Realizace změn v IT trvá v průměru 5 měsíců

Albert Ryba | 19.06.2014 | Aktuality, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Společnost VMware zveřejnila výsledky svého průzkumu, podle kterého jsou téměř dvě třetiny (65 %) IT manažerů v Evropě, na Středním Východě a v Africe (region EMEA) přesvědčeni, že časová prodleva mezi požadavky firem a jejich zajištěním ze strany IT je v průměru pět měsíců.

Nesoulad mezi IT oddělením a zbytkem firmy negativně ovlivňuje výkon, konkurenceschopnost a růst firmy. Mezi nejčastěji zmiňovanými důsledky časové prodlevy patří omezení inovací napříč všemi odděleními (39 %), nižší produktivita zaměstnanců (36 %) a přechod zákazníků k flexibilnější konkurenci (33 %).

Jak se firmy snaží vypořádat s novou érou v IT, zvyšuje tato prodleva tlak, kterému musí IT oddělení čelit. Výzkum, který pro společnost VMware provedla výzkumná agentura Vanson Bourne, zjistil, že 69 % IT manažerů pociťuje nátlak ze strany generálních ředitelů, technických ředitelů nebo představenstva na modernizaci IT v příštích 12 měsících. Kromě stávající výzvy snížit náklady na IT (50 %) mají IT oddělení za úkol zvýšit mobilitu zaměstnanců (43 %) a přesunout infrastrukturu do cloudu (40 %).

„Rozdíl mezi očekáváním firmy a splněním těchto požadavků ze strany IT je téměř půl roku, což je velmi dlouhá doba. Nesmíme podcenit tlak, kterému čelí IT oddělení v nové éře mobility a cloudu, protože musí hledat kompromis mezi potřebou získat co nejvíce ze stávajících systémů a zároveň nutností nasadit nové technologie,“ řekl Joe Baguley, technologický ředitel pro region EMEA ve společnosti VMware. „Znovu a znovu slýcháme, že firmy vidí v IT hybatele inovací. Organizace všech velikostí potřebují IT infrastrukturu, kterou lze upravovat podle aktuálních požadavků podnikání, potřebují zvýšit automatizaci, aby snížily zátěž spojenou se správou prostředí a zvýšily produktivitu a podpořily inovace. Do IT by měly směřovat investice, protože skutečně dokáže ovlivnit podnikání a odstranit prodlevu mezi očekáváním firmy a splněním požadavků ze strany IT.“

Tlak v oblasti zajišťování IT služeb pociťuje mnoho velkých firem. Podle výzkumu si každý druhý IT manažer s rozhodovací pravomocí uvědomuje, že konkurence z řad menších firem může rychleji nasadit moderní informační technologie a tudíž i rychleji reagovat na změny trhu. Z toho důvodu se téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) cítí znepokojeny nebo dokonce ohroženy menšími firmami.

Angus Gregory, CEO ve společnosti Biomni, uvedl: „Při tempu naší práce je klíčové, abychom měli IT infrastrukturu, která nám pomůže rychle se přizpůsobit potřebám podnikání – nemůžeme si dovolit prodlevu mezi zajištěním IT služeb a spuštěním nové firemní strategie. Zavedením nového IT modelu, který využívá hybridní cloud, se nám podařilo zlepšit pružnost podnikání a zrychlit doručování služeb. Už si nemusíme dělat starosti s tím, jak rychle můžeme reagovat na požadavky zákazníků, ale můžeme se soustředit na hledání inovativních a atraktivních způsobů, jak zaujmout jejich pozornost.“

Rob Harborn, senior ekonom CEBR (Centrum pro výzkum ekonomiky a podnikání) komentoval výsledky průzkumu: „Ekonomika se vzpamatovává z recese a vrací se období růstu a optimismu, tempo podnikání je rychlejší než kdy dříve. Jsme svědky nové vlny inovací v IT a organizace závodí v hledání lepších a rychlejších způsobů, jak sladit očekávání firmy se zajištěním IT služeb. Ti, kteří dokážou sladit tyto dvě oblasti, získají viditelně výkonnější prostředí. Ostatní budou donekonečna brzděni ve své snaze o zvýšení produktivity.“

Vedle potřeby dalších investic (61 %) a bližšího seznámení se s firemními cíly (58 %), identifikovalo 57 % IT manažerů jako jeden z klíčů k odstranění časového prostoje i potřebu zaměstnat více schopných talentů. Mezi odpověďmi se objevovalo i zavedení vyšších pravomocí pro IT ředitele (30 %) a vytvoření pozice ředitele pro digitální technologie. To dokládá potřebu mít odborníky na pravém místě, kteří zajistí, že IT bude plně podporovat firmu v jejích snahách o zvýšení výkonu, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − čtyři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz