Co brání rozvoji vysokorychlostního internetu v ČR?

Albert Ryba | 06.03.2014 | Aktuality, Internet a služby | Žádné komentáře

Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, brání efektivnímu budování vysokorychlostních přístupových sítí nové generace v ČR řada překážek. Výstavba sítí je tak velmi nákladná nebo trvá příliš dlouho.

ICT UNIE současně zformulovala návrhy, jak lze uvedenou problematiku účinným způsobem řešit. Patří sem např. změny v právních a technických normách, rozvoj výstavby společné infrastruktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné dotační politiky. Dostatečné rozšíření rychlého internetu pro občany i podnikatelskou sféru je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku.

Problémy přetrvávají mj. v nejednotných pravidlech přípravných jednání pro stavby elektronické infrastruktury (územní řízení a vznik věcného břemene), nedostatečném územním plánování a dlouhých lhůtách projednání návrhů na vydání územního rozhodnutí a vypořádání nesouhlasných stanovisek nebo neúměrných finančních nárocích obcí za využívání veřejných prostranství. Neexistuje např. metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv. Celkově v této oblasti chybí jasná deklarace veřejného zájmu.

Důležitými kroky pro usnadnění výstavby sítí budou podle expertů ICT UNIE úpravy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Vytvoření metodických pokynů pro stavební úřady pomůže specifikovat a zjednodušit postupy související se stavbami elektronických komunikací. Evidenci veškeré stávající infrastruktury, kterou lze pro telekomunikační sítě použít (např. kabelovody, kolektory, topné kanály apod.), je vhodné soustředit do tzv. registru pasivní infrastruktury.

Strategický dokument „Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“, který vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu a v loňském roce jej schválila vláda ČR, si v souladu se záměry Evropské unie vytyčil cíl spočívající v masivnějším rozšíření vysokorychlostního internetu. Konkrétně má být v České republice do roku 2020 zajištěn přístup k internetu o rychlosti 100 Mb/s pro alespoň polovinu domácností a připojení o rychlosti 30 Mb/s dostupné všem obyvatelům. Budování přístupových sítí nové generace – nezbytné pro splnění uvedeného cíle – je však v tuzemsku dosud velmi pomalé.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − jedna =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz