SLA jako efektivní nástroj pro kontrolu IT rozpočtu

Matej Lednár | 12.03.2012 | Analýzy | Žádné komentáře

V projektovém managementu se zejména v zahraničí používají smlouvy ne podle typu (předmětu smlouvy), ale podle způsobu uvedení ceny. Jde například o FFP (Firm Fixed Price) – smlouva s pevně stanovenou cenou, PFI (Fixed Price Incentive) – smlouva s pevnou cenou a motivační prémií, CPFF (Cost Plus Fixed Fee) – náklady plus fixní přirážka a podobně.

V oblasti informačních technologií se velmi často kromě rámcových smluv na zařízení (notebooky, počítače) nebo spotřební materiál (DVD, tonery, kancelářský papír atd.) používá smlouva typu SLA (Service Level Agreement).

Smlouvy typu SLA jsou de facto upravené smlouvy o dílo, resp. zakázky na služby se zaměřením na garanci kvality (například doba reakce), záruky, časové plány, krizové řešení, zákaznickou podporu, jakož i přesné vymezení, co je a co není součástí poskytnutí služby.

SLA vám pomůže ohlídat náklady
Smlouvy typu SLA se uzavírají nejčastěji při dodávce služeb informačních systémů nebo jakémkoliv typu outsourcingu včetně cloud computingu. Příklady různých typů SLA smluv na služby Azure lze najít například na stránkách společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsazure/sla/).

Tyto smlouvy jsou dokumenty zabezpečující plnění předmětu zakázky v požadovaném rozsahu. Z tohoto důvodu je velmi důležité uhlídat náklady, které během jejich plnění vznikají. Zatímco v minulosti se vytvářely různé dodatky, které byly hlavní příčinou netransparentního a neefektivního zakázek, v současnosti je snaha zabránit takovému zvyšování ceny předmětu zakázky.

Příkladem jsou kroky, které v současnosti podnikají i vlády ČR a SR v podobě jednání s dodavateli o snížení cen v platných kontraktech. Podobné postupy lze vidět i v zahraničí. V případě smluv s pevnou cenou, uzavřených vládou USA, není vláda povinna zaplatit více, než je stanovena cena. A pokud se dodavateli dokonce podaří snížit rozpočtové náklady, vláda USA má právo snížit platby o ušetřenou částku. V případě smluv s pevnou cenou při neplnění smluv hrozí dodavatelem vysoké penále převyšující jejich náklady. Kromě ukončení smlouvy může být dodavatel povinen uhradit i všechny náklady spojené s náhradním plněním provedeným přes jiného dodavatele.

Smlouva jako nástroj zaručující kvalitu
Kromě přísných postupů při plnění smluv, stanovených zákonem, jsou náklady související s projektem často po ukončení plnění předmětem auditu. Jeho výsledkem může být, že dodavateli bude například vyplacena nižší částka, než se předem dohodnuto.

SLA nemá vaši firmu svázat, ale dát jí do rukou nástroj, který může v případě nespokojenosti snadno využít. Zvlášť dnes v souvislosti s využíváním cloudových služeb a softwaru jako služby jde o jeden z hlavních pilířů celého kontraktu a je potřeba vyvarovat se chyb (více o tomto tématu najdete v článku Gartner: Nejčastější chyby smluv na cloudové služby).

Správně připravené smlouvy jsou základem úspěšného zakázek. Příprava smluv, jejich uzavření, kontrola plnění a ukončení platnosti jsou součástí řízení smluv. Řízení smluv může být přiděleno podpůrnému útvaru pro zadávání nebo logistiku či právnímu oddělení. Nicméně i ředitelé IT by měli být schopni právním důsledkům SLA rozumět a dokázat v nich identifikovat nedostatky. Více o tom, jak by dobré smlouvy typu SLA měly vypadat najdete také ve videu pod článkem (v angličtině).

Na efektivní vytváření smluv musí existovat velmi dobrá spolupráce se všemi zainteresovanými stranami včetně právního oddělení, které slouží velmi často jako útvar podpory. Jen kvalitně navržené smlouvy jsou zárukou včasného a správného plnění dohodnutých podmínek a skutečných požadavků kupujícího.


Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


jedna + = osm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz