Firmy čeká v nejbližších letech digitální revoluce

Albert Ryba | 23.03.2016 | Analýzy | Žádné komentáře

Společnost IDC předpovídá, že do roku 2020 budou činit výdaje podniků na software, zařízení, implementaci, servis a správu cloudových služeb více než 500 miliard dolarů a digitální transformace se stane hlavní součástí strategie podniků

Analytici společnosti IDC dále předpovídají, že do konce roku 2017 dvě třetiny společností ze seznamu největších světových podniků začlení digitální transformaci (DT) do své podnikové strategie. Kromě výrazného rozšíření DT předpovídá IDC také masové uplatnění technologie „třetí platformy“ (cloud, Big Data, mobilita a sociální média).

„Investice do digitální transformace budou stimulovat větší část nárůstu na technologických trzích v nejbližších pěti letech, kdy se stanou se příležitostí pro dodavatele řešení,” říká Jan Široký, regionální viceprezident pro CEE a region Rakousko & Izrael, jeden z řečníků konference. „Dynamické změny vyvolané digitální transformací budou zřejmé v každé oblasti. Firmy vidí za rozvojem činností v oblasti digitální transformace zajištění, resp. udržení pozice tržního lídra.”

Polovina IT rozpočtu půjde do cloudu

Během nejbližších 24 měsíců pohltí dle IDC rozvoj digitálních obchodních strategií více než polovinu IT rozpočtů. Aby bylo provedení DT účinné, bude klíčové zdokonalení využití technologie „třetí platformy“. Cloudové technologie tvoří základ implementace ostatních řešení „třetí platformy“ a realizace většiny iniciativ spojených s DT. IDC uvádí, že do roku 2020 budou činit výdaje podniků na software, zařízení, implementaci a správu cloudových služeb více než 500 miliard USD, tj. třikrát více než v současnosti.

„V nejbližších letech budeme přepisovat řadu současných kapitol z oblasti digitalizace,“ doplňuje Jan Široký. „Předpokládáme, že již do dvou let budou polovinu výdajů velkých podniků do IT spotřebovávat cloudové služby – a to jak služby třetích stran, tak i cloudové platformy podniků vytvořené svépomocí.“

V rozvíjející se digitální ekonomice bude podíl poskytovatelů cloudových řešení a cloudových platforem čím dál významnější. IDC předpovídá, že do roku 2018 bude činit počet oborových cloudů 500 a více (ve srovnání se současnou zhruba stovkou), a více než 50 % velkých podniků se stane partnerem cloudových platforem, jejichž cílem bude rozvoj digitálních sítí v oblasti dodávek a distribuce.

Software v centru dění v podnicích

Nárůst digitální ekonomiky bude pohánět především software. Schopnost podniků růst a být konkurenceschopné na trhu, bude ve značné míře záležet na inovacích spojených se schopnostmi a velikostí jejich IT týmu. V tomto kontextu bude každá firma čím dál více připomínat softwarovou firmu. IDC očekává, že do roku 2018 zvětší společnosti, které se rozhodnou pro digitální transformaci, IT oddělení více než dvojnásobně, přičemž budou soustřeďovat jejich aktivitu především na digitální projekty.

Experti IDC se domnívají, že tento úspěch digitální ekonomiky bude záviset na schopnosti budovat spolehlivé „datové toky“, které odcházejí z podniku a přicházejí do něj. IDC se domnívá, že do roku 2018 se průtok externích dat ve firmách zvýší až pětinásobně, zatímco lídři DT zvýší počet výstupních dat minimálně 500násobně.

200 000 nových aplikací a řešení Internetu věcí

Jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí DT se stane Internet věcí (IoT). IDC předpovídá, že do roku 2018 vzroste počet zařízení, která využívají IoT, více než dvojnásobně a dosáhne čísla 22 miliard, přičemž ovlivní vývoj 200 000 nových aplikací a řešení.

K nejaktivnějšímu rozvoji IoT dojde ve výrobní a přepravní oblasti, v maloobchodním prodeji a zdravotnictví. Prognózy IDC uvádějí, že do roku 2018 bude minimálně 50 % developerských týmů využívat kognitivní systémy ve svých aplikacích, přičemž v současnosti je to méně než 1 %.

„Současná digitální ekonomika klade extrémní důraz na snižování cen v mnoha sektorech. Předpokládáme proto, že u tří z pěti B2B firem, resp. čtyř z pěti B2C firem, dojde v nejbližších dvou letech ke zlepšení obsluhy interakčních center s klientem (front office) a systémů komunikace s kupujícími, které jsou s ním spojeny,“ doplňuje Milan Kálal, programový manažer Internet of Thingspro region CEMA a další z řečníků konference. „Cílem bude přizpůsobit se i 10 000násobnému nárůstu počtu klientů ve srovnání se současným stavem, vztahy s klienty budou navíc vyžadovat i personalizovanou obsluhu.“

Digitální ekonomika ovlivní samotný IT průmysl

Podle odhadů IDC bude do roku 2020 téměř jedna třetina současných IT dodavatelů sloučena, spojí se s konkurencí nebo značně změní svůj profil. V novém prostředí budou proto firmy nuceny neustále monitorovat trh, hodnotit aktuální řešení nabízená dodavateli a partnery, a být připraveny na nutnost upravovat smluvní vztahy podle aktuálních potřeb.

Prognózy IDC ohledně světového IT sektoru byly uvedeny ve zprávě IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale.

 Shrnutí stěžejních předpovědí pro vývoj digitální transformace v podnicích:

 • Do konce roku 2017 budou dvě třetiny generálních ředitelů 2 000 největších společností světa brát digitální transformaci za základní kámen jejich podnikové strategie.
 • Tři z pěti firem, které mají jako svou strategii rozvoje stanovenou digitální transformaci, vytvoří do roku 2017 nové nezávislé pracovní pozice na úrovni správy, jejichž úlohou bude dohled na realizaci procesů změn.
 • Do roku 2017 bude přes 50 % IT výdajů podniků a organizací investováno do technologií, řešení a služeb tzv. třetí platformy (cloud, mobilita, podnikové sociální technologie a analýza velkých dat). Tento podíl pak do roku 2020 přesáhne 60 %.
 • Do roku 2018 připadne nejméně polovina IT výdajů firem na cloudové služby. Do roku 2020 to pak bude 60 % veškerých výdajů na IT infrastrukturu a 60-70 % veškerých výdajů na software, služby a technologie.
 • Do roku 2018 bude minimálně 20 % pracovníků využívat technologii automatické podpory při realizaci každodenních povinností i při rozhodování.
 • Podniky, které postupují podle strategie digitální transformace, do roku 2018 více než zdvojnásobí své kapacity pro vývoj softwaru, přičemž dvě třetiny programátorů se zaměří na strategické aplikace a služby související s digitální transformací.
 • Podniky, které mají definovánu strategii digitální transformace, navýší do roku 2018 počet externích zdrojů dat nejméně tři- až pětinásobně, a budou na trh dodávat nejméně stonásobné množství dat.
 • Do roku 2018 bude instalováno 22 miliard zařízení podporujících Internet věcí, což bude stimulovat vývoj více než 200 000 nových aplikací a služeb pro Internet věcí.
 • Do roku 2018 začlení 50 % vývojářských týmů do svých aplikací kognitivní služby (oproti dnešnímu 1 %), což bude pro podniky do roku 2020 představovat roční úsporu přes 60 miliard dolarů.
 • Do roku 2018 vytvoří více než 50 % podniků vlastní cloudové platformy nebo naváže partnerství s průmyslovými cloudovými platformami kvůli distribuci vlastních inovací a poskytování zdrojů dalším.
 • Do roku 2018 zavede nebo zmodernizuje 80 % B2C firem a 60 % B2B podniků své „digitální brány“ (vícekanálovou obsluhu pro své obchodní partnery, klienty a pracovníky), aby zvládaly přístup 1 000 až 10 000krát více zákazníků a bodů kontaktu se zákazníky.
 • Do roku 2019 bude 10 % pracovních zásob ve státech s vyspělou tržní ekonomikou založeno na ekonomice sdílení (Sharing Economy) a síti nezávislých specialistů (Free Agent).
 • Do roku 2020 přestane přes 30 % poskytovatelů IT existovat ve své dnešní podobě, což bude vyžadovat zásadní přehodnocení vztahů s preferovanými dodavateli.
 • Do roku 2020 zdvojnásobí 60 % firem svou produktivitu díky digitální transformaci zahrnující především operačních procesy.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


tři + = šest

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz