Kdy pro vás mají smysl cloudové služby a kdy nikoliv?

Albert Ryba | 08.03.2013 | Cloud, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Při rozhodování se o využívání služeb v cloudu firmy často podhodnocují náklady s tím spojené. Jsou často okouzleny nízkými měsíčními výdaji a rychlou možností nasazení. Nicméně v praxi může snadno nastat situace, že cloudové služby vyjdou dráž, než kdyby si je společnost provozovala na vlastní IT infrastruktuře.

Potvrzuje to i nový report od agentury Saugatuck Technology, podle nějž mnoho organizací při svých výpočtech nákladů na cloud přehlíží nebo podceňuje skutečné výdaje, které budou pro jejich úroveň provozu potřebné. Tento přehmat pak může vést k poměrně velkému zklamání a zbytečně vynaloženému úsilí na migraci do cloudu.

Kdy se cloud vyplatí a kdy ne?

Analytici společnosti Saugatuck Technology Charles Burns a Bruce Guptill jsou přesvědčeni, že pokud má firma moderní a dobře fungující IT prostředí, již nemůže očekávat, že v cloudu docílí nějakých dalších úspor, spíše naopak. Ve výsledku je tedy provoz aplikací na dobře optimalizované vlastní infrastruktuře obvykle levnější než ve veřejném cloudu.

Charles Burns a Bruce Guptill definují optimalizovanou IT  infrastrukturu jako takovou, která je vysoce automatizovaná a na jednoho zaměstnance „údržby“ připadá nadprůměrný počet serverů. Tato infrastruktura také využívá virtualizované prostředí, aby byly zdroje využity na maximum a omezuje stavy nevytížení (idle).

Nicméně jak logicky vyplývá z předchozího sdělení, většina firem bude mít pravděpodobně „průměrnou IT infrastrukturu s průměrnou efektivitou“, což z nich dělá kandidáty na přechod do cloudu. Nicméně i tak by neměly podniky postupovat bezhlavě a musí zvážit, jaký typ IT zátěže budou provozovat interně, jaký na veřejných cloudech nebo zda zvolí hybridní režim. Zde bývá nejčastější chyba, kdy se firmy rozhodnou špatně a přesunou do cloudu poměrně vysokou zátěž, díky čemuž se pak typicky zvyšují i poplatky za využívání těchto služeb a klesá efektivita. Nejhorší situace je pak při přesáhnutí domluvených limitů (například u různých služeb pro ukládání dat), kdy se pak výdaje výrazně zvyšují o „pokuty“ za využití zdrojů nad rámec smlouvy.

Rozhodujete se podle skutečné zátěže

Report agentury Saugatuck Technology vede k závěru, že zdroje z cloudu mohou firmě pomoci redukovat její výdaje a rozšířit její možnosti. Ale jen za předpokladu, že jsou využity opravdu smysluplně a že organizace správně rozdělí svoji IT zátěž. Analýza zátěže by jí také měla naznačit, zda je lepší využít privátní nebo veřejné cloudové služby.

Například společnosti, které obvykle využívají jen málo výpočetně náročné úlohy (nízká zátěž), ušetří ve veřejných cloudových službách typicky mezi 6 až 70 % výdajů. Střední zátěž pak bývá nejvhodnější pro hybridní cloudy, kde firmy mohou ušetřit 10 až 35 % nákladů. A vysoká zátěž je pak ideální pro privátní cloudy, kde může dojít k úsporám ve výši 5 až 20 %. Nicméně pokud si firmy s vysokou zátěží zvolí veřejný cloud a nebo naopak firma s nízkými požadavky chce využívat cloud privátní, je efekt zcela opačný a místo úspor přichází zvýšení výdajů.

Saugatuck Technology dále tvrdí, že poskytovatelé cloudových řešení a služeb by měli mnohem úžeji spolupracovat s klienty, aby jim vysvětlili, jaké řešení je pro jejich situaci nejlepší a případně jim pomohli provést i potřebné analýzy. Což se často (díky snaze providerů ulovit zákazníka za každou cenu) neděje a z toho pak plynou zklamání a nespokojenost. Právě objem zátěže a stav existující infrastruktury jsou klíčové faktory, od jejichž správného vyhodnocení se odvíjí výsledná smysluplnost využití cloudových služeb.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− pět = jedna

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz