Integrace softwaru jako služby bývá drahá a náročná

Jiří Novák | 18.12.2012 | Cloud, Software | Žádné komentáře

Ačkoliv využívání softwaru jako služby (SaaS) může vypadat na první pohled lákavě a během několika minut nebo nejpozději hodin od objednání máte obvykle možnost využívat veškerou funkcionalitu, obvyklým kamenem úrazu bývá integrace s dalšími podnikovými aplikacemi. Ta se může změnit ve velmi drahý, náročný a ve výsledku nepříliš úspěšný projekt.

Firmy by se proto při nákupu SaaS měly nejen ujistit o možnostech jeho nasazení (protože v této oblasti bude každý poskytovatel slibovat velmi rychlý postup), ale zejména o propojení se svojí existující IT infrastrukturou. Zde už přichází ke slovu i interní IT oddělení, které by mělo dokázat s poskytovatelem spolupracovat a docílit co nejefektivnější integrace.

Typická úskalí integrace SaaS

Otázka propojení softwaru jako služby s dalšími typy lokálně využívaného softwaru získává na důležitosti s tím, jak firmy stále více preferují hybridní IT prostředí. Jeho podstatou je právě kombinace cloudových aplikací s lokálně (on-premise) provozovaným softwarem. Poskytovatelé cloudových služeb proto již dnes mají obvykle v zásobě velké množství konektorů, adaptéru a převodních můstku na propojení svých řešení s dalšími typy podnikového softwaru. Pokud tomu tak není, je to impulzem k tomu poohlédnout se po jiném, ač třeba dražším providerovi SaaS.

Samozřejmě, že v praxi je situace často taková, že zdaleka pro všechen využívaný software příslušné konektory neexistují, což je situace, která pak přináší zdržení, zvýšené náklady a další potenciální potíže. Jsou z oblastí, která je nekompatibilitou SaaS softwaru typicky zasažena, je sféra monitoringu a kontroly přístupu. Tu obvykle lze jen velmi těžko v existující podobě rozšířit i na cloudové aplikace, a pro firmu to tak znamená, že ztrácí možnost mít z jednoho místa přehled o všech provozovaných aplikacích, jejich výkonu a přístupu k nim.

Ganesan Periakarruppan, analytik společnosti Frost & Sullivan také upozorňuje na to, že kvalita konektorů a převodních můstků se u jednotlivých dodavatelů velmi liší a obecná zkušenost z praxe je taková, že jen málokdy fungují skutečně tak, jak by měly. Ačkoliv poskytovatel SaaS bude vždy tvrdit, že jeho integrace bude snadná a bezproblémová, obvykle je tomu naopak. Zvlášť u podniků s komplexní IT infrastrukturou a řadou různých aplikací jde typicky o velmi dlouhý, náročný a mnohdy i bolestivý proces. Periakarruppan také upozorňuje na fakt, že i při úspěšném propojení může dojít k narušení původního konceptu zabezpečení aplikací a ty pak mohou být napadnutelné přes nově vzniklé propojení.

Zaúkolujte vlastní IT oddělení

Kdo by tedy měl být v prvé řadě za situaci zodpovědný? Ačkoliv to vypadá, že by mělo jít o práci poskytovatele SaaS, pokud chce firma dosáhnout co nejefektivnější integrace, musí ji podle analytiků zaštítit její vlastní IT tým. Důležité je naplánovat roadmapu nasazení SaaS a vytýčit si všechny důležité milníky, kterých je potřeba dosáhnout. Je nutné pracovat i se stanoveným rozpočtem, ačkoliv by momentální výdaje na integraci měly být vždy podřizovány dlouhodobým benefitům a přínosům.

Uspěchaná, nedotažená a co nejlevněji provedená integrace může mít za následek, že podnikové aplikace spolu nekomunikují efektivně (a nebo vůbec), čímž dojde k jejich rozdělení na jednotlivá sila a přenášení informací mezi nimi se stane náročnou záležitostí. Tím pak firma přichází prakticky o všechny benefity, které model SaaS přináší a naopak se jí objeví problémy, které dříve nemusela řešit. Integrace plně v režii vlastního IT týmu má pro firmu obvykle i výhodu v tom, že není dlouhodobě závislá na tom, co pro ni udělá poskytovatel a nestane se tak jeho rukojmím. Protože přílišná závislost na providerovi opět smazává výhody SaaS oproti tradičnímu softwaru a v důsledku se může i výrazně prodražit.

V souvislosti s těmito problémy roste zájem i o nové typy služeb integrace (integration as a service). V těchto případech firma přesune problémy s integrací dat a aplikací na dalšího poskytovatele, který má za cíl zajistit co nejefektivnější propojení on-premise a cloudových aplikací. Typicky se jedná o službu, která omezuje nutnost tvorby jakýchkoliv můstků, úprav a dodatečných kódů, protože k integraci dochází kompletně u třetí strany, která řešení hostuje a spravuje. To má sice svoje výhody, ale rizikem je vstoupení dalšího cizího subjektu do již tak náročného procesu. Pro odstranění této bariéry proto začínají někteří poskytovatelé cloudových služeb nabízet i vlastní služby tohoto typu. Ačkoliv služby integrace nejsou obvykle příliš levné, měly by podle analytiků zaručit skutečné využití potenciálu SaaS aplikací a díky tomu se pak i zaplatit.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


pět − = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz