Investice do IT zvyšují konkurenceschopnost výrobních podniků

Albert Ryba | 20.08.2014 | Analýzy | Žádné komentáře

Zvyšující se konkurence a boj o udržení zákazníků jsou dvě nejčastěji zmiňované odpovědi respondentů ze sektoru výrobních společností v ČR, které agentura IDC dotazovala v souvislosti se změnami jejich byznysu. Výrobní podniky budou proto v následujících 3-4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů.

Zhruba jedna třetina podniků plánuje na trzích prosadit především inovací výrobků nebo služeb. Rovněž snižování nákladů či zvyšování produktivity zůstane do budoucna mezi prioritami výrobních podniků v České republice; aktuálně však o něco nižší, protože mnoho podniků procesem zeštíhlení a zefektivnění prošlo během několika posledních, ekonomicky hubenějších let.

„Je zřejmé, že českému výrobnímu sektoru se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustředí na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde očekávám mnohem větší poptávku po aplikacích podporující obchodní, marketingové a plánovací procesy,“ říká Martin Kubáň, analytik vedoucí IDC Manufacturing Insights, CEMA. „Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou mnohé IT organizace výrobních podniků transformovat rychlejším tempem. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů a rovněž vyšší konkurenceschopnosti.“

Z hlediska využití IT v sektoru výrobních firem roste mezi firmami boj o IT talenty. Více než polovina českých výrobních firem projevila obavy z možnosti neudržení současných klíčových IT pracovníků. Je zřejmé, že IT se stává pro výrobní podniky klíčovou oblastí a IT specialistů se zkušenostmi z výroby je na trhu nedostatek. Průzkum rovněž ukazuje, že ve více jak polovině výrobních firem má IT oddělení dílčí problémy se zajištěním úrovně služeb, jakou od nich jednotlivá oddělení očekávají. Situace výrobních firem z hlediska potenciálu využití IT tedy v ČR rozhodně není ideální a lze očekávat, že právě v této oblasti se nachází mnoho prostoru ke zlepšení a mnohé dílčí konkurenční výhody.

Tempo adopce technologií Třetí platformy (cloud, mobility, big data/analytics, social business) je v českém výrobním sektoru nadále pozvolné a nedosahuje tempa vyspělých zemí. Vede jednoznačně mobilita, zhruba tři čtvrtiny výrobních podniků ji používá ke zefektivnění své činnosti. Zhruba jedna třetina malých a středních výrobních podniků má zkušenost s nějakou formou cloud řešení, většinou menšího rozsahu. Větší podniky k přechodu do cloudu v zásadě nic nenutí, a tak je pozvolný růst cloudu nadále tažen především novými nákupy softwaru a infrastrukturního hardwaru. Technologie pro big data/analytics jsou naopak využívány spíše většími firmami a nejčastěji jsou analyzována data z výroby za účelem sledování efektivity a kvality. Sociální technologie jsou používány především ty externího typu a nejčastěji k obchodním a marketingovým účelům.

Výzkum rovněž odhalil, že v ČR:
- v oblasti návrhu a vývoje se nejvíce výrobních firem (52 %) snaží zlepšit kvalitu svých výrobků;
- ve výrobě usiluje většina firem (60 %) o zvýšení efektivity;
- v dodavatelském řetězci hledá 74 % výrobních firem možnosti, jak snížit jeho celkové náklady;
- v obchodních a plánovacích procesech se převážná část (52 %) výrobních firem zabývá zlepšováním předvídání a plánování poptávky.

Aktuální trendy v oblasti IT investic výrobních podniků v ČR ukazují, že více než polovina IT investic je iniciována a financována IT oddělením (nejvíce z dotazovaných zemí z regionu střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika). Je to však právě oddělení výroby, které si více než kdokoli jiný dokáže prosadit vlastní technologické projekty a často je i zafinancovat z vlastního rozpočtu. Své IT rozpočty na rok 2014 zvýšilo 28 % podniků, a to nejčastěji v rozmezí 10-14 %. Jedná se o výrazný posun oproti minulému roku, kdy svůj IT rozpočet navyšovalo pouze 14 % dotazovaných výrobních firem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− jedna = osm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz