Byznys analýza a optimalizace ve světě cloud computingu

Stanislav Richnavský, Boris Trnka | 06.07.2012 | Cloud | Žádné komentáře

Říká se, že člověk se učí z vlastních chyb. Co kdybychom tuto schopnost či vlastnost přenesli i na něco méně „živého“, například na služby?

Pokud se pohybujeme ve světě informačních a komunikačních technologií, ve světě poskytování služeb z oblasti ICT, ve světě outsourcingu ICT, zákonitě musíme narazit na pojmy jako virtualizace, cloud computing, monitoring, reporting, data mining, předpovědi, analýzy, business intelligence, business analysis, optimalizace a mnoho dalších.

Abychom výše uvedenou myšlenku mohli uvést do praxe, musí být splněny dvě základní podmínky:

- Mít něco, co se může „učit z vlastních chyb“, co je schopné se učit, měnit, dynamicky přizpůsobovat,
– A mít něco, jakým způsobem ho to naučit.

Pro společnosti poskytující informační a komunikační služby na kterékoliv úrovni (software, infrastruktura, platforma) se tím něčím stává již zmíněný cloud computing, který v souvislosti s virtualizací zdrojů či služeb vytváří prostor pro „učící se“ infrastrukturu, platformu, službu. „Učení se z vlastních chyb „není nic jiného než schopnost sbírat, analyzovat, vyhodnocovat údaje o předchozích stavech či provedených procesech a na základě zjištění predikovat možný vývoj, průběh jevů v blízké a / nebo méně blízké budoucnosti. Jinak řečeno, jde o monitoring, reporting … (A předpokládám, že už asi tušíte, kam směřujeme).

Cloud computing

Cloud computing se často interpretuje jako zlepšená verze utility computingu (virtualizace), dostupná přes internet. Vše, co se nachází za firewallem, je pro zákazníka jakoby v mráčku (cloudu). Jinými slovy, jde o síťové řešení, v němž se všechno – od elektrické energie, výpočetního výkonu, datového prostoru přes aplikace a obchodní procesy až po administraci a osobní spolupráci – poskytuje jako služba dostupná kdykoliv a kdekoliv.

O reálném cloud computingu však můžeme hovořit pouze tehdy, pokud přináší řešení trvalých problémů IT: způsob, jak dynamicky zvýšit nebo přidat nové možnosti bez investice do nové infrastruktury, výcviku nových lidí nebo licencování nového softwaru, a to za běhu a bez prostojů.

Cloud computing zahrnuje paušální servis, resp. servis placený až při použití (pay per use), v reálném čase přes internet.

Typičtí poskytovatelé cloud computingu nabízejí běžné obchodní aplikace on-line, takže se k nim přistupuje přes jinou webovou službu nebo software, např. webový prohlížeč a data jsou uložena na serveru umístěném v datových centrech poskytovatele. Komerční nabídky obvykle splňují QoS (Quality of Service) a standardně obsahují SLA (Service Level Agreements). V pozadí se nachází obvykle celý outsourcingový tým – od konzultantů, designérů řešení až po administrátorů jednotlivých služeb.

Byznys analýzy

Zpracování informací z různých zdrojů, jejich kategorizace, seskupování a hledání společného významu, analýza, zjištění skutečného stavu umožňují manažerům získat nový transparentní pohled na podnikání, lépe pochopit trh, najít nové obchodní příležitosti, rychle reagovat na měnící se trh a predikovat jeho chování v budoucnu . Těmito tématy se zabývá business intelligence pomocí různých reportingů, ad hoc analýz, alertů, dashboardů, data miningu a jiných metod. Byznys analýza a optimalizace jdou ještě dále. Jsou to disciplíny, které identifikují potřeby byznysu a hledají řešení pro jeho problémy.

Řešení často zahrnují i zlepšení procesů, organizační změny, strategické plánování a rozvoj firemní politiky, v nemalé míře i ve vývoji systémů. Za byznys analýzy lze považovat zpracování rozsáhlého množství dat pomocí statistiky a modelování, a lépe tak pochopit události, které se odehrály v minulosti, a na jejich základě přesnější předvídat možné budoucí události, stavy v rámci obchodních vztahů.

Přestože analytika byla vždy součástí podnikatelských nástrojů, současný technologický pokrok umožňuje rozsáhlejší analýzu většího a různorodější množství dat.

Spojení byznys analýz a cloud computingu – záruka úspěchu?

Na odpověď se můžeme podívat ze dvou různých aspektů.

a) Byznys analýza a optimalizace často vede ke cloud computingu jako k odpovědi na neefektivní CMO (current mode of operation).

Analytici byznysu zjistí současný stav procesů, informačních technologií, firemní politiky atd., pomocí analýzy a optimalizace dají odpověď na otázky typu „co když …“, resp. „Vyplatí se to?“, „Poskytujeme to, co si trh žádá? „, ale i na to, kolik se ušetří změnou současného stavu. Výsledkem analýzy a optimalizace bude návrh budoucího modelu FMO (future mode of operation).

Architektura a koncept cloud computingu je časté řešení pro FMO – ať už z ekonomického, procesního pohledu, nebo z pohledu efektivity a utilizace zaměstnanců, resp. jako efektivní platforma poskytující prostředí pro aplikace Business Analysis (např. SAP BO).

b) Cloud computing se chová jako živý organismus, roste, vyvíjí se, mění se, služby v cloudech zanikají, vznikají atd..

Jak udržet při životě takový kolos? Cloud computing by měl používat byznys analýzu a optimalizaci, aby zůstal životaschopný. Pomocí různých reportů, dashboardů, alertů sledovat, monitorovat a sbírat údaje o službách, jednotlivých cloudech a využitelnosti a predikovat poskytovatelem potřeby cloudové architektury, zákaznické potřeby.

Jako příklad můžeme uvést kapacity diskových polí v rámci cloud computingu, kde se při dosažení určitého procenta zaplnění iniciuje automatické přidání větší kapacity. Vezměme si komplikovanější a sofistikovanější příklad: Zákazník využívající určité služby cloud computingu nemá během měsíce vysoké nároky na výpočetní kapacitu, koncem měsíce při měsíční uzávěrce však potřebuje kapacitu prostředků troj-až čtyřnásobně větší. Poskytovatel sledující reporty a dashboardy identifikuje tyto nárazové zvýšené nároky zákazníka a umožní mu dynamické přidělení zvýšených prostředků na dané kritické období v rámci SLA. Zákazník nemusí investovat, resp. platit celý měsíc zvýšenou kapacitu prostředků, protože každodenní provoz mu stačí i nižší úroveň.

A co na závěr?

Pro firmy outsourcujúce informační a komunikační technologie a služby z této sféry je správné pochopení procesů probíhajících v jejich „cloudu“ nejen znak vyspělosti či konkurenceschopnosti, ale výsledkem takového uvědomění je i možnost zvýšit efektivitu, prodej a v neposlední řadě i spokojenost zákazníka. Pokud jsou k dispozici takové informace a pohledy, lze provádět funkční strategická rozhodnutí či modernizovat vlastní (obchodní) procesy.

Autoři působí ve společnosti T-Systems Slovakia.

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


pět + = čtrnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz