Komunity nadšenců formují budoucí IT experty a lídry

Ľuboslav Lacko / Martin Noska | 14.04.2012 | Ostatní | Žádné komentáře

V IT od úplného počátku pozorujeme střídání generací. Technokraté se sice zajímají převážně o počítače a architektury informačních systémů, ale nejdůležitějším motorem pokroku v každé oblasti jsou samozřejmě lidé a i zde lze pozorovat, jak zdánlivě nenápadně probíhá generační výměna.

Mnozí dnešní studenti středních a vysokých škol budou zanedlouho IT specialisty, manažery a lídry. Většina z nich se více či méně vědomě na svou budoucí životní dráhu připravuje už dnes. Najdete je nejen na univerzitách, ale i v různých geekovských komunitách a spolcích „startupových“ nadšenců, přičemž nejznámější příklady z historie (Bill Gates, Steve Jobs …) naznačují, že tyto komunity rozhodně nelze podceňovat.

Komunity nadšenců se sdružují buď kolem přirozených lídrů či blogerů (typický příklad je NGLS), nebo mnohem častěji v souvislosti s takzvanými (ne)konferencemi a „startup“ projekty. Jak houby po dešti se objevují různé „campy“ (StartupCamp, BaseCamp, CloudCamp. ..), dokonce ve více městech. Tato neformální setkání se pořádají hlavně přes Facebook nebo Twitter.

Co jsou (ne)konference?

V dnešním neustále se měnícím IT světě potřebují nadšenci místo, kde by si mohli vyměňovat zkušenosti, pokusit se spolu hledat řešení a odpovědi na otázky a problémy, které je trápí. Z názvu se dá vydedukovat, že jde o neformální, uvolněné setkání bez saka a kravaty, bez reklamních prezentací, s otevřenou diskusí a s lidmi, kteří mají společné cíle a zájmy. Setkání jsou založena na jednoduchém principu: vyslechnete si lidí, kteří mají co říci, a v rámci diskusí se podělíte o své nápady či myšlenky a společně hledáte cestu k řešením a pokroku, takže na (ne)konferenci se v praxi velmi často z účastníků stávají přednášející. Členové pro komunitu obvykle pracují bez nároku na horonář a jejich veřejné aktivity bývají často i dotované z různých sponzorských darů či vedlejších příjmů.

V rámci našeho článku samozřejmě představujeme jen několik existujících komunit nadšenců, které patří mezi známější. Cílem není udělat kompletní výčet, ale ukázat jejich společné rysy, ideje a principy.

BarCamp je mezinárodní síť otevřených (ne)konferencí a workshopů. Tato aktivita zahrnující nejen přednášky a ukázky, ale hlavně diskusi přednášejícího s publikem se zrodila z touhy po sdílení poznatků a zkušeností, resp. zájmu o učení se v otevřeném prostředí. První BarCampy se soustředili hlavně na open source komunitu, časem se však okruh témat rozrostl, ale stále zůstává v mezích IT, marketingu, sociálních médií, designu, podnikání a dalších souvisejících oborů. V zahraničí existují i tematicky zaměřené BarCampy, typický příklad je iPhoneDevCamp se zaměřením na vývojáře aplikací pro iPhone a iPad (www.barcamp.cz).

CloudCamp – (ne)konference o nosných IT tématech současnosti, jako je cloud computing či virtualizace. Je určena všem, kteří se o tato témata zajímají a mají chuť podělit se s ostatními o své zkušenosti, řešit výzvy a hledat řešení. Takže auditorium tvoří koncoví uživatelé, IT profesionálové, ale třeba i vendoři atd. (cloudcamp.org).

NGLS – jedná se o komunitu působící u našich východních sousedů. Za zkratkou v názvu se skrývá neziskový projekt Next Generation Leaders of Slovakia, zaměřený na rozvoj talentů a leadershipu interaktivní formou. Jeho úkolem je spojit stejně smýšlejících lidí, kteří mají zájem o budoucnost – ať už svou nebo budoucnost Slovenska. Už z názvu vyplývá, že členové komunity neskrývají své ambiciózní cíle stát se lídry, jinak řečeno, mít možnost přispět svými schopnostmi k prosperitě (www.ngls.sk).

TEDx – tento formát akcí vznikl se záměrem podnítit intenzivní diskuse a navázat vztahy ve skupinách nadšenců. Konference TEDx pořádají nezávislí organizátoři. Tyto události mají ve světě již 25letou tradici. Podporují myšlenky, které mění svět. Na výroční konferenci TED jsou zváni i přední světoví myslitelé a významné osobnosti, jako například Bill Gates, Al Gore, Richard Branson. Každoročně se uděluje cena TED Prize, která dává třem výjimečným lidem, kteří si přejí změnit svět, příležitost zrealizovat své přání (www.tedxprague.cz).

Web Analytics Wednesday – jedná se o neformální setkávání lidí zaměřených primárně na oblasti spojené s on-line marketingem, webovou analytikou a optimalizací. Nicméně otevřené je všem zájemcům a má podobu volné komunity. V USA a západní Evropě se tato setkání konají pravidelně již několik roků. V Česku pořádá setkání Web Analytics Wednesday (zkráceně WAW) několikrát ročně v Praze společnost Optimics a během tématického večera je představeno a diskutováno vždy jedno aktuální téma z oblasti webové analytiky (www.webanalyticswednesday.cz).

StartupCamp je pravidelné setkání lidí, kteří vytvářejí nebo zvažují vytvořit firmy s předmětem podnikání týkající se internetu. Nadšenci mají možnost prezentovat své nápady investorům, případně je konzultovat s přizvanými odborníky (www.startupcamper.com, www.startupcamp.sk).

Na podporu studentů a nadšenců, kteří chtějí své nápady proměnit na reálný byznys, je k dispozici mnoho podpůrných projektů, nabízejících např. pronájem kancelářských prostor, technologií a podobně. Jako příklad zajímavého a užitečného projektu uvádíme občanské sdružení vpsFree.cz, které poskytuje svým členům virtuální servery (vspfree.cz).

UniCamp je neformální, primárně studentská slovenská konferenční iniciativa zaměřená na on-line svět, marketing, design a média, ale je otevřena všem zájemcům o nové a kreativní myšlenky, neustálé vzdělávání a pokrok. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s praxí a umožnit jim získat přehled v trendech technologického a společenského vývoje. Sekundárním cílem akce je motivovat studenty, aby si aktivně hledali práci nebo stáž vedle škole už během studia. Kromě studentů jsou pravidelnými účastníky i podnikatelé a zaměstnanci internetových společností, e-shopů a jiných firem, které se chtějí prosadit jak v reálném, tak v digitálním světě (www.unicamp.sk).

Business IT Club (zkráceně BizIT) je typickou ukázkou zájmové organizace spojené s akademickým prostředím sídlící na VŠE v Praze. Jeho cílem je otevírat studentům nové možnosti vzájemné komunikace, vzdělávání, setkávání, diskuse a uplatnění. Klub organizuje přednášky, zve hosty, pořádá soutěže a další akce pro podporu informačních technologií, inovací, nápadů, obchodu, byznysu a podnikání na českých školách (www.bizit.cz).

Podobnou aktivitou je například i studentský klub Silicon Hill, který se zformoval v rámci ČVUT a sídlí na strahovských kolejích v Praze (www.siliconhill.cz).

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ jedna = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz