Podnikové sítě a jejich virtualizace

Vladimír Špička | 12.06.2013 | Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Cloud computing a virtualizace – pojmy, které rezonují IT oborem už několik let. Pokud se ale zmíní pojem virtualizace sítě, málokdo ví, co si přesně pod dalším termínem z oblasti virtualizace představit.  Podívejme se na nově se rozvíjející segment zblízka, protože virtualizace sítě se brzy stane relativně častým způsobem řešení datového centra.

Virtualizace sítě je založena na kombinaci hardwarových i softwarových síťových zdrojů a síťové funkcionality do jednoho, softwarově založeného administrativního subjektu – virtuální sítě v cloudovém prostředí. Virtualizace sítě zahrnuje virtualizaci platforem často kombinovanou s virtualizací zdrojů a může být kategorizována buď jako externí – kombinující mnoho sítí, nebo části sítě do virtuálních jednotek, nebo interní, poskytující síť jako funkcionalitu softwarových kontejnerů na jednotném systému. To, jestli se jedná o virtualizaci interní nebo externí, záleží na typu implementace dané technologie.

Virtualizace sítě umožňuje spojení mezi aplikacemi, službami i koncovými uživateli a vyžaduje nový styl přístupu k síťové architektuře. Díky síťové virtualizaci se prostředí monolitické mění na dynamicky pestrý model, jenž vyžaduje velkou míru izolace.

Dnešní cloudová datová centra mají oproti klasickým datovým centrům jiné nároky – ať už se týkají změny velikosti, dynamických vlastností nebo škálovatelnosti.  Klasické síťové komponenty jsou limitovány a může se stát, že nové nároky nezvládají – a právě zde je příležitost pro virtuálně založené síťové komponenty, které se mohou vyskytovat jak na komunikační úrovni, tak na aplikační úrovni. V oboru se mluví o Software Defined Networking (SDN).

Jedná se o revoluci v cloudových sítích

Cloudové sítě jsou specifické – nezáleží na tom, zdali se jedná o podnikovou cloudovou síť nebo o tu veřejnou. Charakteristiky těchto sítí jsou stejné a umožňují oproti klasickým sítím daleko více, než na co jsme byli doposud zvyklí.

Jsou elastické – tato vlastnost umožňuje škálování on-demand, které je důležité proto, aby existovala možnost platit pouze za kapacitu, kterou daná firma reálně používá. Velikost infrastruktury se tak nastaví v efektivním poměru cena/výkon a infrastruktura může kdykoliv plynule růst – počet aplikací i počet zákazníků.

Jsou škálovatelné,  a to hned v několika směrech – směrem nahoru, kdy se zvyšuje elasticita sítě vyšším on-demand výkonem bez nutnosti přidávání hardware. Směrem ven, což představuje rozšíření kapacity bez jakékoliv odstávky systému i bez nečinných síťových zdrojů. A také škálovat směrem dovnitř, čímž je myšleno zjednodušení podpory doručování aplikací  pro co nejvíce aplikací a obchodních jednotek.

Klasické sítě mají bohužel pevnou kapacitu, jež nenabízí žádnou elasticitu. Softwarová architektura v rámci datového centra slouží k tomu, aby bylo možné využít síť jako technologii umožňující reálné zlepšení agility a schopností reakce IT při doručování aplikací a služeb. Dále aby se mohly odstranit nepoužívané a málo používané síťové zdroje bez snížení spolehlivosti a při nižších celkových nákladech; a současně aby se mohly budovat podnikové cloudové sítě a spolu s nimi i základy pro strukturu dodávky služeb, která umožní souvisle doručovat aplikace v rámci podniku, veřejného cloudu i SaaS datových center.

Vývoj je reakcí na potřeby firem

Možnosti zvyšování výkonu a kapacity jsou relativně dobře pochopitelnými dimenzemi škálovatelnosti. Nově se objevujícím požadavkem se však stává schopnost škálovat počet aplikací či obchodních jednotek, které mohou být podporovány. Tato potřeba byla dosud naplňována nasazováním specializované infrastruktury pro každou jednotlivou aplikaci či obchodní jednotku. Výsledkem takového přístupu bývá velký nárůst počtu zařízení a postupně se zvyšující komplexnost sítě. Organizace ale chtějí obsloužit co největší počet uživatelů skrze jedno fyzické zařízení a také usilují o eliminaci specializovaných aplikačních sil ve prospěch nákladově efektivnějšího modelu sdílené infrastruktury.

Virtualizace sítě a s ní spojená řešení směřují tedy tam, aby bylo možné využívat síť jako zdroj, který zvyšuje (spíše než zatěžuje) agilitu IT oddělení a nabízí schopnost reagovat na měnící se podmínky. S tímto progresem se také cílí na to, aby se snižovaly celkové náklady na vlastnictví odstraňováním nepoužívaných a málo používaných zdrojů využívaných pro doručování aplikací. Současně by se mělo podařit vybudovat cloudové podnikové sítě tak, aby jejich základy sloužily i pro dodávky služeb příští generace.

Autor pracuje jako Sales Manager ve společnosti Citrix Systems.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − pět =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz