Sjednocená komunikace jako služba: Pro a proti

Josef Čech | 26.06.2012 | Cloud, Internet a služby | Žádné komentáře

Cloudové služby si již získaly své pevné místo na IT trhu, ale některé oblasti, kam tyto služby mohou zasahovat, si své místo na trhu teprve musí vydobýt.  Mezi ně patří i funkce sjednocené (unifikované) komunikace poskytované jako služba z cloudu. Pojďme se podívat, co to prakticky znamená, nasadit ve firmě unifikovanou komunikaci jako službu.

Možnosti unifikované komunikace

Unifikovaná komunikace je jednoznačně určujícím trendem v oblasti firemní komunikace. Pro další analýzu shrňme hlavní funkcionalitu, kterou dnešní UC systémy nabízejí. Hlavním stavebním kamenem stále zůstává hlasová komunikace, ale nedílnou součástí jsou Instant Messaging, Presence status, video komunikace případně hlasová pošta a pokročilejší aplikace jako web conferencing a multiparty komunikace v jednotlivých kanálech i mezi nimi. Veškerou funkcionalitu pak zastřešuje nutnost integrace těchto systémů do firemního prostředí, ať už se jedná o integraci s CRM, mail serverem či dalšími aplikacemi.

Vhodně implementovaný systém UC značně optimalizuje procesy společnosti a umožňuje  tak dosahovat stanovených cílů a uspět v konkurenčním prostředí. Při řešení „on premise“ ale narážíme na poměrně velkou finanční náročnost systému. O systému, který poskytne veškerou pokročilou funkcionalitu, která i v malé firmě může výrazně pomoci, nelze uvažovat kvůli návratnosti investice. Pokročilá funkcionalita se tak stává při „on premise“ řešení dostupná pro segment velkých podniků a případně pro středně velké firmy. To konkurenčně znevýhodňuje malé firmy, které nemají k dispozici pokročilé nástroje unifikované komunikace.

Zvažujeme využít UC jako službu

Co pro firmu znamená využívat UC jako cloudovou službu? Pokud se zaměříme na oblasti, kde tato služba přináší větší nároky na prostředí společnosti než „on premise“ řešení, bude se jednat hlavně o šířku a stabilitu připojení do veřejné sítě případně přímo do centra sdílených služeb, pokud je spoj realizován pronajatým okruhem. Na druhé straně využití UC jako služby snižuje nároky na prostředí zákazníka v mnoho oblastech. Pokud využívá veškeré IT jako službu, není potřeba budovat „server roomy“, není potřeba zajišťovat údržbu systému, to může být poskytováno jako součást služby. I samotná administrace systému může být přesunuta na poskytovatele a zákazník tak nepotřebuje IT odborníky, kteří by se UC systému věnovali. Jednoznačnou výhodou je pak průběžná aktualizace systému UC, kdy provozovatel cloudu zajišťuje nahrávání veškerých upgradů a patchů bez nutnosti zásahů ze strany zákazníka.

Jak může vypadat prostředí společnosti, která využívá UC jako službu? Nejjednodušší verzí je prostředí, kdy ve firmě jsou pouze IP telefony, registrované do centra sdílených služeb. Taková firma potřebuje pouze koncové body a prvky pro síťovou infrastrukturu. Důležité je nastavit koncové body tak, aby vnitřní komunikace šla napřímo a ne přes PBX systém v centru sdílených služeb. Při tomto řešení nemá firma ve vlastní infrastruktuře žádný prvek pro podporu UC. Veškeré hovory jdoucí do venkovní sítě musí směřovat do centra sdílených služeb, a to musí umožňovat tyto hovory terminovat. Při přerušení konektivity do centra sdílených služeb firma přichází o veškerou možnost komunikace, včetně té vnitrofiremní, protože telefony nevidí PBX systém a nemohou se zaregistrovat a komunikovat. Základním prvkem zajišťujícím „bussiness continuity“ koncept je tak záložní připojení do internetu, které při vhodném nastavení zajistí možnost alespoň základní komunikace. Další varianta je umístění lokální gatewaye do sítě firmy.

Gateway slouží v případě nedostupnosti centra sdílených služeb jako záložní systém pro registraci endpointů. V případě přerušení konektivity je tak minimálně zajištěna možnost vnitrofiremní komunikace. V této bráně je možné dále terminovat trunky, a to jak z důvodu zálohy, tak z dalších důvodů, kdy je preferováno ukončení operátorských trunků lokálně. Jako vhodná varianta pro zálohu připojení do veřejné telefonní sítě v centru sdílených služeb se jeví např. připojení GSM brány na tuto bránu.  Na závěr je důležité zmínit, že tato gatewaye může být u menších a středně velkých firem součástí koncového routeru včetně možnosti terminace E1 trunků a tato kombinovaná zařízení značně sráží náklady na potřebnou infrastrukturu při využívání UC jako služby.

V současném tržním prostředí bude spíše pro malé firmy výhodné využívat veškerou UC jako službu, ideálně i s dalšími produkty jako CRM a ERP. Výhodné je mít jednoho poskytovatele všech těchto služeb, který může poměrně snadno zajistit jejich integraci a funkční provázanost.  V prostředí středních firem je potřeba zvážit náklady a výhody/nevýhody v případě UC jako služby a UC jako on premise řešení. U velkých firem bude pravděpodobně výhodné instalovat klíčové komponenty PBX systému lokálně. Ale i větší a střední firmy mohou využívat cloudové služby částečně. Jako službu si mohou vybrat ty služby, která nevyužívají příliš často nebo příliš intenzívně. Důležité je, na jaké úrovni dokáže poskytovatel provést integraci cloudových služeb se zbytkem on premise PBX systému zákazníka. Druhým velkým pozitivem je možnost georedundantního řešení, kdy redundantní část systému je umístěna v centru sdílených služeb a druhá část u zákazníka.

Cloudové řešení je vhodné i pro velké firmy, jejichž síť poboček komunikuje s IT technologií umístěnou obvykle v jednom místě společnosti. Tyto pobočky mohou generovat velký datový provoz směrem k centrální lokalitě včetně IP hlasového provozu. Pak může být výhodné umístit PBX systém v centru sdílených služeb jako hostované řešení nebo využívat UC jako službu. Značná část provozu mezi pobočkami a centrální lokalitou je pak odkloněna právě směrem k centru sdílených služeb.

„Pro“ a „Proti“ UC jako služby

Kromě možnosti využívat veškeré pokročilé funkce při nasazení UC jako služby stojí za zmínění řada dalších aspektů, které mohou ovlivnit výsledné rozhodovaní mezi „on premise“ řešením a využitím UC jako služby.

Při využívání UC jako služby platí, že:
- Zabezpečení systému jak po stránce fyzické, tak softwarové, je zajištěno často na vyšší úrovni, než by firma zajistila sama.

- Spolehlivost systému je mnohem vyšší než při vlastním řešení. Centrum sdílených služeb bude mít infrastrukturu s nejvyšší možnou duplikací prvků, zdvojením napájení, zálohování UPS atd.

- Centrum sdílených služeb svůj systém „patchuje“ podle požadavků výrobce, UC systém je tak stále „up to date“ včetně bezpečnostních záplat. Centrum sdílených služeb obvykle svůj systém průběžně upgraduje na nové verze a uživateli jsou tak dostupné nejnovější funkce a vylepšení.

- Firma nemusí zajišťovat žádnou maintenance a údržbu.

- Není potřeba prostor v IT roomu pro umístění vlastního řešení.

- Služba může být dostupná odkudkoliv, nejen z vnitřní sítě zákazníka. Při přístupu z venku není potřeba nastavovat např. VPN připojení do firmy, ale lze se připojit datově napřímo k poskytovateli služby.

Mezi aspekty, které je třeba při využívání UC jako služby zvážit, patří:

- Důležitá je dostatečná propustnost sítě směrem k centru sdílených služeb. Je potřeba počítat i s odchozím provozem, který může být problematický zejména u asymetrických připojení do veřejné sítě, ale v dnešní době je i toto připojení dostačující.

- Celková struktura lokální sítě zákazníka, kdy datově náročné toky probíhají sítí jinak při „on premise“ řešení a při využívání UC jako služby.

- Výběr poskytovatele, který dokáže nabízené cloudové služby „customizovat“ a integrovat, pokud je to požadováno.

Shrnutí

Z výše zmíněných aspektů vyplývá, že UC jako služba poskytuje velkou výhodu pro malé až střední firmy, kdy jim umožňuje využívat veškerou UC funkcionalitu, která pro ně není při „on premise“ řešení dostupná. Mohou tak zefektivnit své procesy s využitím této pokročilé UC funkcionality a posunout se na trhu v rámci konkurence. Pro střední firmy může UC jako služba poskytovat zajímavou možnost, kdy je ale třeba porovnat náklady na službu a náklady na vlastní řešení. U velkých firem je pravděpodobné, že alespoň klíčové prvky PBX systému budou instalovány jako „on premise“ řešení. Pro střední a velké firmy ale nabízí UC jako služba několik výhod. Mezi ty hlavní patří možnost doplnit funkcionalitu „on premise“ řešení a zpřístupnit tak další funkce a možnost využít centrum sdílených služeb jako místo pro georedundantní zálohu svého systému.

Autor pracuje jako System Engineer ve společnosti Algotech.

Článek je součástí tématu Ušetřete s cloudovými a hostingovými službami.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − tři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz