Investice do analytických nástrojů se nemusí vrátit

Albert Ryba | 25.02.2013 | Analýzy, Software | 1 komentář

Ačkoliv nasazení nejrůznějších analytických nástrojů a řešení pro zvýšení efektivity podnikání se stává v současnosti velkou módou, odborníci jsou ohledně návratnosti těchto investic často skeptičtí. Podle některých je jen zhruba poloviční šance, že organizace z nástrojů pro byznys analytiku (business analytics) získají nějaký benefit.

Tento závěr zazněl v panelové diskuzi na konferenci Gartner Business Intelligence & Information Management Summit 2013 v australském Sydney. Někteří z přítomných expertů byli více optimističtí, někteří méně, ale nikdo nepodceňuje rizika spojená s těmito typy projektů. Například Timo Elliot, který je propagátorem technologií SAP, říká, že i nepovedený projekt nasazení nástrojů pro byznys analytiku je pro společnost přínosem a to z toho hlediska, že se alespoň poučí ze svých chyb. Nicméně takový přínos je podle jiných odborníků poměrně pochybný.

Například David Tanis, který pracuje jako správce bankovních informačních a analytických systémů, říká, že je jasný rozdíl mezi tím, když se projekt povede a když selže. A z jeho dosavadních zkušeností je tento poměr pravděpodobností tak 50 na 50.

Nejvíce skeptický pak byl ohledně nasazení analytických nástrojů třetí panelista na Business Intelligence & Information Management Summitu, viceprezident společnosti QlikView Henry Seddon. Podle něj totiž úroveň selhání nasazení analytických nástrojů dosahuje hranice 60 %. Podle Seddona je problém hlavně na straně dodavatelů těchto řešení a dle jeho slov neposkytují uživatelům možnost využít analýzy správným způsobem.

Problémy s analýzou velkých objemů dat

Diskuze se dotkla také stále aktuálnějšího problému práce s velkými objemy dat (big data). Ten podle Davida Tanise představuje ve finančním sektoru největší výzvu současnosti a klíčem není jen správa velkého množství uchovávaných informací, ale dokázat z nich vytěžit správné a skutečně smysluplné vzorce, které pomohou podnikání. Při nesprávné interpretaci se totiž firma může snadno dostat na špatnou cestu a udělat chybná rozhodnutí, i když je bude mít podložena výsledky z analytických nástrojů.

Big data jsou obvykle definována důrazem na variabilitu, rychlost a objem. Firmy se tato data snaží využívat pro různé účely, ale je potřeba mít na vědomí skutečnost, že jde opravdu o velká kvanta nestrukturovaných dat z mnoha zdrojů, které je velmi těžké interpretovat jediným možným způsobem. Právě možnost více interpretací je hlavním problémem, zvlášť pokud se nepodaří identifikovat všechny možné trendy a firma má k dispozici jen některé. S tím pak logicky rostou rizika, že analýzy nebudou správné.

Podle Tanise jsme zatím v začátcích analýz velkých dat a s tím je spojena určitá syrovost a nevyzrálost celého přístupu. Jedná se o novou disciplínu, které chybí zkušení experti a vyžaduje jiný typ myšlení než dosud. Pustit se do práce s velkými objemy dat má smysl jen v případě, že si budete skutečně jisti v kramflecích a bude mít tuto oblast dostatečně technologicky i personálně zajištěnou. Ale i pak je vhodné na výsledky analytických nástrojů pohlížet spíše kriticky, než je brát za jasný návod, jakým směrem se vydat.

1 komentář u článku “Investice do analytických nástrojů se nemusí vrátit”

  1. nene napsal:

    to samozřejmě záleží, zda proces zaváděl víceméně člověk znalý dat, statistik, který může celý proces posunout opravdu na jinou úrovneň, systém nemůže tvořit IT člověk, což se mnohokrát vymstilo

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


jedna + = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz