Studie: Velké firmy porostou na úkor menších

Albert Ryba | 26.02.2014 | Analýzy | Žádné komentáře

Éra inovativních a na moderní technologie zaměřených start-upů coby subjektů, které na trhu udávají směr a které díky tomu rostou rychleji než jejich velcí a zavedení konkurenti, je podle aktuální studie společnosti Accenture u konce. Velké podniky totiž začínají využívat výhod své velikosti, schopností svých lidí a možností škálování k tomu, aby se proměnily na skutečně digitální společnosti.

„Technologická vize Accenture 2014 identifikuje šest trendů v oblasti moderních technologií, které umožňují velkým podnikům přebírat roli začínajících malých firem hrajících dosud první housle při posouvání hranic inovací a využívání výhod digitálních technologií v rámci konkurenčního boje,“ říká Tomáš Volek, ředitel pro technologie ve společnosti Accenture Česká republika. Zpráva konstatuje, že společnosti s vůdčím postavením na trhu realizují digitální strategie využívající mobilitu, analytické nástroje a technologii cloudu ke zlepšování podnikových procesů, využívání výhod vyplývajících z informací získávaných v reálném čase, rozšiřování možností využití pracovní síly a proměně způsobu řízení a používání dat.

„Jsme svědky toho, že velké podniky – vybavené dostatečnými zdroji, s velkým záběrem a ještě větší chutí se od základu změnit s pomocí digitálních technologií – upevňují svoje pozice na trzích,“ tvrdíl Paul Daugherty, technologický ředitel společnosti Accenture. „Vůdčí firmy stále více zavádějí digitální technologie s cílem zvýšit efektivitu procesů a proměnit způsob, jakým vystupují na trhu, spolupracují s partnery, komunikují se zákazníky a řídí transakce. Digitální prvky se rychle stávají nedílnou součástí jejich provozní DNA a tyto společnosti budou podle všeho v digitálním světě zítřka udávat tón.“

Šest IT trendů, které ovlivňují změnu poměrů v digitálním světě:

Rozostření hranice mezi digitálním a fyzickým – aneb kde jsou hranice využití informací
Reálný svět se stále více přesouvá do online prostoru – díky přenosným přístrojům, výpočetní technice a vynálezům typu smart objects máme lepší přístup k informacím v reálném čase, což mění způsob našeho života i fungování firem. Tento nový svět vzájemně provázaných informací rozšiřuje možnosti využití pracovní síly, automatizuje procesy a do našich životů integruje stroje. Spotřebitelům tento vývoj nabízí úplně nové možnosti, a pokud jde o organizace – přístup k relevantním údajům v reálném čase znamená to, že jak stroje, tak zaměstnanci mohou jednat a reagovat rychleji a inteligentněji doslova v každé situaci. Kupříkladu v oblasti zdravotní péče společnost Koninklijke Philips N.V. zkouší pilotní projekt Google Glass aplikace, která umožňuje lékařům s pomocí speciálních brýlí s displejem souběžně monitorovat stav pacienta a reagovat na případné změny zdravotního stavu, aniž by se museli přestat věnovat pacientovi nebo vykonávanému zásahu.

Podnik bez hranic
Představte si pracovní sílu, která nezahrnuje jen zaměstnance, ale i kohokoli dalšího ochotného přispět k dílu, pokud je připojený k internetu. Moderní technologie dávají organizacím přístup k obrovským zdrojům po celém světě, tak jako to činí třeba společnosti MasterCard a Facebook prostřednictvím platformy Kaggle, což je globální síť počítačových odborníků, matematiků a datových inženýrů, kteří soutěží v rámci řešení různorodých úkolů – od vyhledání nejlepšího leteckého spojení po optimalizaci rozmístění maloobchodních prodejen. Proměnit tyto fenomény ve splněné podnikové cíle není jednoduché, ale příležitosti jsou nezměrné: využití nepředstavitelné kapacity schopných odborníků, kteří mají nejlepší kvalifikaci k vyřešení některých ze zásadních problémů současných firem; navíc v mnoha případech je pro ně úkol takovou výzvou, že práci udělají zadarmo.

Datový dodavatelský řetězec – změna způsobu zacházení s informacemi
Datové technologie se rychle vyvíjejí, nicméně většina z nich přišla na svět postupným vývojem. V důsledku této skutečnosti leží často velká část podnikových dat ladem. V současné době pouze jedna z pěti organizací integruje svoje data v rámci celého podniku. Pro skutečně stoprocentní využití potenciální hodnoty dat musí firma začít svůj informační systém vnímat jako dodavatelský řetězec, který zajistí hladký a smysluplný tok dat v rámci celé struktury organizace, a konečně i v rámci celého svého ekosystému. Společnosti jako Google a Walgreens zvolily tento přístup, když zpřístupnily svoje API; více než 800 000 internetových stránek nyní používá data z Google Maps, a nezávislí vývojáři mohou do svých aplikací přidávat funkci skenování čárových kódů z ampulek Walgreens, takže zákazníci mají snadnější přístup k předepsaným lékům.

Výhody škálování – hardware opět na scéně (kterou vlastně nikdy neopustil)
Současný svět hardwaru, to je líheň inovací vedených silnou poptávkou po větších a výkonnějších datových centrech. Pokrok v oblastech spotřeby energie, výkonnější procesory, paměťová média typu solid state a nové druhy infrastruktury otevírají podnikům nové příležitosti k masivnímu škálování, zvyšování efektivity, snižování nákladů a zajištění provozu systémů na dříve nevídané úrovni. Společnosti digitalizují svůj provoz a přicházejí na to, že dobrý hardware je klíčový pro jejich další růst.

Aplikace aneb software jako základní kompetence v digitálním světě
Podniky rychle přicházejí na to, že zavádění různých aplikací jim umožňuje zlepšovat provozní parametry, a napodobují tak vývoj na spotřebitelském trhu. Podle průzkumu společnosti Accenture 54 % nejlepších IT týmů již zavedlo podnikové databáze aplikací, což jen potvrzuje změnu kurzu směrem k jednoduchým modulárním aplikacím pro zaměstnance. Manažeři IT oddělení spolu s řediteli podniků musejí rozhodovat o tom, kdo hraje jakou roli v rámci vývoje aplikací v jejich nových digitálních organizacích, protože tlak na změny vychází i zevnitř. Musejí také transformovat samotný proces vývoje aplikací, pokud chtějí naplno a zavčasu využívat výhod vyplývajících z nových technologií, zajistit pravidelné aktualizace softwaru a hlavně urychlit růst podniku.

Odolnost konstrukce – „Jak přežít selhání“ je mantrou podniků v nonstop provozu
V digitálním věku se od podniků očekává, že budou schopné řešit nároky na procesy, služby a systémy, které neznají omezenou pracovní dobu. Tento vývoj vyvolává změny v celé organizaci a hlavně v oblasti působnosti CIO, kde potřeba „neustále zapnuté“ infrastruktury může být naprosto zásadní, protože mít ji znamená „být v pohodě“ a nemít vede ke stagnaci a zániku. Mezi dnešní lídry v oboru IT patří například společnost Netfix, která používá automatizované testovací nástroje pro účely promyšlených útoků na vlastní systém s cílem zvyšovat jeho odolnost. Tyto firmy jsou nuceny zajistit, že jejich systémy jsou navrhovány a budovány tak, aby počítaly se selháním, přičemž se spíše zaměřují na výhody modulárních technologií a moderních procesů testování než na tradiční specifikace.

„Tyto klíčové trendy jen navazují na to, čeho jsme svědky v posledních několika letech,“ dodává Daugherty. „Loni jsme řekli, že každý podnik je digitální, bez ohledu na to, jestli si to jeho vedení uvědomuje nebo ne. Jsme svědky toho, že digitální technologie pronikají do všech sfér fungování nejúspěšnějších firem. Když se podíváme na vývoj technologií a na jejich dopady na strategie a provozní priority organizací po celém světě, jsme si jistí, že každý člen vrcholového vedení se může stát digitálním hybatelem – přicházet s novou vizí a definicí podnikání, které vytvoří trvalou konkurenční výhodu.“

Kompletní studii Technologická vize Accenture 2014 najdete (v angličtině) na adrese http://www.accenture.com/technologyvision

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


tři + devět =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz