Proč jsou pro firmy důležité ISO certifikáty?

Albert Ryba | 24.02.2014 | Aktuality, Ostatní | Žádné komentáře

V dnešním vysoce tržním prostředí hledají firmy jakýkoliv způsob, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost. Zejména při uzavírání nových kontraktů může být výraznou výhodou certifikace ISO, která slouží jako vodítko pro výběr obchodního partnera a lze ji chápat jako záruku určité kvality. Nyní to ale jediná výhoda, kterou takový certifikát může firmě přinést.

Mezinárodní ISO certifikáty vydává organizace International Organization for Standardization, která je zaměřena na tvorbu norem. Jsou vhodné pro podniky všech velikostí a působící v nejrůznějších oblastech, přičemž za základní normu se obvykle považuje ISO 9001, s níž se setkáme zejména v souvislosti s managementem kvality. V poslední revizi z listopadu 2008 jde konkrétně o ISO 9001:2008 a tato norma jasně definuje požadavky pro systém řízení kvality v organizaci. Na ni pak navazuje řada oborových norem, které jsou přizpůsobeny specifikům určitých oblastí podnikání. Ty obvykle vydávají i jiné instituce, zaměřené na konkrétní sféru. Pro jednotlivé země pak existují i národní normy, platné v konkrétním státě.

Standard ISO 9001 lze chápat jako určitý milník, nikoliv jako cílový stav a měl by být pro firmy východiskem pro zavádění dalších inovací v oblasti řízení kvality. Certifikáty vydávají akreditované certifikační orgány a jeho existence znamená, že je v organizaci či firmě zaveden, zdokumentován a využíván standardizovaný systém řízení kvality. Nejen výsledné výrobky a služby pak splňují určitá kritéria, ale obvykle se změny dotknou i samotných podnikových procesů, které jsou pak více transparentní a řídí se jasnými pravidly. Pro řadu firem jen toto může znamenat výrazné zefektivnění jejich fungování. Mezi další výhody dále patří zmíněná důvěryhodnost v očích partnerů, lepší pořádek v interních procesech a objevení existujících nedostatků, stabilita podnikového prostředí a procesů, ale také třeba možnosti zpětných kontrol a typicky i nižší chybovost či přítomnost vad.

Certifikace ISO 9001 má platnost 3 roky, ale každý rok probíhá dozorový audit, který má za cíl ověřit, zda  jsou stanovené procesy a postupy v oblasti řízení kvality stále dodržovány. Pokud je organizace nesplní, může být platnost certifikátu pozastavena a nebo může být i kompletně odebrán. Ačkoliv nejde o levnou věc, může být ISO certifikace zejména pro větší organizace nutností pro přežití na trhu, a to jak z hlediska tlaku ze strany konkurence, tak právě i s ohledem na transparentnost jejich fungování a řízení.

Přehled nejčastějších certifikací ISO a příbuzných oborových certifikací:

ISO 9001 – Certifikace systému managementu kvality
ISO 14001 – Certifikace systému environmentálního managementu
OHSAS 18001 – Certifikace systému managementu BOZP
ISO/TS 16949 – Certifikace systému managementu jakosti v automobilovém průmyslu
ISO 27001 – Certifikace systému managementu bezpečnosti informací
ISO 20000 – Certifikace systému managementu služeb informačních technologií
ISO 22000 – Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin (HACCP)
ISO 50001 – Certifikace systému managementu hospodaření s energií
SA 8000 – Certifikace systému společenské odpovědnosti organizací
BS 25999-2 – Certifikace managementu kontinuity činností organizace
AS 9100 – Certifikace systému managementu jakosti v letectví a kosmonautice
ISO 13485 – Certifikace systému managementu jakosti zdravotnických prostředků
FSSC 22000 – Systémová certifikace bezpečnosti potravin

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


osm − = jedna

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz