SMB firmy podceňují důležitost zálohování dat

Albert Ryba | 29.07.2013 | Aktuality, Analýzy | Žádné komentáře

Podle aktuálního průzkumu ztrácejí malé a středně velké společnosti (SMB) v důsledku špatného zálohování dat klíčové obchodní informace a následně také mohou utrpět významné obchodní ztráty. Mnoho oslovených IT administrátorů zdůraznilo, že nedostatečné zálohování dat vedlo ke snížení obratu firmy a ztrátám důležitých podnikových dokumentů včetně finančních záznamů, elektronické pošty a důvěrných informací. V důsledku toho špatné zálohování negativně ovlivnilo vztahy se zákazníky, obchodní operace a reputaci společnosti.

Nezávislý průzkum realizovaný agenturou Opinion Matters a zadaný společností GFI Software byl postaven na dotazování více než 200 IT administrátorů z celého světa v organizacích s méně než 150 zaměstnanci. Výsledky průzkumu odrážejí chování podniků a IT administrátorů v oblasti zálohování dat včetně správy zálohování, jeho frekvence a rychlosti a také důsledků vyplývajících z nedostatečného zálohování.

Každodenní zálohování dat?
Jedním ze způsobů jak zabránit ztrátě dat je zálohování klíčových podnikových souborů na každodenní bázi. Avšak více než polovina dotazovaných organizací (53 %) uvedla, že neprovádí každodenní zálohování. 32 % administrátorů uvedlo, že na každodenní zálohování nemají dostatek času, pro 23 % zase není každodenní zálohování nezbytné nebo generovaných dat není zase tolik, aby je bylo nutné tak často zálohovat. V kontrastu s tím uvedlo 10 % IT administrátorů jako hlavní důvod každodenního zálohování právě příliš mnoho generovaných dat. Další respondenti uvedli, že nezálohují každý den, protože nemají dostatek zdrojů, účinné technologie či dostatek úložného prostoru. Někteří dotázaní dokonce uvedli, že každodenní zálohování oslabuje produktivitu práce zaměstnanců.

Rychlost
Na otázku, jak by bylo možné vylepšit současné procesy zálohování, nejvíce citovaným požadavkem byla rychlost, kterou uvedlo 50 % respondentů. K dalším citovaným faktorům patřily náklady na zálohování (14 %), bezpečnost (6 %) a spolehlivost (5 %), přičemž dalších 6 % dotazovaných uvedlo, že by si přálo provozovat zálohovací procesy s pomocí třetích stran.

Obavy z cloudu
Téměř dvě třetiny organizací nezálohuje svá data v cloudu, ale spoléhají se na on-premise nebo virtualizovaná řešení. Respondenti nejvíce citovali obavy z vysokých nákladů, a nedostatečné bezpečnosti a spolehlivosti cloudových řešení. Další preferují kompletní kontrolu nad zálohováním svých dat a zbytek podniků nebyl rozhodnut o volbě svého zálohovacího řešení. 10 % organizací se spoléhá na hybridní řešení.

Ztráta dat
Součástí ochrany klíčových podnikových dat je pravidelné testování zálohovacího řešení. Avšak téměř jedna třetina IT administrátorů (32 %) uvedla, že jejich organizace žádné takové testy neprovádí. Nejhůře je na tom zdravotnický sektor, kde takovéto testy neprovádí dvě třetiny organizací – není zřejmě náhodou, že právě zdravotnické organizace patří k nejčastěji postiženým v oblasti ztráty dat. K dalším odvětvím, kde se testování zálohovacích řešení podceňuje, se řadí odvětví prodeje, médií a marketingu (63 %) a architektura a stavebnictví (56 %).

Obnova dat
Efektivní zálohování dat je klíčové. Ale stejně ne-li více je důležitá schopnost obnovit v případě potřeby zálohovaná data. Každý den potřebuje obnovovat data 6 % respondentů, každý týden 20 % IT administrátorů a jednou za 6 měsíců obnovuje data již 74 % administrátorů.

Respondenti uvádějící, že nebyli schopni obnovit data v důsledku chybného zálohování, citovali ztrátu příjmů a kritických podnikových dokumentů jako hlavní důsledky pro podnikání společnosti. Další IT administrátoři sdělili, že jejich organizace v důsledku ztráty čelily problémům, jako jsou  několikatýdenní problémy mezi firmou a zákazníky, ztráta záznamů důležitých pro organizaci, které nebylo možné duplikovat a které tak musely být znovu vytvořeny či měly negativní vliv na plnění termínů a produktivity.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− jedna = dva

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz