SaaS: Překážky v rozšiřování softwaru jako služby

Jana Řešátková | 14.11.2012 | Cloud, Software | Žádné komentáře

Současný tlak na snižování investičních nákladů a možnost rychle se zbavit nákladových položek nahrává v oboru IT modelům různých forem pronájmu včetně nákupu softwaru jako služby (SaaS – Software-as-a-Service).

Podstata hry tkví v možnosti využívat software bez přímého placení za právo jeho používání a bez toho, aby se stával součástí nehmotného investičního majetku firem a institucí. Namísto zaplacení za právo používání a s tím spojených poplatků za aktualizaci softwaru si koupím službu a obě zmíněné starosti přenechám poskytovateli. Na první pohled velmi jednoduchá rovnice.

Praxe však ukazuje, že do ní vstupuje celá řada neznámých a že poskytovatelé ne vždy dodají klientům očekávaný přínos. Průzkumy renomovaných nadnárodních společností uvádějí jako nejčastěji se vyskytující oblast nespokojenosti nedodržení slíbené nízké ceny a vysokého výkonu.

Není software jako software

Software je velmi široký pojem. Pro zjednodušení vezmeme jako základní stavební prvek pyramidy operační systém a za její vrchol označíme uživatelské programy. Softwarový meziprostor uprostřed obou pólů je závislý na velikosti organizace a její složitosti. Jinou strukturu a s tím spojené potřeby má malá organizace bez spletitých interních procesů a košaté organizační struktury.

Kde je největší odlišnost malé, velké a ještě větší společnosti? Obvykle platí, že čím větší organizace, tím více se v minulosti odchýlila od standardních řešení díky implementacím speciální požadované funkcionality, nestandardním rozhraním, nedokumentovaný změnám, nepřehledným datovým tokům a výměnám informací mezi systémy. Pro většinu velkých organizací je uvedení nové funkcionality noční můrou a přípravy na změnu stojí čas a peníze. Mnohé firmy jsou schopny uvádět nové verze a modernizace aplikací jednou za čtvrtletí, ale spíše méně ráz za rok. To není nejlepší předpoklad na změnu z vlastnictví „softwaru“ na nákup služby.

Model Software-as-a-Service se poskytovateli vyplatí, když ho bude moci v co nejstandardizovanější podobě přijmout široká skupina zákazníků. Úmyslně používáme označení poskytovatel, protože ne každý výrobce je současně poskytovatelem. Nejobtížnější situace je jednoznačně v rovině uživatelských programů – účetní systémy, řízení výroby, distribuce, zákaznické systémy, plánování a podobně. Mnohem jednodušší je situace v oblasti kancelářského softwaru (kam řadíme i elektronickou poštu) a softwaru pro správu, testování a automatizaci IT (infrastrukturní software, který je pro většinu koncových klientů neviditelný). Právě zde je asi největší prostor na pořízení softwaru formou služby.

Co na to výrobci softwaru?

Nástup modelu Software-as-a-Service byl bolestný i pro výrobce aplikací, zejména z hlediska pochopení pozvolna nastupující změny směrem od prodeje licencí k jejich pronájmu. V konečném důsledku musí prodej licencí klesat. Když uživatelé neměli jinou možnost využívání softwaru než zakoupení práva použití, v globálním rozsahu se nakoupili statisíce licencí ve stovkách organizací, které nikdy nebyly prakticky využity, ačkoliv výrobce za ně dostal tučné sumy za právo použití.

Koncept Software-as-a-Service vede k lepšímu využití zakoupeného softwaru – neleží ho tolik ladem, protože poskytovatel má nebo brzy bude mít své plovoucí licence pro své klienty. Pokud se to nepodaří, nepodaří se úspěšně rozvinout cloud. Osobně pokládám licenční politiku firem za největší brzdu nasazení cloudu a budování cloudových center. Výrobci se nechtějí vzdát obratů ze svých licencí (hlavně těch, co leží nevyužité v rozptýleném prostředí firem a institucí). Zavedení flexibilního licencování, založeného skutečně na principu „plať za to, co skutečně využíváš“ (pay-per-use), je v současnosti pro mnohé dodavatele fikce. Ale nemají na výběr, jen opatrně krouží po špičkách kolem horké kaše a odsouvají okamžik pravdy.

Dá se inspirovat jinde, třeba u liniových dodavatelů, a udělat si srovnání např. na elektrické energii. Každý z nás se setkal s účtem za elektřinu. Skládá se ze dvou základních typů poplatků – fixních za pronájem elektroměru a distribuční cestu a pohyblivých za skutečně spotřebovanou energii. Zatímco fixní náklady jsou nepoměrně nižší než za spotřebu, u dodavatelů SaaS je tomu naopak – vysoké fixní náklady (někde ten obrat udělat musíme) a nižší za spotřebu. Problém je i granularita SaaS z pohledu nejmenší možné jednotky, kterou lze koupit. Velikost jednotky je závislá na typu a složitosti softwaru, ale zkuste si koupit SaaS na jednotky menší než dny i pro jednoduché řešení. Najdou se však výjimky a to je více než dobrá zpráva pro klienty poskytovatelů softwaru.

Rizikem širšího uplatnění SaaS je přístup některých výrobců k poskytovatelům. Chování výrobců se blíží principu „kup si od nás, co chceš, podnikej v rámci vzájemně podepsaných (zejména licenčních) dohod a tím se pro nás obchodní případ končí“. Ještě nezapomeň platit pravidelné roční poplatky za údržbu.

Obavy výrobců ze ztráty obratu z prodeje licencí vedou k vytváření privilegovaných skupin poskytovatelů, zpravidla označovaných MSP – Managed Services Provider. Podmínky vstupu do takových programů jsou pro většinu firem v zemích, jako je Česká republika nebo sousední Slovensko, obvykle diskriminační. Sami výrobci nutí poskytovatele pohybovat se na hranici licenčních podmínek nebo preferovat open source řešení namísto toho, aby sami producenti udělali vstřícný krok. Tlak trhu tady je a jde o jasný signál, že stojíme na prahu další fáze SaaS s mnohem příznivějšími podmínkami a zárukami pro klienty i poskytovatele.

SaaS: To nejlepší na závěr

Ačkoliv se o problematice SaaS diskutuje od konce minulého století a přestože má stále svoje nedostatky, je to správný směr, který přinese v blízké budoucnosti to, co klienti označují za nedostatečné – rychlost, transparentnost a lepší cenové podmínky. Klíč drží v ruce výrobci softwaru, kteří musí změnit obchodní model, a to jak v oblasti licencí, tak ve svém chování – sami se musí stát poskytovateli nebo společně podniky s poskytovateli.

K dispozici je reálná nabídka produktů na bázi SaaS v kategorii infrastrukturního softwaru přímo od výrobců, stačí se podívat na jejich domovské stránky. Lokální výrobci softwaru se stali poskytovateli podstatně dříve, než ke stejnému závěru dospěli globální firmy. Znají totiž lépe místní trh a díky vlastnické struktuře mohou prosadit nové směry rychleji. Pro globální firmy jde o výrazně těžší úlohu, neboť v první linii stojí silové země a až s odstupem času přicházejí produkty na menší trhy. Dobrá zpráva je, že počet softwarových produktů nabízených formou služby stoupá.

Cloud / SaaS / MSP jdou spolu ruku v ruce a při dobrém nastavení jsou schopny poskytnout širokou nabídku za přijatelné ceny pro všechny velikosti zemí, trhů a klientů.

Autorka pracuje jako HP software partner manažerka.

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


devět − dva =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz