Cloudové služby: Zodpovědnosti poskytovatelů a zákazníků

Ľuboslav Lacko | 07.10.2013 | Analýzy, Cloud | Žádné komentáře

Poskytovatelé cloudových služeb se snaží neustále zvyšovat hodnotu a atraktivitu svých služeb pro zákazníky. Postupným přidáváním článků do pomyslné řetězu CSVC (Cloud Services Value Chain) se snaží ulehčit zákazníkům od správy IT, počínaje infrastrukturou přes aplikace, informace až po procesy. Na začátku pomyslné řetězu je služba IaaS, kde si zákazník s výjimkou hardwarové infrastruktury spravuje všechno sám.

Současná nabídka cloudových služeb

Pokud se podíváte na obrázek níže, vidíte, že cloudové služby mohou mít více podob. Kromě tradiční infrastruktury, softwaru a platformy jako služby se lze setkat s dalšími pojmy. Jde třeba o Information-as-a-service (Information-aaS), kdy předmětem služby, případně jednou z jejích důležitých součástí, je poskytování informací. Typický příklad je LinkedIn (v kontextu HR), Reuters, Factiva nebo Google Search. Zákazník nemusí dělat sběr ani zpracování dat, pouze provozuje své procesy (např. najímání a propouštění pracovníků, analýzy trhu , přičemž využívá dodávané informace.

Konec řetězu momentálně tvoří služby typu BPaaS, kde vše kompletně přebírá poskytovatel služby. Jsou to služby s nejvyšší přidanou hodnotou. Narozdíl od Information-aaS v případě BPaaS, kdy jde o celou nabídku podnikových procesů poskytovaných formou služby, zajišťuje poskytovatel takové úkony, jako najímání a propouštění, vyplácení mzdy zaměstnancům, plnění různých provozních úkolů, zpracování pohledávek, platby pojistného atd.

Cloud Services Value Chain názorně ukazuje rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úrovně IT infrastruktury mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Zdroj: Gartner, leden 2013

Cloud Services Value Chain názorně ukazuje rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úrovně IT infrastruktury mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Zdroj: Gartner, leden 2013

Jak postoupit na vyšší úroveň hodnotového řetězce

Zájem o cloudové služby „vyšší“ úrovně se postupně zvyšuje a poskytovatelé se snaží tuto poptávku uspokojit. Do portfolia zařazují SaaS a stále častěji také Information-aaS a BPaaS. Zároveň uživatelé trvají na poskytování co nejvíce standardizovaných služeb, a to i na vyšších úrovních hodnotového řetězce. Mezi klíčové požadavky patří také dodržování průmyslových standardů, osvědčených postupů a samozřejmě shoda s legislativními a regulačními normami.

Z hlediska implementace očekávají uživatelé od poskytovatelů aktivní pomoc při přizpůsobování jejich vnitřních procesů migrujících do cloudu. Čím jsou služby konkrétnější nebo více specializované (aplikace SaaS na zadávání objednávek či HR a mzdy formou BPaaS … ), tím je proces okamžitého a efektivního nahrazení generických aplikací složitější. Naproti tomu při IaaS stačí na pronajaté virtuální servery nainstalovat potřebné databáze a middlewarové aplikace, v některých případech dokonce při migraci stačí přenést obrazy virtuálních serverů z vlastního datového centra k poskytovateli IaaS.

Vyšší úroveň – vyšší závislost i odpovědnost

Závislost uživatelů cloudových služeb od poskytovatelů se zvyšuje s rostoucí úrovní hodnotového řetězce (CSVC), protože tyto služby jsou více spjaty s obchodními procesy zákazníka, dokonce je přímo tvoří. Na rozdíl od tradičních aplikací jsou uživatelé SaaS závislí nejen na aktivitách dodavatele softwaru v oblasti bezpečnostních záplat, opravách chyb či v souladu aplikací s platnou legislativou, ale uživatel si v tomto případě zajišťuje i dostupnost a bezpečnost aplikace či disaster recovery.

Tématem neutuchající diskuse mezi poskytovateli cloudových služeb a uživateli je transparentnost, přičemž tato diskuse s poskytovatelem je přímočará v případě IaaS, protože tehdy za uživatele „diskutuje“ IT oddělení jako zřizovatel, konzument a zároveň správce virtuální infrastruktury. V případě modelů SaaS, Information-aaS a BPaaS jsou konzumenty služeb příslušná koncová oddělení, takže debata ohledně hledání shody a kompromisů může být mnohem náročnější.

Šplháním na vyšší úroveň hodnotového řetězce (CSVC) na sebe poskytovatelé přebírají stále více odpovědnosti. Konzumenti těchto služeb budou požadovat nejen funkcionalitu, spolehlivost a bezpečnost, ale i vysokou úroveň SLA (Service Level Agreement – smlouva o poskytování dohodnuté úrovně služeb), standardizované služby a dodržování osvědčených postupů.

Trendy a vize

Příjmy z SaaS čili firemních aplikací formou cloudové služby vzrostou podle prognóz analytické společnosti Gartner z 13,5 miliardy USD v roce 2011 na 32,8 miliardy dolarů v roce 2016, což představuje meziroční nárůst o 19,5 %. Největší zájem bude o CRM (důraz na prodejní funkce) a ERP (důraz na human capital management). Očekává se 18,5procentní růst příjmů v oblasti veřejných cloudů, konkrétně v roce 2013 to bude 131 miliard USD, přičemž předpověď průměrné roční míry růstu do roku 2016 Gartner snížil z 19,2 % na 17,7 % .

Nejrychleji rostoucím segmentem cloudového trhu zůstává IaaS včetně výpočetních, úložných a tiskových služeb. Růst v roce 2012 činil 42,4 %, což je 6,1 miliardy USD. V roce 2016 se předpokládá růst 47,3 % a tržby 9 miliard USD. Západní Evropa bude i nadále zápasit s nejnižší mírou růstu CAGR (12,1 % do roku 2016) ve srovnání s ostatními regiony, hlavně s Čínou .

Podle studie společnosti Gartner zaměřené na investice v oblasti IT 27 % firem a organizací hodnotilo cloudové projekty jako nejprioritnější. Motivací je snížení provozních nákladů na IT a růst jejich celkové obchodní agility. I když v některých případech skutečné výsledky nedosahují očekávání, přetrvává přesvědčení o perspektivě cloudových služeb. V některých případech podněcují růst doplňkové služby.

Článek vznikl na základě materiálů společnosti Gartner.

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


osm − šest =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz