Jak proměnit big data v informace užitečné pro byznys?

Radovan Benčík | 09.06.2014 | Analýzy | Žádné komentáře

Celosvětově je v oběhu přibližně 6 miliard mobilních telefonů a počet uživatelů internetu je asi 2,4 miliardy. Podle různých průzkumů množství dat naroste každoročně o 40 % a počet inteligentních zařízení se podle studie McKinsey: International Telecommunication Union do roku 2015 zvýší na neuvěřitelných 200 miliard.

Tato rychle rostoucí data jsou pro firmy důležitá, protože zároveň obsahují komplexní informace o zákaznících, jejich chování a vnímání. Firmy proto musí čelit IT výzvám, jak tyto údaje získávat, ukládat a následně analýzou zpracovat. Datová analytika je nezbytná a nedílná součást trendu big data. Věnuje se zpracování a přeměně velkého množství informací na údaje důležité a užitečné pro daný byznys.

Pro koho jsou big data největším přínosem?

Cílem firmy by na základě získaných informací mělo být lepší pochopení zákazníka, a to až do takové úrovně, aby firma zákazníkovi dokázala proaktivně nabídnout službu nebo produkt, aby si udržela, případně zvýšila jeho loajalitu, případně aby učinila strategická rozhodnutí podpořená daty. Na základě datových analýz by měla zákazníkovi nabídnout pro něj nejvhodnější služby nebo produkty, což by se mělo pozitivně projevit na jeho spokojenosti, protože jeho zákaznická zkušenost, tzv. customer experience, se propojením stávajících interních dat a údajů získaných z externího prostředí zlepší.

Jak vidět, výhody pro obě strany prodejního řetězce jsou zřejmé, spokojený zákazník na straně jedné a vyšší profit pro firmu na druhé straně. Nad problematikou big data by proto měly uvažovat společnosti, které mají širokou síť zákazníků (např. finanční instituce, telekomunikační operátoři, veřejně prospěšné společnosti, obchodní řetězce a velké e-shopy, státní instituce), protože tato výzva je pro jejich budoucí úspěch stejně důležitá jako dnešní funkční systém CRM nebo ERP a špičkově fungující BI (business intelligence) s reporty a vizualizacemi. Big data neznamená konec BI – naopak tradiční systémy BI mohou být integrovány minimálně z důvodů sofistikované analýzy historických údajů.

Co lze od big data očekávat?

Analýza dat vyžaduje znalosti a zkušenosti nejen z oblasti analýz, ale i statistiky a business intelligence. Kromě investic do IT prostředí bude nezbytné investovat do lidského kapitálu, aby díky spojení dovedností odborníků na IT a specialistů na byznys byla získaná data přeměněna na hodnotné a užitečné informace pro byznys. Uživatelé však potřebují k údajům přistupovat rychle, jednoduše a efektivně, protože při práci s klientem je velmi důležité rychle reagovat.

Společnosti mohou analýzou údajů získat nové informace a využít je na svůj prospěch, protože analýza jim poskytne detailnější vhled do byznysu a umožní jim zlepšovat a přizpůsobovat obchodní rozhodnutí, dokonce pomůže předvídat chování klienta a jeho zamýšlené kroky. Příkladů takových rozhodnutí je několik.

- Velké množství údajů umožní rozdělit zákazníky až na mikrosegmentů a zaměřit se na produkty a služby šité na míru každému klientovi individuálně.

- Dostupnost výkonných analytických nástrojů umožní lepší dolaďování skladu a cenotvorby v reálném čase podle poptávky.

- Schopnost analyzovat data v reálném čase umožní vytvořit inovativní firemní řešení, jako např. poskytovat řešení a služby na základě geografické polohy uživatele.

- Vytvořit inteligentní dopravní systém vyhodnocující v reálném čase množství již dnes dostupných, ale nepropojených údajů, který informuje účastníky provozu a ovlivní tak dopravu podle aktuální situace (nehody, zácpy, parkování).

- Díky prediktivní analýze vytvářet účinnější marketingové a komunikační kampaně, jakož i strategie pro call centra vedoucí ke zvýšení prodeje atd.

Dostaňte z dostupných dat potřebné informace

Jak tedy z big data vytěžit maximum? Z hlediska podpory ze strany informačních technologií by měly firmy přemýšlet nad změnou tradičního IT prostředí, které dnes využívá zpracování malého objemu strukturovaných dat za použití běžných řešení BI. Měly by zvážit přechod k flexibilnějšímu IT prostředí využívajícímu hybridní architekturu včetně cloud computingu a schopnému poradit si s různými datovými typy a objemy v rozsahu petabajtů / exabajtů.

Problematika big data z hlediska architektury IT obsahuje integraci, zpracování streamovaných dat (např. z TV), datový management a infrastrukturní služby. Je důležité, aby všechny tyto komponenty byly v architektuře zahrnuty. Architektura IT musí zohlednit skutečnost, že big data znamená velké množství externích dat, proto se z pohledu IT může jevit cloud jako vhodné řešení. Kromě investic do služeb informačních technologií je potřeba se zaměřit především na analýzu dat. Problém proto není, jak údaje získat, ale jak je smysluplně využít, tedy analyzovat.

Na to, aby se z velkého množství údajů získaly ty nejvíce relevantní a užitečné, je nezbytné údaje kategorizovat. Big data se dají společně kategorizovat ve čtyřech dimenzích:

Rychlost – týkající se frekvence, jak jsou údaje generované. V rámci ní může jít o dávkové údaje, údaje generované v reálném nebo téměř reálném čase a o datové streamy.
Různorodost – týkající se zdrojů dat klasifikovaných jako strukturované, nestrukturované nebo částečně strukturované.
Objem – týkající se množství dat, dnes měřený v terabajtech, ale v blízké budoucnosti půjde o peta-, exa-a zetabajty.
Komplexnost – týkající se rozdílných zdrojů dat a více formátů údajů v rámci těchto zdrojů.

S údaji rozdělenými takovýmto způsobem je lehčí manipulace a z počátečního datového chaosu vznikne zpracovatelný systém údajů, které bude třeba někam ukládat. Firmy by měly v rámci IT prostředí investovat do storageových technologií – tedy do datových úložišť, protože objem dat bude exponenciálně narůstat. Před IT manažery stojí náročná výzva: propojit stávající IT systémy s technologiemi na big data a spojit tak stávající interní podnikové údaje s externími, pocházejícími z více zdrojů. Výsledkem musí být prostředí, které provede analýzu všech získaných údajů téměř v reálném čase a firemním uživatelům informačních systémů tak poskytne inteligentní a relevantní údaje pro danou situaci a druh byznysu.

Autor je manažerem v oddělení consultingu ve společnosti Deloitte.

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


devět + = dvanáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz