. Podobně jako v případě hybridních cloudových modelů kombinující privátní a veřejné zdroje má nabídnout koncept hybridních ERP vzájemné doplňování se již existujícího (obvykle on-premise) softwaru s cloudovým řešením.

Řada organizací investovala do on-premise softwaru, provozovaného v rámci vlastní infrastruktury, nemalé částky. Díky tomu nejsou příliš ochotné stávající systémy nahradit, i když si současně uvědomují výhodu cloudových služeb a to zejména z hlediska jejich flexibility. Ideálním řešení je v takovém případě kombinace obojího dohromady.

Hybridní přístup je menším rizikem, než v případě, že se společnost rozhodně kompletně nasadit cloudové / SaaS řešení. Připojení cloudových služeb k existujícím systémům nemusí nijak ovlivnit stávající operace a dosud fungující software bude stále plnit svůj hlavní účel. Přibudou jen nové požadované vlastnosti.

Příkladem může být třeba i CRM systém, obsahující množství dat nahromaděných v průběhu let. Nicméně ne všechny jeho funkce jsou už vyhovující a také migrace dat do nového systému a jeho integrace by byla komplikovaná. Stála atraktivnějším řešením proto bude posílení funkcí stávajícího systému prostřednictvím cloudových aplikací, které chybějící vlastnosti jednoduše přidají.

Dvouvrstvé informační systémy
Tento trend bude možné pozorovat zejména v případě velkých nadnárodních firem. Zde bývá typickým scénářem situace, že centrála obvykle nasadila některý z velkých informačních systémů, například od SAPu nebo od Oraclu. Pobočky po celém světě ale pro svůj provoz potřebují lokální verze informačních systémů, které pokryjí jejich potřeby a snaha migrovat je na ERP mateřské organizace nedopadá často příliš šťastně. A to jak z hlediska ceny, tak i s ohledem na množství změn, které by takový proces přinesl.

Pokud má lokální pobočka svůj informační systém, na který je již zvyklá, pak by nasazování velkého ERP pravděpodobně přineslo jen provozní komplikace. Podobná situace je typická zejména pro výrobní společnosti, kde každá továrna nasazuje svůj vlastní informační systém. Podobné je to také v případě akvizic, kdy spolu s nově zakoupenou společností získáte i zcela odlišnou infrastrukturu a informační systémy.

Dvouvrstvá koncepce proto vyloženě počítá s tím, že pobočky si celý rok pracují samostatně ve vlastních prostředích a systémech. Z tzv. druhé vrstvy, kterou jejich systémy obsahují, jsou pak jen agregována finanční data do rodičovského informačního systému, který zahrnuje první vrstvu. V rámci ní jsou pak data kombinována a vyhodnocena.

Strategie dvou vrstev je rychlou cestou, jak může organizace konsolidovat svoje operace bez drastických zásahů v lokálních pobočkách. Mezi benefity patří také to, že nedochází ke změnám zažitých procesů, není potřeba zaměstnance znovu školit a obávat se propadů produktivity.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


pět + dva =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz