Výhody virtualizace ocení i menší firmy

Martin Noska | 30.03.2012 | Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

I když ve velkých podnicích je virtualizace dnes již prakticky standardem, v menších firmách byla dosud spíše okrajovou záležitostí. Mezi hlavní výhody virtualizace patří snížení nákladů na provoz, lepší využití výpočetních zdrojů, snížení kapitálových výdajů a zlepšení produktivity.

Jinými slovy – firma může snížit počet fyzických serverů, které přesune do virtualizovaného prostředí. Sníží se náklady na provoz, zjednoduší se správa a omezí doba, kdy jsou servery nevytížené. V případě nevirtualizovaného prostředí jsou totiž servery využívány zhruba jen z 15 %, zatímco při nasazení virtualizace je to obvykle kolem 70-80 %.

Potenciál pro menší a střední firmy
I přes tyto značné přínosy brzdí nasazení virtualizace v menších firmách zejména omezené rozpočty a také chybějící zkušený personál, který by dokázal virtualizované prostředí spravovat. Přitom právě efektivní IT infrastruktura se stává v posledních letech jednou z konkurenčních výhod a vysoké náklady při jejím neefektivním fungování brání inovacím. Naopak firmy s efektivní IT infrastrukturou mohou investovat nemalé sumy do inovací a předběhnout tak svoje konkurenty.

Errol Rasit, vedoucí analytik společnosti Gartner, říká, že i když přirozeným cílem virtualizačních aktivit jsou firmy s obrovskými počítačovými sály a datovými centry, neznamená to, že by o nasazení této technologie neměly uvažovat i menší společnosti třeba jen s několika servery.

Rasit tvrdí, že hlavní výhody virtualizace, jako jsou konsolidace a pružnost, jsou stále více potřebné i mezi menšími firmami (SMB) a pokud zatím o nasazení virtualizace neuvažovaly, měly by tak co nejdříve učinit. „Napájení, chlazení a správa třeba jen osmi fyzických serverů, na kterých běží osm aplikací, je mnohem náročnější než pokud koupíte jen jeden server, na němž provozujete osm virtuálních serverů,“ dodává Rasit. Virtuální prostředí je pro firmy také výhodné v případě, že její zaměstnanci pracují často na dálku a centrální umístění všech dat a aplikací může zlepšit i bezpečnost IT infrastruktury.

Právě na menší firmy má cílit i hypervizor Hyper-V 3.0 od Microsoftu, který bude součástí chystaného Windows Serveru 8 a který má opět umožnit nasazení virtualizace i tam, kde to dosud nebylo z nějakého důvodu možné. Právě náklady by měly být hlavním vodítkem pro firmy jakéhokoliv typu, aby směřovaly směrem k virtuálnímu prostředí. Navíc za poslední roky cena virtualizačních řešení klesla na přijatelnou úroveň a také nasazování a správa virtuálního prostředí se staly mnohem snazší na zvládnutí i méně zkušeným personálem. To umožňuje virtualizační technologii stát se prakticky všudypřítomnou a vnímat jí jako něco pro „hi-tech“ firmy je zcela chybný pohled.

Nežijte v předsudcích a mýtech
Přesto se zejména menší společnosti virtualizaci stále vyhýbají a i když se i zde objevují různé experimenty s hypervizory, celkově se virtualizace v sektoru SMB zabydluje jen velmi pomalu. Podle průzkumu mají firmy obavy ze samotného nasazení a také z chybějících dovedností svých IT pracovníků a vnímají virtualizaci jako výrazný zásah do svého IT prostředí. Chybí také povědomí o skutečných přínosech a výhodách a o podobě moderních virtualizačních řešení.

Errol Rasit považuje chybějící znalosti a nedostatečnou edukaci za hlavní překážku, která menším firmám zbytečně brání v nasazení virtualizačních technologií. Firmy také často argumentují jednorázovými náklady, nicméně málokdy si již spočítají přínosy v dlouhodobém měřítku. Zejména z tohoto důvodu se SMB podniky často rozhodují spíše pro cloudové služby, o které se nemusí nijak starat a koupí si je již v hotové podobě. Tato rozhodnutí by ale neměla být učiněna bez rozmyslu či s ohledem na momentální přínosy a výhody, ale primárně v perspektivě dlouhodobé strategie firmy, kdy se ovšem cloudové služby mohou ukázat jako poměrně nákladné.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři + = šest

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz