Vysoká dostupnost není jen otázkou hardwaru a softwaru

Albert Ryba | 20.03.2014 | Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Pro firmy je bezproblémový běh IT stále důležitější a při jakémkoliv výpadku se může jejich byznys zcela zastavit. Což je spjato s finančními ztrátami. Vysoká dostupnost služeb se tak stává častým požadavkem nejen u firem z oblasti finančnictví či tzv. utilit (dodávky elektřiny, plynu atd.), ale objevuje se i v dalších odvětvích.

Nicméně je potřeba si uvědomit, že u vysoké dostupnosti nejde jen o výběr vhodného hardwaru a softwaru – tím vše jen začíná. Vyspělé IT prostředí s vysokou dostupností je totiž také o lidech, procesech a o správném celkovém naplánování.

Co je vlastně vysoká dostupnost?

Výpadek v datovém centru je vždy nepříjemnou záležitostí. Operátoři datových center a IT vývojáři v souvislosti s vysokou dostupností a s řešeními tolerantními k výpadkům používají často podobné formulace, ale často se pod tím skrývají zcela odlišné přístupy.

Vysoká dostupnost je často definována jako pojem vyjadřující spolehlivost systémů a služeb. Dostupností se rozumí veličina udávající to, že systém je k dispozici v případě, že je vyžádáno jeho použití a typicky se setkáme s vyjádřením v procentech. Typicky se za vysoce dostupné považují systémy a služby s dostupností minimálně 99,9 % – to v přepočtu odpovídá celkovému výpadku v délce 8 hodin 45 minut a 58 sekund za rok provozu.

Pokud budeme hovořit s operátory datového centra, je pro ně zárukou vysoké dostupnosti dobře navržený hardwarový ekosystém. Typicky jde o redundanci systémů, sítí, zdrojů, chladicích systémů a mají pocit, že zdvojení klíčových komponent je zárukou, že v případě poruchy nedojde k totálnímu výpadku. V některých situacích to může být pravda, ale jde o poměrně zjednodušený pohled na věc.

Vedoucí IT oddělení a softwaroví vývojáři se pak v souvislosti s vysokou dostupností stále častěji poohlížejí po možnostech využití virtualizace, aby oddělili výpočetní zátěž od konkrétního hardwaru. Nástroje pro monitorování a optimalizaci zátěže jsou pak schopny detekovat nespolehlivost určitého provozu a s využitím migračních řešení převést zátěž na jiné místo a zabránit tak kompletnímu výpadku. Stále častěji jsou tedy aplikace navrhovány tak, aby v případě, že dojde k selhání hardwaru na kterém běží, mohly být jednoduše přesunuty na jiný stroj a nebo i do jiného datového centra, pokud je to možné.

Vysoká dostupnost jako komplexní problém

Pro firmy pak může být obtížné orientovat se v těchto dvou poměrně odlišných přístupech k věci a v případě, že dojde k problému, mohou být překvapeny, že různé strany vidí situaci poměrně odlišně. A že pokud si pořídí redundantní hardware, může to být v případě výpadku nedostačující řešení. Každý pohled z určitého úhlu je totiž omezující a pro korporace by mělo být důležité uvědomit si, že vysokou dostupnost nelze redukovat jen na otázku hardwaru a softwaru. Je to spíše komplexní ekosystém, ve kterém musí být všechny jeho součásti správně nastavené. Protože jen tak lze docílit těch nejlepších výsledků.

Kromě redundantního hardwaru a virtualizovaných aplikací nezávislých na konkrétním stroji je potřeba pracovat na celkové vyspělosti a vyzrálosti IT prostředí. Je nezbytné, aby za běh IT zodpovídali lidé, kteří jsou na možné situace dobře připraveni a vyškoleni. Aby postupovali podle předem daných postupů a ne ad-hoc. Je nezbytné stanovit přesně pravomoci, kdo je za co zodpovědný a optimalizovat procesy, které jsou s IT ve firmě spojené. Rozlišit, které jsou pro byznys kritické a mají nejvyšší prioritu a naopak které nejsou až tak významné a v případě výpadku bez nich firma může nějakou dobu dále fungovat. To úzce souvisí s optimálním využitím technologií pro obchodní cíle, aby technologie a byznys byly provázané a vzájemně spolupracovaly.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ osm = patnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz