ČR vede v zavádění ICT ve střední a východní Evropě

Albert Ryba | 19.03.2014 | Aktuality, Analýzy | Žádné komentáře

Česká republika spolu s Rakouskem obsadila první příčku v žebříčku sedmi zemí střední a východní Evropy, který hodnotil aktuální úroveň rozvinutosti ICT trhu. Vytvořila jej společnost Kapsch na základě rozsáhlého výzkumu  s názvem Trendy a výzvy ICT ve střední a východní Evropě.

Studie prováděná na vzorku téměř 900 IT manažerů přinesla mimo jiné tato zjištění:

- Výdaje na IT vykazují v sedmi zemích regionu střední a východní Evropy včetně Turecka v posledních třech letech stabilní růst.
- V celkové připravenosti ICT trhu jsou na tom v regionu nejlépe ČR společně s Rakouskem.
- Implementace jednotné komunikace (Unified Communications) bude v ČR dokonce nejvyšší ze všech zemí regionu.
- S ohledem na budoucí vývoj jsou čeští IT manažeři sice zdrženlivější, než jejich kolegové ve sledovaných zemích, přesto očekávají další růst svých rozpočtů a zavádění nových služeb a technologií.

Studie společnosti Kapsch ukazuje, že firemní IT rozpočty se budou zvyšovat i v následujících třech letech. Celkem 36 % z téměř 900 oslovených IT manažerů očekává navyšování svých rozpočtů. V České republice tato hodnota dosahuje jen 32 %. V předcházejících třech letech zaznamenalo 34 % zástupců firem navýšení rozpočtu. Plných 56 % respondentů očekává zvýšení výdajů na zabezpečení IT. Silnější tendence zvyšování výdajů byla zaznamenána především u slabších ekonomik.

Vedle zmíněného Indexu připravenosti ICT trhu porovnávajícího aktuální výkon ICT v jednotlivých zemích, výzkum určoval také Index rozvoje ICT trhu – v něm získalo prvenství Polsko jako země  s nejlepším výhledem do budoucna. Český trh IT se naopak v tomto srovnání (Index rozvoje ICT trhu) pohybuje téměř na chvostu pořadí před posledním Slovenskem. „IT a telekomunikace jsou nejen důležitými prvky při modernizaci a zvyšování efektivity firem. Tento sektor je se svým vysokým tempem růstu významným faktorem pro rozvoj celého hospodářství,“ říká Jochen Borenich, provozní ředitel společnosti Kapsch BusinessCom, když vysvětluje důvody realizace takto rozsáhlého mezinárodního výzkumu.

Výzkum zadaný společností Kapsch zjišťoval u IT manažerů ze sedmi zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Turecko) rozpočtové trendy a odhad budoucích výzev v oblasti ICT. Studii „Trendy a výzvy ICT“ prováděla mezinárodně působící analytická a poradenská společnost Pirerre Audoin Consultants (PAC). „Studie potvrzuje, že ICT odvětví bude i nadále zaznamenávat růst tržeb, čehož chceme využít v maximální možné míře. Je tu ještě jedno obzvláště zajímavé zjištění – v mnoha oblastech, jako je například outsourcing, dávají dotazované firmy přednost poskytovatelům se silným lokálním zázemím namísto mezinárodních společností. To potvrzuje správnost naší strategie v těchto zemích, kde postupujeme obdobně jako v domovském Rakousku,“ komentuje Jochen Borenich.

Další výsledky výzkumu podle jednotlivých kategorií a zkoumaných oblastí:

Index vývoje trhu ICT technologií: slabší ekonomiky dohánějí ztrátu
Výzvy ICT jsou do značné míry stejné na všech trzích, existují ale místní rozdíly v přijímání technologií a budoucích strategií. Česká republika je například v regionu průkopníkem využívání jednotné komunikace (Unified Communications) a zaujímá přední pozici v implementaci virtualizace IT. Rumunsko zaznamenalo nejvíce bodů v rozpočtových prognózách a plánech na zavedení politiky BYOD (přines si své vlastní zařízení). Tyto země jsou tedy přibližně na stejné úrovni jako Rakousko, které má ovšem výrazně lepší celková ekonomická data.

Cloud – české firmy dávají přednost domácím poskytovatelům
Virtualizace IT je v českých firmách v kontextu regionu střední a východní Evropy extrémně rozšířená. Až 46 % respondentů ze celého regionu uvedlo, že jejich společnost využívá řešení zahrnující virtualizaci. V Česku je tento podíl dokonce 58 %. Důraz se klade na virtualizaci serverů a datových center – tyto technologie implementovalo 90 % společností, které virtualizaci využívají. Turecko se odlišuje mimořádně vysokou úrovní virtualizace desktopů, konkrétně 73 %, přičemž průměr v průzkumu činí 49 %. Velký potenciál se čeká v oblasti cloud computingu. Na 27 % zástupců firem uvedlo, že jejich organizace využívá cloudové služby. České firmy dávají zpravidla přednost cloudovým službám poskytovaným na místní úrovni – až 59 % využívá soukromých cloudových služeb, které nabízí místní poskytovatelé (průměr je 46 %) a 29 % využívá veřejných cloudových služeb od místních poskytovatelů (průměr je 18 %). Česká republika a Rumunsko také ukládají v cloudu největší část svého IT ze všech sledovaných zemí. 32 % v České republice a 24 % v Rumunsku naznačuje, že v těchto zemích je cloud mimořádně rozšířený.

Outsourcingovému trhu dominují místní poskytovatelé
Z celkového počtu 44 % společností, které outsourcují své služby v oblasti IT, využívají téměř tři čtvrtiny z nich (72 %) místní poskytovatele. Spokojenost s externími partnery je celkově velmi vysoká. V průměru 22 % dokonce uvedlo, že jsou „velmi spokojeni“. Právě na této úrovni se pohybuje spokojenost s outsourcingem i v České republice. Hlavním argumentem IT manažerů ve prospěch outsourcování služeb je zlepšení dosažitelné kvality (42 % „rozhodně souhlasí“, 37 % „souhlasí“).

Jednotná komunikace a videokonference – silné regionální rozdíly
Při používání nástrojů pro spolupráci panují silné regionální rozdíly. V České republice je míra přijetí jednotné komunikace (Unified Communications) 30 %, tedy nad průměrem. Plány na nákup dalších řešení uvedlo 26 % českých zástupců, což je nejvyšší hodnota ze všech zemí. V Turecku využívá tento typ služeb pouze 17 %. Nejsilnější regionální rozdíly jsou znatelné ve využívání videokonferencí, kde má zdaleka nejsilnější zastoupení Rakousko s 46 % firem. Nejméně využívá videokonference Slovensko (25 % firem), Česko spadá s 38 % do průměru.

Potenciál Big data využívá jen pětina firem
Přestože společnosti předpokládají silný nárůst objemu zpracovávaných dat, využívání nástrojů pro jejich efektivnější využívání je na poměrně nízké úrovni. Pouze 21 % respondentů používá řešení pro strukturované vyhledávání vlastních firemních dat. Tyto typy nástrojů nejčastěji zmiňují na Slovensku (29 %). Hlavním argumentem pro jejich zavádění je rychlejší přístup k informacím. Dokonce 62 % zástupců českých společností však stále nevidí výhody nástrojů „Enterprise Search“ a říkají, že pro ně nemají využití.

Bezpečnost – externí audity jsou výjimkou, výdaje na bezpečnost rostou
Celkem 38 % respondentů uvádí, že jejich firma používá nejlepší možné řešení na ochranu před vnějšími útoky, výpadky nebo ztrátou dat (37 %). Odpovědi na otázku, zda firmy prošly odborným externím auditem, ukazují, že zde stále existuje značný potenciál. V České republice byl v 50 % případů audit tohoto typu proveden v uplynulých třech letech (průměr je 46 %). Celkem 56 % dotázaných pak předpokládá, že v následujících třech letech utratí více peněz za bezpečnost.

Mobilita – pouze pro vybrané zaměstnance, Rumunsko zemí budoucnosti v podpoře BYOD
I když 42 % firem poskytuje mobilní přístup k IT aplikacím nad rámec e-mailu, pouze 11 % dává tuto možnost všem zaměstnancům. Na vrcholu celého regionálního žebříčku jsou Rakousko (58 %) a Česká republika (52 %), zatímco průměr dosahuje 42 %. V mnoha případech vychází tento negativní postoj pravděpodobně z toho, že ve společnostech nejsou dosud zavedeny potřebné struktury a procesy. 91 % respondentů přitom souhlasí s názorem, že zaměstnanci by po jejich zapojení byli schopni lépe vykonávat své každodenní úkoly. Pokud jde o možnost využití vlastních zařízení ke své práci (BYOD, neboli přines si své vlastní zařízení), je Rakousko opět v čele s 36 % (průměr v regionu 25 %). V následujících letech se očekává masivní pokrok především u Rumunska. BYOD zde už nyní využívá 29 % firem (v ČR 27 %), a dalších 20 % má v plánu tuto politiku zavést v průběhu následujících tří let, zatímco v ČR jen 8 % firem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − jedna =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz