Cloudové služby: Scénáře využití pro různé typy firem

Tomáš Kurtha | 11.06.2012 | Cloud | Žádné komentáře

Někomu se stále může zdát, že cloud computing je určen pouze pro větší firmy, které si to mohou dovolit. Tyto služby však prošly za poslední období obrovským skokem a dodavatelé neustále rozšiřují svou nabídku.

Dnes kombinace služeb IaaS, PaaS a SaaS poskytují ucelený soubor možností pro každý typ organizace.

V následujících odstavcích se proto podíváme na výhody využití aktuálně dostupných služeb cloud computingu pro začínající, zaběhnutou i expandující firmu. Do samostatné kategorie je vyčleněna IT firma, která má v cloudových službách zajímavý potenciál úspor nákladů i prostor na rozšíření a zvýšení kvality služeb svým zákazníkům.

Začínající firma nebo společnost vstupující na nové trhy

Ať už začínající podnikatel startuje vlastní projekt, nebo firma vstupuje na trhy jiných států, řeší většinou stejnou otázku: Jak fungovat s minimálními náklady, když není jistý výsledek, a eliminovat tak riziko finančních ztrát? Druhá častá otázka se týká návrhu způsobu fungování a řízení využívaného hardwaru a softwaru. V případě druhé otázky mají firmy vstupující na nový trh výhodu, že už vědí, co potřebují.

Asi nejstarší služba, kterou můžeme kategorizovat jako SaaS, je webmail. A také rozšířený webhosting, který dal základ službám typu PaaS a IaaS. Potřebu elektronické komunikace a prezentace řeší dnes každá firma, jsou to základní kroky v jejích začátcích. Po éře freemailových schránek, jako například Gmail, Seznam či Centrum, dnes může mít každý firemní e-mail, kontakty, kalendář i úkoly s vlastní doménou a se všemi benefity včetně sdílení společných dat bez toho, aby si zakoupil celý systém i se serverem. Stačí, aby si aktivoval jednotlivé e-mailové účty jako službu SaaS. A pokud si chce elektronickou komunikaci spravovat na vlastní aplikaci a ve vlastní režii, prostě si pronajme virtuální server podle potřeb jako službu IaaS.

Druhou podstatnou část fungování firmy tvoří firemní aplikace a sdílení dat. I v této oblasti mají cloudové služby co nabídnout – ať už si vybere firma jen server podle vlastních parametrů a bude si ho ve vlastní režii spravovat na bázi IaaS, nebo rovnou server včetně operačního systému a dalších souvisejících softwarů ve formě PaaS. Pokud bude provozovat některý z ekonomických informačních systémů (ERP), systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), jiné potřebné aplikace či bude jen sdílet dokumenty mezi zaměstnanci, má tento způsob fungování mnoho předností a je nesporně nejen ekonomicky výhodný.

Server podle požadované konfigurace je zpravidla aktivován během minut, ve složitějších případech do několika hodin bez nutnosti čekání na dodávku. Cloudová infrastruktura je provozována v zabezpečených datových centrech se zálohováním v případě neočekávaných událostí. Přístup je chráněn jak před fyzickým, tak před elektronickým vniknutím. V případě, že firma využije služby SaaS nebo PaaS, má k dispozici poslední verze aplikací a dodavatelé garantují, že se k vašim údajům či aplikacím dostanete vždy. Veškeré náklady na energie, datové připojení, klimatizaci, údržbu, zajištění, náhradní díly a servis zajišťují oni. Také v případě služeb SaaS, jako je uvedený e-mailový systém či informační systém, se aktivace účtu realizuje řádově do několika minut.

Tímto způsobem na start firmy potřebujete jen notebook nebo stolní počítač, připojení k internetu a můžete tak spolu s kolegy pracovat kdekoliv. A jak bude vaše společnost růst, stačí jen upravovat konfiguraci serverů, přidávat uživatele či aktivovat další potřebné služby. Vy se soustředíte na svůj byznys, a ne na IT. A pokud máte tyto služby od jednoho dodavatele, máte jen jednoho partnera, který garantuje funkčnost a nevymlouvá se na jiné, že je to problém hardwaru, připojení či aplikací.

Zaběhnutá a expandující firma

Také dlouhodobě fungující organizace má prostor pro další rozšiřování nebo změny fungování. V praxi asi neexistuje firma, která by měla vše vyřešené a fungující podle požadavků či posledních trendů v oblasti informačních technologií.

Vývoj ekonomiky a krize posledních let ukázaly jasnou potřebu flexibilního přizpůsobování firem situaci v oblasti nákladů, fungování a služeb zákazníkům. Cloud computing má klíčovou výhodu právě když má firma kolísající počet zaměstnanců – ať už ze sezónních nebo projektových důvodů. Jednoduše jeden měsíc platí za 15 uživatelů, následující za 60 a další opět jen za 15.

Protože většina firem buduje infrastrukturu postupně, jak se zvyšují požadavky, končící životnost hardwaru je také důvod k převedení fungování do cloudového prostředí. A nemusí to být najednou. Firma může fungovat s částí služeb na vlastních serverech a s částí v cloudovém prostředí takovým způsobem, že jsou navzájem propojeny a uživatel nerozezná, která část se kde nachází.

Pro firmy, které budují pobočky, najímají regionální obchodní zástupce či chtějí zpřístupňovat části systémů partnerům a zákazníkům přes internet či mobil, mají cloudové služby výhodu stálého zabezpečeného přístupu k firemním aplikacím. Vybudovat vlastní, skutečně bezpečné připojení z internetu do firmy vyžaduje nemalé náklady, zkušenosti a odbornost odpovědných pracovníků.

V každé firmě probíhá neustálý proces hledání, zkoumání a nasazování nových služeb a aplikací. Pokud se interní IT oddělení právě podílí na testování nového informačního systému či jen rozšířené funkčnosti, může si na toto krátké období pronajmout server či platformu, na níž proběhne zkouška bez potřeby kupování fyzického serveru a ohrožení provozu „ostré“ instalace. A pokud bude aplikace či celé prostředí vyhovovat, může být okamžitě přístupná pro všechny uživatele v cloudovém prostředí nebo přenesena na zakoupený fyzický server.

Cloudové služby dnes nabízejí nejen možnosti, které v minulosti patřily výhradně fyzickým zařízením, ale i jednoduchý způsob, jak využít další doplňkové služby. Část dodavatelů nabízí pravidelné zálohování nebo replikaci celých serverů, vybudování záložních struktur a pracovišť, virtuální telefonní a videotelefonní ústředny a další.

Bezpečnost firemních údajů se v cloudovém prostředí i snadněji řídí. Zaměstnanec nenosí domů údaje na klíčích USB, lze zakázat používání USB a DVD ve firmě, v ukradených a ztracených noteboocích a smartphonech nejsou žádné firemní údaje. Potřebná data má zaměstnanec kdykoliv a odkudkoliv dostupné zabezpečeným připojením ve firemních serverech, navíc jsou vždy aktuální.

IT firma

Velký potenciál přináší cloud computing IT firmám, a to jak při fungování, tak při nabídce služeb zákazníkům. Dokáží doslova na počkání získat kdykoliv platformu na plánovaný vývoj svých aplikací nebo testování úprav pro konkrétního zákazníka. Ve fázi získávání zákazníka připravit, předvést a nechat čas na odzkoušení demoaplikace bez potřeby instalace na počítač zákazníka. Po podpisu smlouvy přistoupit okamžitě k realizaci bez potřeby čekání na fyzický server. A hlavně využít cloudové prostředí dodavatele na poskytování svých aplikací formou SaaS a tím získat další skupinu zákazníků, která by si například aplikaci ve standardních podmínkách nemohla dovolit.

Cloud computing dnes skutečně přináší výhody a vhodné služby pro každý typ firmy či organizace. A k tomu získává firma i množství doplňujících služeb s potenciálem dalšího růstu přesně podle aktuálních potřeb.

Autor pracuje jako CEO ve společnosti ZUTOM

Zdroj: Infoware.sk

Článek je součástí tématu Ušetřete s cloudovými a hostingovými službami. Partnery tématu jsou:

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


osm − dva =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz