Nejčastější možné problémy VoIP telefonie

Albert Ryba | 10.04.2012 | Analýzy | Žádné komentáře

VoIP telefonie je zejména v podnikovém prostředí stále populárnější. A to hlavně kvůli nízkým nákladům.

Než začneme hovořit o možných problémech s ní spojených, je nutné předeslat, že jde již o poměrně vyzrálou technologii, která ve většině případů slouží tak jak má. Bývá i součástí řešení sjednocené komunikace a aktuálním trendem je i volání z mobilních telefonů přes VoIP klienta. Přesto se nám z praxe podařilo vysledovat některé situaci, kdy nemusí vše fungovat stejně jako u tradičních telekomunikačních služeb.

Před nasazením VoIP ve vaší firmě byste se proto měli na tyto situace připravit a počítat s tím, že mohou nastat.

Silné a slabé stránky internetové telefonie

Technologie VoIP, neboli celým názvem Voice over Internet Protocol, bývá v češtině překládána jako internetová telefonie. Už z toho jasně plynou výhody i omezení, které charakterizují celou službu.

Vzhledem k tomu, že hlas je přenášen jako data po internetu, výrazně tím klesají náklady na hovory. Nejčastěji se hovoří o desátkách procent, což v případě firmy, v níž se denně uskuteční tisíce či desetitisíce minut hlasových hovorů, může v důsledku přinést úsporu opravdu výrazné částky. Ze závislosti na internetu ale plynou i určitá omezení, s nimiž je také nutné počítat. Mezi hlavní uváděná patří:

1. Kvalita hlasu – i když v současnosti jde spíše o výjimečný problém, stále lze najít případy, kdy uživatelé internetové telefonie nejsou spokojeni s kvalitou přenosu. Nejde jen o výpadky, ale také třeba o nepřirozenou (plechovou) podobu hlasu, danou vysokou kompresí nebo ztrátami paketů – viz dále. Díky tomu jsou pak zaměstnanci frustrování a nemohou dobře vykonávat svoji práci. Je proto dobré mít pro takové případy připravený záložní komunikační kanál, třeba v podobě mobilních telefonů.

2. Zpoždění – uživatelé VoIP telefonie občas hlásí i zpoždění. I když nejde většinou o závažný problém a i se zpožděním se dá vše potřebné domluvit, jedná se o určitý kvalitativní rozdíl ve srovnání s klasickou komunikací v reálném čase. Jedná se spolu s prvním bodem o situaci danou přirozenou podobou internetových sítí, kde může docházet ke ztrátám či zpoždění paketů, případě k chybám v pořadí jejich doručení. Dobrý VoIP systém by měl dokázat tolerovat až 20 % ztracených paketů bez výrazné degradace kvality přenosu. Pokud zpoždění přesahuje 150 ms, připomíná pak VoIP telefonie spíše komunikaci přes vysílačku než klasický hovor.

3. Ozvěny a echa – další problém, na který si uživatelé občas stěžují a jenž souvisí s povahou přenosu, jsou echa ve volání. Nicméně tento jev není zcela neobvyklý ani pro běžné pevné a mobilní telefony.

4. Přerušování hovorů – přerušení telefonátu je poměrně častý jev v případě mobilních telefonů, ale naopak je poměrně neobvyklý u pevných linek. Pokud tedy firma nahradila svoje pevné linky internetovými telefony, může být z míry předčasných ukončení hovorů nemile překvapena.

5. Nutnost samostatného napájení – narozdíl od běžných telefonních přístrojů vyžadují pro svoje fungování internetové telefony samostatné napájení (výjimkou jsou přístroje podporující technologii Power over Ethernet, nicméně zdroj pro PoE musí být napojen na UPS, aby přístroje fungovaly i po vypnutí elektřiny). Počítejte tedy s tím, že pokud dojde k výpadku proudu, nemůžete pomocí VoIP přístrojů ani informovat vašeho dodavatele elektřiny o přerušení dodávky.

6. Špatná podpora – i když tento problém bývá často přehlížen, je mnohem dalekosáhlejší, než se obecně předpokládá. V případě potíží každý obvykle potřebuje co nejrychlejší řešení. Pokud je podpora vašeho poskytovatele VoIP služeb pomalá a neefektivní, může to vést opět k výraznému nárůstu nespokojenosti uživatelů.

7. Blokovaná čísla – uživatelé internetových telefonů časem objeví, že nemusí mít přístup ke všem číslům, na která mohli volat z pevných nebo mobilních přístrojů. Je to dáno tím, že ne všechna čísla jsou přístupná přes internetové volání.

8. Zpomalení rychlosti internetu pro ostatní služby – v případě, že firma používá relativně pomalé internetové připojení, může se při nasazení VoIP telefonie setkat s tím, že dosud dostačující přenosová kapacita se stala nedostačující. Jedná se zejména o situaci malých firem, které mají sídlo v běžných domech či o vzdálené pobočky na periferiích. K dispozici jsou proto nejrůznější kalkulačky, které vám spočítají, jakou přenosovou kapacitu budete potřebovat.

Nároky na šířku pásma jsou dané především kodekem, který se používá. V případě, že máte pomalou síť, byla by chyba zvolit jinak velmi dobrý a bezeztrátový kodek G.711. Protože pak by docházelo ke zpoždění a ztrátě paketů a počítejte, že jeden hovor bude mít v tomto případě bitrate kolem 80 Kbit/s. Pro nízké datové toky a vysokou kompresi jsou optimální kodeky G.729, G.723 nebo G.726. Ty využijte zejména s omezenou rychlostí upstreamu, což je typický jev zejména u ADSL linek.

Článek je součástí tématu Bohatší komunikace nejen v rámci podniku. Partnery tématu jsou firmy:

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm + čtyři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz