Gartner: Bez nových technologií již firmy neobstojí

Albert Ryba | 16.01.2014 | Analýzy, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Analytická společnost Gartner zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi řediteli IT, v němž zpracovala odpovědi více než 2 300 respondentů z celého světa. Výsledkem jsou zejména často zmiňované obavy manažerů z blízké budoucnosti a nepřipravenost na nastupující digitalizaci.

Gartner označuje digitalizaci za třetí výraznou vlnu (éru), kterou podnikové IT prochází. Ta s sebou ovšem přináší požadavky na přebudování klíčové IT infrastruktury, aby byly připraveny pro kompletní digitalizaci podnikových procesů. Dotázaní ředitelé IT (CIO) z této změny mají ale obavy. Celých 51 % se jich obává, že digitální trendy je dostihnou rychleji, než na to budou připraveni a 42 % jich tvrdí, že nemají dostatečné zkušenosti, aby těmto změnám čelili.

Dave Aron, viceprezident Gartneru, je přitom přesvědčen, že rok 2014 musí být klíčovou změnou ve smýšlení ředitelů IT, pokud chtějí pomoci svým firmám nebo i státním organizacím, aby hrály významnou roli ve stále digitálnějším světě.

Tři vlny změn podnikového IT

Během první éry podnikového IT, která skončila před rokem 2000, bylo centrem zájmu to, jakým způsobem mohou technologie pomoci při běžné práci – šlo tedy o automatizaci procesů, o zrychlení, zvětšení měřítka záběru a poskytnutí informací managementu pro jeho lepší rozhodování.  Druhá éra či vlna, která je spojena zejména s první dekádou 21. století, kladla důraz na spolehlivost, transparentnost a otevřenost IT systémů. Ty se navíc přesunuly z pozice pomocníků v klíčové technologie nutné pro konkurenceschopnost a často i pro fungování organizací jako takových. IT služby byly však podřizovány podobě procesů, nikoliv aby se procesy rozvíjely podle možností IT.

Třetí éra, do které nyní vstupujeme, je podle Gartneru spjata právě s digitalizací, se sociálními trendy, s cloudem, internetem věcí a mění se vše dosud zažité. Nejde jen o zlepšení byznysu, kdy je možné s novými technologiemi dělat věci rychleji, levněji a mnohem lépe je škálovat. Zcela se totiž mění podstata konkurenčního boje a vznikají zcela nová odvětví i pracovní pozice, které souvisí s novými technologiemi. Neroste tedy jen efektivita, ale mění se celé paradigma a ignorování těchto změn může být pro firmu fatální chybou. Aron říká, že nepřizpůsobit se změnám není v současnosti rozumnou volbou a nelze tuto cestu doporučit.

Rok 2014 rozhodne o budoucnosti firem

Problémem je to, že ve firmách převládá stále smýšlení spojené s druhou érou, které je ale hrozbou pro digitalizaci, upřesňuje Graham Waller z Gartneru. Ředitelé IT proto čeká v letošním roce souboj s touto překážkou, který nebude ve většině případů lehký. Půjde totiž o zcela jiné výzvy, než s jakými se manažeři a ředitelé zodpovědní za IT setkávali v uplynulých letech. Navíc se jim otevírá nepřeberné množství příležitostí spojených s digitálními technologiemi, ale samozřejmě i příslušné hrozby. Dave Aron říká, že nyní roste mnohem více než kdy jindy význam strategií, pravomocí, struktury, financování a dalších oblastí. Změny se podle něj nevyhnou žádnému odvětví či geografické lokalitě.

Právě pravomoci a potřebné zkušenosti v oblasti digitálních technologií ve většině firem zatím chybí. A je potřeba, aby zodpovědní manažeři byli prvními, kteří budou těmto technologiím rozumět a dokázali identifikovat nové příležitosti a hrozby. A tomu musí přizpůsobovat i rozpočet na IT, protože chybné investice do nesprávných technologií mohou mít kritické následky. Zvlášť s ohledem na to, že rozpočty na IT budou i letos spíše stagnovat, ale nároky na inovace klíčových IT systémů budou vyšší než kdy dříve. Právě promeškání vhodné příležitosti může být zásadní chybou a firmy by si měly uvědomit, že na úspory na IT není letos vhodná doba a naopak ve velké míře investovat do inovací. Protože jen tak dokáží využít příležitosti spojené s digitálními technologiemi a dělat věci stále postaru znamená pomalu ale jistě vypadnout ze hry…

To, co fungovalo ještě před několika lety, se tak může stát v digitálním prostředí, které klade důraz na rychlost a na operace v reálném čase, naprosto nefunkční. Ředitelé IT musí podpořit změnu, dokázat jí řídit a dotáhnout do zdárného konce. Ač paradoxně většina z nich nemá v tomto směru dostatečné zkušenosti. Pokud se jim ovšem změna opravdu podaří, stanou se z jejich firem „digitální draci“ s velkým potenciálem na trhu. V případě, že ale selžou, je pravděpodobné, že jejich firma z trhu zcela vymizí či bude hrát jen okrajovou roli a její místo převezmou jiní, dodává Aron z Gartneru.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ čtyři = osm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz