Jak vybrat IP kamery pro firmu?

Aktuality, Hardware | 06.03.2014
Dnešní IP kamery jsou poměrně levná, kvalitní a spolehlivá zařízení, která lze využít pro přenos obrazu na dálku přes internet. Typicky je lze rozdělit na centralizované a decentralizované modely, podle toho, zda spolupracují přímo se specializovaným centrálním systémem pro nahrávání videa v rámci sítě a nebo zda umožňují nahrávání přímo na lokální média nebo standardní...

Konference Firma a konkurenční prostředí

Aktuality, Události | 05.03.2014
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) již zítra zahajuje mezinárodní konferenci Firma a konkurenční prostředí, na které vystoupí národní koordinátor pro zavedení Eura v ČR prof. Ing. Oldřich Dědek CSc., uznávaný profesor prof. Gerhard Hanappi z Vídeňské univerzity a Václav Muchna, zakladatel brněnské firmy Y SOFT. Na plenární zasedání je zvána široká...

Kolik lze ušetřit konsolidací tiskového prostředí?

Analýzy, Podniková infrastruktura | 07.02.2014
Snižování nákladů a efektivní hospodaření je základem přežití každé firmy. Šetřit se dá i v oblastech, které jsou často přehlíženy, například v tiskovém prostředí – to stále není v řadě firem nijak sledováno a vyhodnocováno. Snadno zde totiž uspořit dokážete až třetinu nákladů, což není rozhodně zanedbatelné. Výměna fungujících zařízení má smysl Reprografická a...

Jak ve firmě snížit náklady na telekomunikace?

Internet a služby | 08.01.2014
Podle analytiků společnosti Gartner telekomunikační náklady typicky pohltí 2 až 4 % celkových výnosů firmy. Zároveň jsou to však jedny z nejhůře řiditelných výdajů, využívané často bez vhodného nástroje BI (business intelligence) nebo MIS (manažerský informační systém), propojujícího tento proces s reálně použitelnými reporty. Nebudeme zde dávat konkrétní rady, jakého...

SIEM pomůže zabránit úniku citlivých informací z firmy

Bezpečnost | 30.12.2013
Většina IT manažerů dokáže bez problémů odpovídat na otázky typu jaká je propustnost firemní sítě, jaký je dostupný úložný prostor, kolik dat se archivuje a pod. Ale na otázky jaká je bezpečnost firmy, jaká je shoda s požadavky legislativy, s ISO 27000, PCI – DSS, HIPAA či jaká je bezpečnost hlavních prvků firmy v určitém časovém horizontu, přichází většinou odpověď ve...

DAP: Evoluce v auditování a ochraně databází

Bezpečnost, Software | 17.12.2013
Software na audit a ochranu databází (anglicky Database Audit and Protection, DAP) vznikl podle agentury Gartner přirozenou evolucí ze softwaru pro monitorování databází. Jeho cílem je zabránit nežádoucím únikům dat z podnikových databází. Je důležité uvědomit si, že monitorováním databází zabezpečení dat jen začíná. Důležitý aspekt je audit monitorovaných dat pomocí reportů a...

Jak vybrat nové tiskové řešení pro firmu?

Aktuality, Ostatní | 22.10.2013
Při výběru vhodného tiskového řešení v prvé řadě záleží na velikosti dané společnosti. Malá firma má logicky jiné požadavky než velká. Vhodné je zvolit komplexní přístup v několika krocích. To znamená, že nejprve udělá interní audit počáteční situace u dané společnosti. I u těch nejmenších. Zmapuje nedostatky, díky nimž společnost neefektivně vynakládá finanční...

Jaké výhody přináší vlastní podnikový app store?

Mobilita, Podniková infrastruktura, Software | 22.10.2013
Report zveřejněný organizací PGM Business Process Automation, vycházející z průzkumu mezi 329 IT manažery, ukázal, že již čtvrtina (25 %) firem využívá vlastní app store a další necelá pětina (19 %) o jeho zavedení uvažuje. Hlavním důvodem má být udržení lepší kontroly nad používanými aplikacemi v podniku, redukce potenciálních rizik a také zmírnění výdajů na...

Jak mohou ředitelé IT zvýšit svůj vliv na vedení firmy?

Analýzy, Ostatní | 09.09.2013
Odpovědnosti a pravomoci šéfa IT v organizacích podléhají již dlouhou dobu značným změnám. Celý koncept sladění byznysu a IT strategií znamená, že IT manažer musí mnohem detailněji porozumět byznysu a implementovat nejefektivnější technologie podporující jeho výkonnost. Jeho odpovědnosti se tak rozšiřují a vliv má potenciál růst. Je tomu tak ale vždy? Ztrácí ve firmách CIO svoji...

Zaměstnanci chtějí pro práci tablety s klávesnicí

Analýzy, Mobilita | 19.08.2013
Když dojde na používání tabletu pro pracovní účely, jeví se psaní na dotykové obrazovce často jako nedostačující a jedním z hlavních požadavků je možnost připojení externí klávesnice. Ačkoliv právě odstranění klávesnice je jednou z hlavních konstrukčních výhod tabletů oproti notebookům a tyto přístroje se snaží svůj hendikep nahradit rozpoznáváním gest nebo hlasu, pro...
Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz