Reformy v ČR opomíjejí podporu ICT, hrozí ztráta konkurenceschopnosti

Martin Noska | 28.03.2012 | Aktuality, Analýzy | Žádné komentáře

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, upozorňuje, že připravovaný Národní program reforem ČR (NPR) klade malý důraz na rozvoj a podporu ICT, především pokud jde o oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou. Přitom právě na ně by se Česko mělo orientovat, aby uspělo v náročné globální konkurenci a nebylo jen „montážní linkou“ Evropy.

Odpovědnost za zpracování Národního programu reforem má Úřad vlády ČR, který je také gestorem naplňování Strategie Evropa 2020, tj. hlavní hospodářské reformní agendy EU, na úrovni České republiky. Národní program reforem, konkrétně jeho aktualizace pro rok 2012, má být v polovině dubna odeslána Evropské komisi do Bruselu.

ICT Unie se na Úřadu vlády jako odborný subjekt za oblast informačních a komunikačních technologií účastní diskuzí týkajících se NPR. Zpracovatelům poskytl řadu doporučení a připomínek, které byly zčásti akceptovány. Přesto však ICT Unie důrazně upozorňuje, že poslední verze Národního programu reforem se koncentruje především na strojírenský průmysl. NPR bere jen v minimální míře v úvahu hluboké a dynamické změny světového hospodářského modelu, který je založen na digitálních technologiích a jehož páteří jsou digitální služby.

ICT Unie opakovaně upozorňuje vládu na nebezpečí vyplývající z nedocenění ICT jako významného prvku pro zvyšování konkurenceschopnosti země, zvyšování HDP a v rámci projektů eGovernmentu i zajištění efektivní a štíhlé veřejné správy. Současně ICT Unie zdůrazňuje nutnost toho, aby stát vytvářel podmínky pro rozvoj sektoru služeb a přeměny ekonomického modelu z výrobního na znalostní.

Česká republika již v současné době těží z ICT více než z automobilového průmyslu, který je tradičně považován za „tahouna“ tuzemské ekonomiky. To dokazují nedávno publikované informace Českého statistického úřadu, které jsou k dispozici ZDE. Například v roce 2010 dosáhl vývoz ICT zboží z ČR hodnoty 380 miliard Kč, zatímco vývoz automobilů 239 miliard Kč. V kategorii vývozu ICT zboží, do níž patří počítače, IT a telekomunikační zařízení a elektronika, bylo Česko v roce 2010 v rámci EU na čtvrtém místě (za Nizozemskem, Spolkovou republikou Německo a Maďarskem).

Problémem produkce ICT zboží v ČR je však její poměrně nízká přidaná hodnota. Řada zejména zahraničních společností zde má výrobní závody, které slouží „jen“ k montáži produktů z dodaných komponent. Některé tyto firmy z ekonomických důvodů již přesunují výrobu „dále na východ“, případně o tom reálně uvažují.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


jedna + = tři

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz