Přílišná opatrnost vůči novým technologiím snižuje konkurenceschopnost

Albert Ryba | 22.11.2012 | Analýzy, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Analytici agentury Forrester Research právě dokončili svůj on-line průzkum zaměřený na stav podnikové architektury ve třetím čtvrtletí 2012 (Q3 2012 Global State Of Enterprise Architecture Online Survey), v němž se zástupců z korporátní sféry ptali na to, jak firmy hledají a zavádějí nové technologie. Tedy takové, které organizace považují za inovativní a které zvyšující její konkurenceschopnost.

Výsledkem je zjištění, že firmy typicky dávají v oblasti nových technologií většinou přednost standardizaci IT před experimenty s novými technologiemi, které jsou pro ně obvykle spojeny s určitým rizikem. Díky tomu ovšem v řadě případů promarní možnosti získat výhodu nad svými konkurenty. Přílišná opatrnost se tak v důsledku stává brzdou v jejich podnikání.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že 58 % dotázaných považuje za hlavní zdroj inovací ve svojí organizaci marketingové a obchodní oddělení, která aktivně a rychle využívají každou příležitost. Naopak IT oddělení jsou údajně pomalá, nepružná a trvá jim velmi dlouho, než cokoliv udělají.

52 % účastníků průzkumu uskutečněného agenturou Forrester pak vyjádřilo nespokojenost ze strany byznysu v zavádění nových technologií. Většina je navíc přesvědčena, že za tento neuspokojivý stav může právě IT. Průzkum dále potvrdil, že podle 70 % dotázaných má jejich organizace problém reagovat na změny způsobené nově se rozvíjejícími technologiemi a 60 % připouští, že s obtížemi reaguje na změny obecně.

Agilní metody vývoje pomáhají

Uvedená čísla poukazují na značnou nepružnost dnešních organizací, která je do velké míry spjata s neflexibilním IT. Dobrou zprávou je to, že firmy stále častěji využívají agilní metody vývoje, které spolu s novými technologiemi dosahují lepších výsledků. Například jen tři z 20 respondentů, kteří uvedli, že využívají agilní metody, současně přiznali problém se změnami danými novými technologiemi. To je výrazně pod průměrem celého průzkumu.

Ačkoliv metody agilního vývoje jsou důležité, podle analytiků Forresteru nelze spoléhat jen na ně. Například podle jednoho z dotázaných manažeru je obvykle při zavádění nových technologií problémem identifikace správného řešení a jeho výběru a také zajištění potřebných financí. Řada organizací tak podle Forresteru nemá v technologických novinkách příliš velký přehled, nedokáže je dostatečně oddělit jednu od druhé, což má za následek zmíněnou ztrátu příležitostí danou těžkopádností plánování, nízké toleranci vůči riziku a příliš rigidními standardy.

Vytvořte si plán příležitostí

Forrester proto vydal (placený) report Create Agile Processes For Introducing Emerging Technology, v němž doporučuje firmám řadu technik, které jim mají pomoci být mnohem agilnější ve výběru správných příležitostí a technologií. Příklad toho, jakým způsobem by firmy měly hodnotit nasazení nových technologií a jaké přínosy od nich mohou očekávat, ilustruje následující schéma:

Ukázka identifikace nových technologií a jejich přínosů. Zdroj: Forrester

Forrester doporučuje firmám vytvořit si plán příležitostí pro svojí architekturu, v němž budou schopny identifikovat nové technologie jako například práce s velkými objemy dat pro lepší porozumění zákazníkům, musí zvážit jejich strategickou hodnotu, okno pro taktickou příležitost a také dobu, jak dlouho bude trvat nasazení.

To by jim mělo pomoci postupovat systematicky a rozhodovat se ne na základě náhodných impulzů, ale vidět, které technologie jim mohou pomoci více a které méně a kdy je správný čas je zavádět. Tento přístup pak zajistí řízený rozvoj organizace a její IT architektury při udržení konkurenceschopnosti a s co nejpřijatelnějšími riziky.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ dva = devět

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz