Výrobní firmy objevují výhody adaptivního plánování

Albert Ryba | 26.03.2014 | Aktuality, Ostatní | Žádné komentáře

Analytici upozorňují na to, že výrobní firmy se bez moderních technologií a nástrojů již nedokáží obejít a že jsou klíšové pro jejich konkurenceschopnost. Příkladem z praxe může být zkušenost společnosti AVL Moravia, výrobce válcových zkušeben a testovacích zařízení pro automobilový průmysl, která nasadila řešení pro pokročilé plánování PSIpenta Adaptive od firmy BERGHOF, dodavatele podnikového softwaru pro výrobní společnosti.

S podporou modulů Adaptive, které jsou plně integrovány do stávajícího podnikového informačního systému PSIpenta, dokázala AVL Moravia zvládnout dramatický nárůst výroby při stejných výrobních kapacitách a minimálním zvýšení počtu pracovníků. PSIpenta Adaptive automatizovaně synchronizuje zakázky, přeplánovává a priorizuje výrobní operace s ohledem na maximální efektivitu výroby a dodržení termínů dodávek zákazníkům.

Společně se zlepšením organizace výroby a důslednou analýzou „make or buy“ pomohla PSIpenta Adaptive výrazně zefektivnit průtok výrobou. Nasazením systému mohly být odbourány manuální plánovací procesy, které jsou nyní automatizovaně řízeny softwarem. I přes meziroční zvýšení výroby o 70 % nebylo potřeba rozšiřovat výrobní plochy ani významně zvyšovat kapacity – počet zaměstnanců vzrostl jen o 20 %.

Nové řešení také pomohlo při snižování stavu zásob a s využitím samoregulačních mechanismů pro ERP tuning optimalizovat zásoby tak, aby všechny důležité díly byly v daný moment dostupné a přitom se v zásobách nevázalo příliš mnoho kapitálu. Díky tomu mohlo dojít i při téměř zdvojnásobení průtoku výrobou ke snížení stavu zásob nakupovaného materiálu o ca 40 %.

Implementace pokročilého plánování PSIpenta Adaptive byla reakcí na očekávaný nárůst výroby a na výzvy, se kterými se společnost dlouhodobě potýkala. I přes pokrytí všech logistických a výrobních činností systémem PSIpenta, docházelo k přetížení kritických aktivit, zejména nákupu, plánování a montáží. Docházelo ke zpoždění ve výrobě a bylo potřeba příliš mnoho přesčasových hodin. Společnost proto hledala způsob, jak dosáhnout vyšší flexibility výroby v prostředí omezeného výrobního prostoru a kapacit. Nejedná se navíc o jednorázový krok, ale o dlouhodobý proces, který bude umožňovat další zefektivňování. Důležitým předpokladem správného fungování systému pro adaptivní plánování jsou uživatelé, kteří systém správně používají, a aktuální zpětná vazba z výroby – z toho důvodu byly také plošně zavedeny čtečky čárových kódů umožňující včasné a bezchybné odhlašování operací v systému.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


šest + = patnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz