Firmy často využívají nesprávné sociální nástroje

Albert Ryba | 21.05.2013 | Analýzy, Internet a služby, Software | Žádné komentáře

Ačkoliv firmy jsou často přesvědčeny, že již v hojné míře používají moderní nástroje pro sociální spolupráci, podle analytiků mají obvykle k jejich ideálnímu využití poměrně daleko. Obvykle totiž používají jen nástroje, které pro byznys nejsou příliš vhodné a přináší jen omezený efekt.

Podle studie od servisní agentury Avanade, kterou vlastní společnosti Microsoft a Accenture, si 9 z 10 zaměstnanců IT oddělení a dvě třetiny manažerů myslí, že ve svojí firmě mají nasazeny vhodné technologie sociálních sítí. Nicméně pokud mají přesně identifikovat, jaké technologie to jsou, obvykle skončí u Facebooku a Twitteru, které nejsou pro nasazení v podnicích navrženy a jsou zde využívány spíše ze zvyku. Naopak takové nástroje, jako třeba IBM Connections, Microsoft SharePoint či Yammer, které jsou určeny vyloženě pro firemní sféru, mají výrazně nižší míru využití.

Limity veřejných sociálních sítí

Andy Hutchins z agentury Avenade tvrdí, že jde o nepochopení smyslu nástrojů pro sociální spolupráci v podnicích a využití Facebooku či Twitteru neposkytuje takovou úroveň funkcionality a bezpečnosti jako nástroje k tomu přímo navržené. Výsledkem je falešný pocit manažerů ve firmách, že využívají vhodné nástroje, které ale nepřináší maximální efektivitu. Často u nich chybí i provázanost se strategickými cíli organizace a oficiální podpora.

Samozřejmě platí, že firmy mohou vytěžit určité benefity i z veřejných sociálních sítí jako jsou právě Facebook a Twitter, protože je mohou používat k rychlé komunikaci v reálném čase a ke sdílení informací (nepříliš citlivého charakteru) a i jejich využití může být lepší variantou, než nemít ve firmě žádné sociální technologie. Nicméně kromě rizika, že informace v těchto sítích nepodléhají přísným bezpečnostním pravidlům vyžadovaným firemními politikami, je zde i velmi omezená možnost jejich integrace s dalšími řešeními ve firmách. Ty by přitom pro vytěžení maximálního užitku ze sociálních nástrojů potřebovaly jejich úzké propojení s podnikovými systémy, dokumenty a dalšími typy dat využívanými pro účely byznysu. Bez tohoto propojení je přínos sociálních technologií jen omezený a neúplný.

Výsledkem je pak nejen to, že přínos takto nasazených sociálních technologií pro byznys není takový, jak firma očekává, ale ve výsledku mohou způsobit zklamání a falešný dojem, že moderní nástroje pro spolupráci a komunikaci v podniku nejsou příliš užitečné. Průzkum tak například odhalil, že celých 24 % manažerů ve firmách, které nasadily takovéto „sociální nástroje“, je přesvědčeno, že jde o ztrátu času a že tato řešení odvádí zaměstnance od jejich hlavní činností.

Firmy musí hledat vhodná řešení

Nicméně řada firem je i s uvedenými nástroji spokojena a celých 47 % procent respondentů uvádí, že díky nim došlo k lepšímu rozvíjení nápadů, spolupráci s externími spolupracovníky, partnery a dodavateli. Podle Hutchinse se ukazuje, že sociální nástroje jsou dnes pro firmy důležitým tématem, jen v řadě případů ještě chybí zkušenosti s jejich optimálním využitím, což je typické pro každou nově nasazovanou technologii. Lze proto předpokládat, že organizace se jim budou snažit v řadě případů teprve porozumět a najít způsob, jak je co nejlépe využít. To je spojeno s jejich využitím zejména v menších projektech a opatrností při jejich integraci do celkové strategie firmy.

Podle Hutchinse je klíčové, aby firma nasadila jednotnou platformu pro spolupráci a aby nedošlo k živelnému rozdrobení mezi více řešení, často iniciované ze strany zaměstnanců samotných. Zde ovšem hrozí riziko, že zaměstnanci si tuto platformu neoblíbí a budou ji využívat jen okrajově. A to zejména z důvodu odlišnosti od jim dobře známých sociálních sítích jako jsou Facebook či Twitter. Cílem je tedy přesvědčit zaměstnance o výhodách podnikových nástrojů, ukázat jim přínos pro byznys a oficiálně podporovat jejich využívání. Nicméně i tak bývá tato adopce podnikové sociální platformy během na dlouhou trať.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


devět − = sedm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz