K čemu je dobrý assessment vaší IT infrastruktury?

Josef Šimral | 18.07.2014 | Analýzy, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Termín assessment je do češtiny v různých situacích překládán mírně odlišně. V mnoha případech se můžeme setkat například s tvrzením, že jde o zhodnocení či posouzení stavu, případně o hodnocení, inventarizaci nebo otestování. Všechny tyto výklady jsou svým způsobem pravdivé, nicméně ve vztahu k informačním technologiím – a ICT infrastruktuře obzvláště – je pravděpodobně nejvýstižnějším ekvivalentem pojem audit.

Termín audit může být širokou veřejností chápán nejen jako buzzword, ale do jisté míry také jako pojem pejorativní. Samozřejmě, audit se dá chápat široce a někdy také značně negativně. Nicméně právě audit je nejpřesnější vyjádření toho, co vlastně assessment znamená. Bez ohledu na to, zda je předmětem hodnocení informační architektura, posouzení životnosti používaných technologií nebo třeba stav bezpečnosti ve firmě.

Základem assessmentu jsou definované postupy

Assessment je soubor procedur, které mají za cíl prozkoumat a analyzovat oblast zájmu z různých úhlů pohledu. Přesně vydefinované kroky umožňují identifikaci kritických míst a zjistit rizika, která souvisí s aktuálním stavem konkrétní oblasti. Tedy například u infrastruktury jde o zjištění připojených zařízení, získání informací o jejich stavu a o etapě životního cyklu, ve které se zařízení nachází, o servisním zajištění, o vytížení apod. Assessment je vhodný zejména u středně velkých a velkých společností, menší firmy mají samy o sobě obvykle dobrý přehled.

Obecným problémem podnikové informační architektury je využití většího počtu dodavatelů a značek. Stejně tak je problematický vliv lidského faktoru, který může vědomě i nevědomě vést k různorodým incidentům a selháním kritických prvků. Obě tyto skupiny problémů pomáhá assessment podchytit a v rámci vyhodnocení nabídnout adekvátní řešení zjištěných problémů. Mimo jiné může například odhalit zařízení, která již nejsou používaná nebo zařízení bez potřebného servisního krytí.

Základem assessmentu je sběr dat, a to v potřebném rozsahu podle účelu auditu. Podmínkou úspěšnosti sběru informací je přístup k dané oblasti, typicky do komunikační a informační infrastruktury. Bez tohoto přístupu nelze zajistit komplexnost sběru požadovaných informací a tedy ani správnost závěrů a doporučení. Míru podrobnosti zjišťovaných informací určují auditoři podle konkrétního cíle assessmentu a přání zákazníka. Pro sběr dat jsou obvykle využívány automatizované prostředky v podobě specializovaného programového vybavení a protokolů.

Po získání dat nastává fáze analýzy, která v sobě zahrnuje i potřebnou validaci získaných dat. Na to je dobré zvolit zkušeného externího partnera. Největší přínos, který zákazníkovi spolupráce s externím realizátorem poskytne, je využití lidské inteligence při přípravě závěrů assessmentu. Výstupy tedy nejsou pouhou strojovou interpretací získaných dat, ale mají komplexní informační rozměr a nabízí ucelený pohled na danou oblast. Jinými slovy, odborníci převedou získaná data do čitelné podoby a upozorňují na to, co a proč je špatně. Assessment je pak opravdu ideálním prostředkem pro posouzení dané oblasti nezávislým subjektem.

Assessment umožní předejít rizikům

Využívání assessmentu přináší řadu výhod, o kterých lze hovořit delší dobu. Co se ale stane, pokud assessment nepodstoupíte? Hlavní nevýhodou je, že nezískáte obecný pohled na zdraví a kvalitu používaných zařízení. A ani nebudete mít k dispozici informace potřebné pro dlouhodobé plánování a případné incidenty mohou vést až ke kritickým komplikacím. Příčinou zranitelnosti přitom mohou být okolnosti, kterým šlo předejít.

Autor pracuje jako Managed Services Leader ve společnosti Dimension Data Czech Republic.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − = jedna

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz