Investice do digitální infrastruktury jsou předpokladem budoucího ekonomického růstu

Albert Ryba | 05.05.2014 | Aktuality, Analýzy | Žádné komentáře

Společnost The Boston Consulting Group (BCG) spolupracovala na nejnovější zprávě Světového ekonomického fóra o aktuálních technologických, obchodních a politických otázkách, které ovlivňují globální digitální infrastrukturu.

Zpráva Budování digitální infrastruktury: růst internetové ekonomiky (v originále Delivering Digital Infrastructure: Advancing the Internet Economy), vypracovaná ve spolupráci se společností The Boston Consulting Group (BCG), se zaměřuje na aktuální hrozby, jimž čelí digitální infrastruktura včetně infrastruktury pevného a mobilního internetu, telekomunikačních zařízení a vybavení a cloudové infrastruktury v USA, Evropě a na rozvíjejících se trzích.

„Digitální ekonomika roste podstatně rychleji než ekonomika jako celek a kromě toho má dalekosáhlé sociální a politické dopady,“ tvrdí senior poradce BCG a spoluautor zprávy David Dean. „Potenciál digitální ekonomiky ovšem bude možné využít jen tehdy, když s ní digitální infrastruktura udrží krok. Zda se jí to podaří, to závisí na investicích, inovacích a spolupráci mnoha zainteresovaných subjektů.“

Zpráva Delivering Digital Infrastructure je výsledkem mezioborové spolupráce Světového ekonomického fóra. Na analýze klíčových problémových oblastí v odvětví a na přípravě návrhu doporučení se podílel řídicí výbor a pracovní skupina vytvořená ze zástupců předních firem – mimo jiné AT&T, Baidu, Bharti Airtel, Huawei, Liberty Global, Microsoft, Qualcomm, Salesforce.com nebo Telefonica.

Zpráva doporučuje zvýšit investice do digitální infrastruktury v řadě regionů. Evropské „digitální zdraví“ vyžaduje podle ní značnou pozornost. Neexistence jednotného digitálního trhu a nedostatek rozsáhlejších investic do infrastruktury podle zprávy Evropské unii velmi ztíží plné využití výhod a přínosů internetové ekonomiky. Političtí představitelé USA by měli podporovat inovace na místních trzích, aby se zvýšila konkurence a vzrostly investice, což USA pomůže udržet si vedoucí pozici na digitálním trhu.

Zpráva podrobně zkoumá dva velmi důležité technické aspekty: dostupnost kmitočtového spektra pro mobilní komunikace a spory o smlouvy o propojení IP sítí, na základě kterých se přenáší provoz mezi sítěmi tvořícími internet. Vzhledem k obrovskému nárůstu objemu datového provozu, zejména videa, se tyto smlouvy dostaly pod rostoucí tlak.

Zpráva vybízí, aby vlády daly mobilním technologiím k dispozici větší rozsah kmitočtového spektra a aby se všichni aktéři zaměřili na zvýšení spektrální účinnosti. Identifikuje i oblasti společného zájmu stran stojících proti sobě v debatách o propojení IP sítí a navrhuje cestu k řešení těchto sporů. Dále zpráva zkoumá, jak zajistit, aby politické a regulační prostředí lépe drželo krok s rychlým rozvojem digitální sféry v různých hospodářských odvětvích.

„Základní premisou naší práce je, že poskytovatelé komunikačních služeb a poskytovatelé obsahu jsou a dlouhodobě budou na sobě vzájemně závislí,“ uvádí Sunil Bharti Mittal, zakladatel a prezident společnosti Bharti Enterprises. „Digitální služby jsou závislé na infrastruktuře, prostřednictvím které se dostávají ke spotřebitelům, a infrastruktura závisí na digitálních službách, které živí poptávku po konektivitě.“

Zpráva se také věnuje potřebě národních ekonomik rozvíjet efektivní odvětví digitálních služeb a o úloze vlád při budování prostředí, jež by takový rozvoj podporovalo.

„Vlády musejí především pochopit ekonomické a sociální výhody digitální konektivity a služeb,“ dodává Jon Fredrik Baksaas, prezident a generální ředitel Telenor Group. „Budou-li nahlížet na své politické rozhodování a na formování regulačního prostředí z dlouhodobého horizontu, zaměřovat se na budoucnost a usilovat o prosazení investičních stimulů, mohou přispět k vytváření prostředí, v němž se budou moci dynamické digitální ekonomiky rychle rozvíjet.“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− čtyři = jedna

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz