Cloud přináší změnu, využijte ji ve svůj prospěch

Martin Noska | 02.07.2012 | Cloud | Žádné komentáře

O změnách v IT, které přinesl cloud computing a o tom, jak využít jeho výhod pro lepší fungování vaší firmy, s námi hovořil Yannick Kunegel ze společnosti Citrix Systems.

Jak se podle vás trh s řešeními pro budování cloudů za poslední rok proměnil, co je pro vás dnes hlavní výzvou?
Cloud computing je nejvíce diskutovaným tématem v rámci současného rozvoje IT – je to jistý druh revoluce odvětví a poměrně rychle se stává kritickým elementem každé podnikové IT strategie. V souvislosti s typickou situací dnešní doby – kdy klesají dostupné zdroje a vzrůstají potřeby jednotlivých společností, umožňuje model cloud computingu flexibilitu a nákladovou efektivitu IT. Ve skutečnosti je cílem mít IT jako službu a cloud computing se tak stává nástrojem určujícím novou generaci podnikového IT. Když se plně využije jeho potenciál, cloud computing dosahuje opravdu vysoké škálovatelnosti i operační elasticity.

Uživatelům to umožňuje být produktivnější a současně využívat samoobslužný přístup k operačním zdrojům na vyžádání. Zlepšuje agilitu businessu a umožňuje rychlejší reakci na změny v rámci vývoje businessu.

Všechny tyto výhody nejsou dosažitelné jedním produktem nebo službou. Firmy chápou, že mají více možností – ať už privátní, veřejný nebo hybridní cloud – aby zajistily správnou kombinaci flexibility, bezpečnosti, kontroly a efektivnosti nákladů. Musejí také vyvážit, co budou provozovat na vlastní infrastruktuře (on-premise) a co nikoliv (off-premise), vyřešit správu i uložení dat a dosáhnout integrovaných řešení, která uceleně využijí již existující kapitálové investice a včlení do podnikového IT služby na vyžádání.

Vzrůstá poptávka po řešení umožňujících konvergenci privátních i veřejných cloudů, aby se zvládly úkoly správy, bezpečnosti, složitosti aplikací vyšší úrovně, ovladatelnosti a monitoringu nebo transparentnosti přístupu a jeho bezpečnosti.

Yannick Kunegel. Manager, Systems Engineering - Eastern Europe Middle East Africa at Citrix Systems

Yannick Kunegel. Manager, Systems Engineering - Eastern Europe Middle East Africa at Citrix Systems

Jakým způsobem změnila váš byznys konzumerizace a jaké nové nároky přinesla na uživatele?
Mnoho odborníků se shoduje, že konzumerizace je trendem, který udává směr změn nejen v rámci podnikového IT, ale současně v celém businessu. Konzumerizace je řízena skutečností, že uživatelské schopnosti a zkušenosti převyšují podnikové možnosti IT. Hlavním důvodem tohoto trendu je nová generace zaměstnanců, kteří už přicházejí do práce s tím, že si přinášejí vlastní pracovní prostředí, návyky i identitu. Sofistikovanější a stále oblíbenější zařízení pro koncové uživatele tento trend podporují.

Konzumerizace je v současnosti v podnicích již dobře zavedená a bude v následujících letech ovlivňovat průběžnou transformaci businessu a modelů podnikového IT. Při nedávném výzkumu společnosti Citrix potvrdilo 92 procent společností, že část jejich zaměstnanců už používá vlastní zařízení pro práci. Přijímáním tohoto nevyhnutelného trendu mohou organizace zlepšit produktivitu a také uspokojit současné zaměstnance a motivovat potenciální zaměstnance při jejich hledání.

Podniky vidí v  iniciativách BYOD (bring your own device) způsob, jak podpořit pracovní výkony lidí, chránit citlivé informace, snížit náklady a zjednodušit správu. Uživatelé pak získají nejen svobodu zvolit si preferovaná zařízení pro práci, ale současně mohou pracovat odkudkoliv a na jakémkoliv přístroji. Zkrátka se stanou produktivnější.

V čem vidíte v současnosti slabiny při propojování cloudů a jak je lze podle vás optimálně řešit?
Se zaměřením na konvergované cloudy, které rozostřující hranice mezi vlastními a pronajatými technologiemi, je pro společnosti a jejich podnikové IT důležité připojit se k neustále rostoucímu poli veřejných cloudů co nejjednodušším způsobem, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti. Aby se ovšem mohlo těžit z obecně nabízených výhod, je velmi důležitá transparentnost mezi veřejnými a privátními cloudy. Bez transparentnosti by se separátní cloudy staly izolované a neumožnily by mezi sebou fungovat ani sdílet zdroje.

Řešením může být Citrix CloudBridge propojující podniková datová centra s externími nebo hostovanými cloudovými službami způsobem, kdy se z veřejného cloudu udělá bezpečné rozšíření podnikové sítě. CloudBridge je schován „vzadu“ v podnikovém datacentru, kde umožňuje společnosti transparentně přesunout část pracovního zatížení do cloudu při zachování kontroly. Citlivá data jako databáze a další podnikové soubory s důležitými informacemi tak zůstávají stále bezpečně uloženy v rámci vlastní IT infrastruktury firmy. Společnosti mohou průběžně rozšiřovat svá datacentra díky neomezené kapacitě a elastické výkonností nabízené poskytovateli cloudových služeb.

Jak by měla podle vás firma postupovat při budování privátního cloudu a na jaké vlastnosti se musí bezpodmínečně zaměřit?
Pokud budujete privátní cloud, je důležité si uvědomit, že samotná serverová virtualizace ještě cloud nedělá. Nicméně vzhledem k tomu, že virtualizace je důležitou součástí cloudových služeb typu infrastruktury jako služby, investice do virtualizační technologie by měla být v souladu s cestou podniku do cloudu.

Výběr cloudové platformy, která se dokáže přizpůsobit stávajícímu IT prostředí, aniž vás k němu přišpendlí, je důležitým faktorem, který je potřeba brát v úvahu při budování dlouhodobě udržitelného privátního cloudu. Organizace by se měly poohlížet po adopci takového řešení, které je vysoce škálovatelné, má přislíbenou otevřenost kódu, implementuje standardně využívaná API a má podporu ze strany bohatého ekosystému partnerů.

Co jsou nejčastější slabiny v bezpečnosti dnešních cloudových služeb, respektive jaká rizika hrozí při propojování privátních a veřejných cloudů a jak jim lze předejít?
I když organizace nechtějí vše přesouvat do veřejného cloudu, mnoho z nich nechce přijít ani o výhody, které veřejný cloud přináší. Privátní cloudy sice nabízejí kontrolu, ale nedokáží podnikům nabídnout model pay as you go (tedy zaplať za to, co skutečně využiješ), v rámci nějž veřejné cloudy mohou poskytnout velké objemy dočasných kapacit.

Typickým výsledkem je hybridní cloudová strategie. Hlavními výzvami jsou pak bezpečnost dat a shoda s požadavky, protože propojení datového centra a cloudu může vystavit citlivá firemní data rizikům otevřeného internetu. Řešení, které Citrix nabízí, má zabudované bezpečnostní prvky pro data přenášená mezi podnikovým datacentrem a cloudem a také dokáže zabránit nežádoucímu provozu oběma směry.

Co vidíte za hlavní konkurenční výhodu Citrixu oproti jiným dodavatelům řešení pro virtualizaci a cloud?
Citrix v rámci řešení CloudPlatform poskytuje nejnovější a nejpokročilejší open source platformu pro budování vysoce škálovatelných a spolehlivých cloudových prostředí. Zákazníci mohou s CloudPlatform rychle a snadno vytvořit cloudové služby v rámci svojí existující infrastruktury a začít využívat výhody tohoto modelu doručování služeb během minuty. Citrix CloudPlatform je ověřené řešení použité ve více než stovce komerčních cloudů, včetně těch, jež patří k největším na světě. Je kompletně otevřené, vysoce škálovatelné a nehrozí u něj vytvoření závislosti na dodavateli.

Článek je součástí tématu Ušetřete s cloudovými a hostingovými službami.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


šest − dva =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz