Únik firemních dat může způsobit propad cen akcií

Albert Ryba | 26.03.2014 | Aktuality, Bezpečnost | Žádné komentáře

Únik firemních dat má negativní vliv nejen na jméno firmy, ale často také i na cenu jích akcií. Z tohoto důvodu se společnosti často snaží únik co nejdéle tajit. Pokud za únikem informací stojí vlastní zaměstnanec, pak je dopad na reputaci daleko větší.

Kolik průměrně stojí společnosti únik dat, zatím nebyl nikdo schopen přesně finančně vyčíslit. Je to dáno tím, že podniky často o úniku dat nevědí nebo se snaží tyto informace před veřejností zatajit. Je prokázáno, že tyto události mají negativní dopad na reputaci a jméno firmy. Může dojít k odlivu zákazníků a ke snížení objemu zakázek. Reálně lze sledovat i pokles ceny akcií dané společnosti.

Není potřeba pátrat hluboko v paměti. Příkladem ze začátku března je obchodní řetězec Morrison Supermarkets, který patří mezi čtyři největší v Británii. Jednalo se o interní únik, došlo ke zcizení dat o více jak 100 000 zaměstnancích, informace o mzdách, adresy a čísla bankovních účtů. Společnost musí zaplatit pokutu za špatnou ochranu citlivých dat, zaměstnanci budou za újmu finančně odškodněni. Navíc od zveřejnění informace došlo k poklesu ceny akcií společnosti o 11 %.1 Pouhý jeden zaměstnanec tak způsobil firmě obrovskou finanční ztrátu.

Dalším příkladem je Facebook, kdy po zveřejnění informací o úniku uživatelských údajů v červnu 2013, byla průměrná hodnota akcií v daném měsíci historicky nejnižší za 12 měsíců a činila necelých 24 USD. Pro porovnání současná průměrná cena akcií (od ledna 2014) společnosti se pohybuje kolem 63 USD.

Pokud se podíváme do České republiky, tak na začátku roku se v médiích objevily informace o úniku dat o zaměstnancích České spořitelny. Bezprostředně po zveřejnění případu cena akcií tohoto bankovního domu klesla. To samé bylo možné sledovat po úniku dat klientů Komerční banky, kdy v měsíci červnu se cena akcií pohybovala na svém historickém minimu za 12 měsíců.

Společnosti v České republice si často neuvědomují důležitost ochrany dat a potenciální rizika, která pro ně představují vlastní zaměstnanci. „Vnější ochranu, jako jsou firewally, antiviry apod. má nasazeno většina firem, vnitřní bezpečnost většinou pak neřeší. Přitom jen od začátku letošního roku médii proběhlo několik velkých incidentů, které měl na svědomí zaměstnanec firmy. Ztráta reputace, pokuty a reálné snížení hodnoty firmy, jsou argumenty, které hovoří pro obezřetnější přístup,“ komentuje Jakub Mahdal, ředitel společnosti Safetica Technologies.

Přitom ochrana firemních informací by měla patřit k základnímu zabezpečení firmy. Vedle nasazení příslušného softwaru na ochranu dat je potřeba, aby společnosti také přistoupily k aktivnímu vzdělávání zaměstnanců v oblasti práce s důvěrnými informacemi a dohlížely na jejich dodržování. Je důležité počítat s nevyzpytatelností lidského faktoru, kdy k úniku může dojít neúmyslně pouhou chybou tak i s případy, kdy se jedná o cílenou krádež.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− jedna = jedna

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz