Nejčastější chyby manažerů při motivaci týmu

Jan Dvořák a Šárka Fričová | 22.01.2013 | Analýzy, Ostatní | Žádné komentáře

Mnozí vedoucí pracovníci (a to nejen v IT) se dopouštějí v oblasti řízení zaměstnanců řady chyb, které vedou k poklesu motivace jejich týmu. Ta se pak projevuje například sníženou ochotou podřízených přijímat nové úkoly, neochotou zůstávat v práci přesčas, zvýšenou fluktuací nebo nedostatkem iniciativy. Seznamte se s tím, jaké jsou obvyklé chyby a jak jim lze předejít.

Nepodceňujte nefinanční motivační faktory

Řada manažerů si myslí, že finanční odměna je pro zaměstnance největším motivačním faktorem a tuto složku přeceňují. Vůbec neberou v potaz fakt, že peněžní prémie mají jen krátkodobý motivační účinek. Zaměstnanci si totiž na finanční odměny zvyknou, po čase je přestanou vnímat jako osobní ocenění a tento druh benefitů si začnou nárokovat automaticky bez ohledu na svůj pracovní výkon.

Vedoucí pracovníci mnohdy vůbec nezohledňují skutečnost, že zaměstnanci mají i nemateriální potřeby, které je mohou výrazně motivovat – uznání, respekt nebo smysluplnost vykonávané práce. Ústně nebo písemně projevená pochvala má pak z dlouhodobého hlediska často větší motivační efekt než nárazová finanční odměna. Zvláště pak, pokud manažer projeví pochvalu adresně, osobně a náležitě ji zdůvodní.

Neplýtvejte schopnostmi zaměstnanců

Další častou manažerskou chybou je plýtvání cennými schopnostmi pracovníků. Šéfové, nedostatečně obeznámeni s potenciálem svých podřízených, jim zadávají triviální úkoly, které neodpovídají jejich profesním zkušenostem nebo pracovní pozici. Zaměstnanci se pak cítí nevyužití. K plýtvání schopnostmi personálu dochází zvláště ve firmách, kde manažeři podporují podnikovou kulturu viny a strachu.

V takovém prostředí se lidé obávají fundovaně vyjadřovat k pracovním problémům, nabízet své nápady či zlepšováky a hledat nová konstruktivní řešení. Tímto způsobem však zaměstnanci nejednají kvůli nedostatku invence, ale ze strachu, že by mohli na svůj proaktivní přístup doplatit.

Nerozhodujte zbrkle a nekoncepčně

K obvyklým manažerským chybám, které snižují motivaci zaměstnanců, patří neustále se měnící úkoly. Někteří manažeři uvažují i rozhodují zbrkle, nekoncepčně a sami přesně nevědí, jakých cílů je třeba prioritně dosáhnout a jakými prostředky. Zaměstnanec začne pracovat na zadaném úkolu a v půli jeho vyhotovení se od šéfa dozví neočekávanou změnu zadaní. Celá jeho práce se tak stává zbytečnou.

K manažerským nešvarům patří v této souvislosti i nejasně formulované úkoly, kdy zaměstnanci přesně nevědí, co po nich nadřízení chtějí a jaký je vlastně smysl jejich práce. Manažeři se však naproti tomu mylně domnívají, že pracovníci jejich požadavkům rozumí nebo se sami dovtípí.

Mějte přehled o demotivujících faktorech

Manažeři mají často nedostatečný přehled o demotivujících faktorech. Pracovníkům může vadit například nevyhovující židle, pomalý počítač, nestabilní operační systém nebo hlučné kancelářské prostředí, ve kterém kolegové nahlas telefonují nebo třeba jedí aromatické potraviny. Často se přitom jedná o snadno odstranitelné překážky, které se dají vyřešit nasloucháním zaměstnancům a prostou přímočarou komunikací.

Podklady k článku dodali zástupci společností Gopas a BeeConsulting.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


osm − tři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz